Aktuellt

Filtrerar på:

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 22 juni. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet den 23–24 juni. Sammanträdet går att se i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 22 juni klockan 8 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för miljöfrågor samt transport-, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Måndagen den 20 juni klockan 8.30 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor. Från regeringen deltar kabinettsekreterare Robert Rydberg.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 17 juni klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes och allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 15 juni klockan 8 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar finansminister Mikael Damberg (S). Ministern återrapporterar också från ett tidigare möte i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 10 juni klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för hälso- och sjukvård, sysselsättning och socialpolitik, utrikes frågor – handel samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar socialminister Lena Hallengren (S), arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S), utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och statssekreterare Kristina Persdotter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 juni klockan 8 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor, samt rådet för konkurrenskraftsfrågor – inre marknad och industri samt forskning och rymd. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S), Utbildningsminister Anna Ekström (S) och statssekreterarna Tobias Lundin Gerdås, Emil Högberg och Krister Nilsson. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde måndagen den 30 maj. Under sammanträdet informerar och samråder statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i Europeiska rådet den 30-31 maj.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 25 maj klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor, allmänna frågor, telekommunikations- och transportfrågor. Från regeringen deltar utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), statssekreterare Oskar Magnusson, statssekreterare Per Callenberg och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 maj klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, jordbruks- och fiskefrågor samt allmänna frågor. Från regeringen deltar finansminister Mikael Damberg (S), landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och statssekreterare Paula Carvalho Olovsson. Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 maj klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes-, försvars- och utvecklingsfrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och biståndsminister Matilda Ernkrans (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Måndagen den 2 maj klockan 11 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möte i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 29 april klockan 8.30 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar finansminister Mikael Damberg (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möte i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 8 april klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor och allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 1 april klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, idrott, utbildning, ungdom och kultur samt jordbruk och fiskefrågor. Från regeringen deltar finansminister Mikael Damberg (S), integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S), utbildningsminister Anna Ekström (S), kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) samt statssekreterare Oskar Magnusson. Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 mars klockan 9.15 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Från regeringen deltar integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S), statssekreterare Tobias Lundin Gerdås. Ministern och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 23 mars. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet den 24–25 mars.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 9 mars. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 10–11 mars. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 11 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, för ekonomiska och finansiella frågor, samt för miljöfrågor. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S), finansminister Mikael Damberg (S) och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Torsdagen den 3 mars klockan 17 samråder EU-nämnden med regeringen inför ett extrainsatt möte i rådet för utrikes frågor den 4 mars. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Robert Rydberg.