Aktuellt

Filtrerar på:

Nordens dag 23 mars 2023. Talman Andreas Norlén inviger Nordens dag. Bakom honom finns flera nordiska flaggor. Foto: Melker Dahlstrand

Nordens dag firades i riksdagen

Talmannen Talman Andreas Norlén och Nordiska rådets svenska delegation bjöd in riksdagens ledamöter och tjänstemän till firande av Nordens dag den 23 mars.

Riksdagen sa ja till att låta regeringen besluta om försvarsmateriel till Ukraina

Beslut Regeringen ska få rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina, och om att sälja artilleripjäser till Storbritannien. Det är innebörden i ett förslag från regeringen, som riksdagen sa ja till.

Europeiskt polissamarbete och människohandel på dagordningen när riksdagen står värd för ett möte i den parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Eu Den 26–27 mars anordnar riksdagen det tolfte mötet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen (JPSG) för Europol. Under mötet träffas ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera Europols arbete, polissamarbete i EU och kampen mot organiserad brottslighet.

Riksdagen röstade om svenskt medlemskap i Nato. På en stor skärm syns hur många som röstade ja. Foto: Melker Dahlstrand

Ja till Sveriges anslutning till Nato

Beslut Riksdagen godkände Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar.

Särskild debatt om hushållens ekonomi

Debatt Fredagen den 31 mars klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om hushållens ekonomi. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. 

Finansutskottet föreslår att regeringen får besluta om försvarsmateriel till Ukraina

Förslag till beslut Regeringen ska få rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina, och om att sälja artilleripjäser till Storbritannien. Det är innebörden i ett förslag från regeringen, som finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. 

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 22 mars. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet 23–24 mars 2023.  

Riksdagsledamot observerar presidentvalet i Montenegro

Internationellt Den 19 mars hålls presidentval i Montenegro. En svensk riksdagsledamot ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Kazakstan

Internationellt Den 19 mars hålls parlamentsval i Kazakstan. Åtta svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nato

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nato, Nordatlantiska fördragsorganisationen, och de lagändringar som föreslås. V och MP har lämnat reservationer till förslaget. 

Kampen mot cyberbrottslighet i fokus när IPU möttes i Bahrain

Internationellt Den 9-15 mars möttes den Interparlamentariska unionen i Manama, Bahrain. Fokus låg på hur världen kan anpassas till ett förändrat klimat, och kampen mot cyberbrottslighet.

Finansutskottet håller en öppen utfrågning av Riksbankens direktion

Utfrågning Den 14 mars håller finansutskottet en öppen utfrågning av Riksbankens direktion. Den rör dels Riksbankens årsredovisning 2022, dels den aktuella penningpolitiken.

Energikrisen i fokus när Nordiska rådet möts i Reykjavik

Internationellt Den 14–15 mars håller Nordiska rådet sin årliga temasession. Denna gång möts de nordiska parlamentsledamöterna i Reykjavik, Island. Huvudtema är energikrisen i Europa, som Nordiska rådet vill möta genom ett stärkt samarbete.

Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

Debatt Tisdagen den 14 mars klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer (M). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagen vill utöka satsningarna på våtmarker

Beslut Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utöka satsningarna på våtmarker. Det handlar både om att skydda och restaurera befintliga våtmarker och att anlägga nya våtmarker.

Ett rakt järnvägsspår som försvinner i horisonten. Foto: Patrik C Österberg/TT

Nej till att bygga höghastighetsjärnväg

Beslut Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om nationell planering av infrastrukturen för 2022–2033. Med anledning av ett yrkande i en följdmotion till skrivelsen riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säga nej till att bygga höghastighetsjärnväg.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Press Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 73 000 kronor i månaden från och med den 1 januari 2023. 

Foto: Melker Dahlstrand

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, genomförandet av den strategiska kompassen samt Arktis på dagordningen när riksdagen står värd för konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik

Eu Den 2 och 3 mars anordnar riksdagen den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP). Under konferensen träffas 250 deltagare för att diskutera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar. Foto: Emelie Gomez/Europaparlamentet

Riksdagen och Europaparlamentet värdar för konferens om ekonomisk samordning och styrning inom EU

Eu Den 27–28 februari bjöd riksdagen i samarbete med Europaparlamentet in till konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS) i Bryssel. Bland annat diskuterades ekonomiska utmaningar för EU och medlemsstaterna i en situation med stora geopolitiska osäkerheter, hög inflation och låg tillväxt. 

Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

Debatt Tisdagen den 14 mars klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer (M). Debatten kommer att kunna följas via riksdagens webb-tv.