Aktuellt

Filtrerar på:

Talmannen deltog i regeringsskifteskonselj på slottet i Stockholm. Regeringen, kungen och talmannen sitter runt ett avlångt bord. Foto:Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

En ny regering har tillträtt

Den 9 juli tillträdde en ny regering med Stefan Löfven (S) som statsminister. Det formella regeringsskiftet ägde rum under en skifteskonselj på slottet.

Lagboken Foto: Melker Dahlstrand

Nya lagar från den 1 juli

Den 1 juli började en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Press Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn har beslutat om höjda löner för riksrevisorn och riksrevisonsdirektören.

Talmannen gav sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson

Press Talman Andreas Norlén gav den 29 juni Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Talman Andreas Norlén väntar på att första partiledaren ska komma. Han står vid ett stort bord. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen mötte partiföreträdare för samtal om regeringsbildning

Press Riksdagens talman Andreas Norlén inledde tisdagen den 29 juni sina samtal med partiföreträdare för att ta fram förslag till ny statsminister.

Istanbulkonventionen 10 år uppmärksammades vid Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

Internationellt Den 21–24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin sommarsession. Vid sessionen debatterades bland annat frågor om situationen i Belarus, bekämpande av afrofobi och covid-19-pandemin.

Nordiska parlamentariker diskuterar cybersäkerhet och coronapandemin vid digitalt möte

Internationellt Den 28–30 juni möts Nordiska rådet för sin årliga temasession. I år hålls mötesdagarna digitalt på grund av coronapandemin. Vid sessionen samlas rådets 87 parlamentariker och ett antal nordiska ministrar för att bland annat debattera cybersäkerhet, hybridhot och hanteringen av pandemin.

Extra ändringsbudget: Ja till förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till åtgärder med anledning av coronapademin. Bland annat innebär det att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Det innebär även exempelvis förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till kultur och idrott.

Reglerna i utlänningslagen ska ändras

Beslut Regeringen har föreslagit en rad ändringar i utlänningslagen. Ändringarna innebär bland annat att uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade samt att permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade även tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

Reglerna om föräldraskap moderniseras

Beslut Reglerna för bekräftelse av föräldraskap, för faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion moderniseras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ja till att underlätta för skuldsatta

Beslut Regeringen har lagt fram förslag till lagändringar som bland annat innebär att förbehållsbeloppet höjs för barnfamiljer som har löneutmätning. Förbehållsbeloppet är den summa som skuldsatta får behålla för att kunna försörja sig och sin familj innan de betalar av på sin skuld. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Inblandningen av fossilfria drivmedel i bensin och diesel ska öka

Beslut För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel successivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med vissa mindre ändringar.

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, ersättningar inom sjukförsäkringen förlängs och omställningsstödet utökas. Vidare ges ytterligare stöd till kultur och idrott samt insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridningen av covid-19. Vänsterpartiet är positivt till de flesta av regeringens förslag, men säger nej till ett av dem i en reservation.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 23 juni klockan 13. Under mötet informerar och samråder statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Voteringstavland med resultatet av misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven (S). 181 ledamöter yrkade bifall till misstroendeförklaringen. Foto: Anders Löwdin

Riksdagen riktar en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Beslut Riksdagen röstade under måndagen den 21 juni ja till Sverigedemokraternas begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). 181 ledamöter röstade ja till misstroendeförklaringen, 109 ledamöter röstade nej och 51 ledamöter avstod från att rösta. 8 ledamöter var frånvarande.

Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern

Debatt Onsdagen den 23 juni klockan 15 håller riksdagen en särskild debatt om konflikten i Mellanöstern. Den har begärts av Sverigedemokraterna respektive Kristdemokraterna. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ledamöter begär misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

36 ledamöter från Sverigedemokraterna har den 17 juni begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Omröstningen kommer att hållas måndagen den 21 juni klockan 10.  

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien (inställt)

Internationellt Den 20 juni hålls parlamentsval i Armenien. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, arrangerar en valobservation i samband med valet. De svenska riksdagsledamöternas deltagande i observationen är inställt.

Lettlands president besöker Sverige och riksdagen

Talmannen Den 21 juni tar talman Andreas Norlén i riksdagen emot Egils Levits, Lettlands president, som gör ett officiellt besök i Sverige.

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Förslag till beslut Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.