Aktuellt

Utskott motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

Förslag till beslut Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag och C avstår från att ta ställning.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Den 1 december höll konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Ombudsmännen presenterade även en rapport om frihetsberövades situation under coronapandemin.

Riksdagsledamöter deltog i digitalt styrande rådsmöte för den Interparlamentariska unionen (IPU)

Internationellt Den 1–4 november deltog den svenska delegationen till den Interparlamentariska unionen (IPU) i ett historiskt digitalt styrande rådsmöte. IPU är en global parlamentarisk organisation, som fungerar som en parlamentarisk dimension av FN och består av 179 länder.

Utskott vill ha förlängd ersättningsperiod till riskgrupper

Förslag till beslut Ersättningsperioden till riskgrupper med anledning av coronaviruset bör förlängas 90 dagar och kunna betalas ut till och med mars 2021. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag som gör detta möjligt.

Utskott vill underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning

Förslag till beslut Regeringen bör snarast ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång till arbete för den som nekats sjukpenning. Det menar riksdagens socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Utskott säger ja till sänkt skatt på inkomster

Förslag till beslut Skatten ska sänkas för alla som har en förvärvsinkomst på över 40 000 kronor per år. Som mest kan skattesänkningen bli 1 500 kronor per år. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen bör utreda statligt helhetsansvar för personlig assistans

Beslut Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.

KU:s pressträff 26 november 2020 i Andrakammarsalen. Hans Ekström (S) och ordförande Karin Enström (M). Foto: Melker Dahlstrand

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna och ytterligare ett antal frågor som utskottet har granskat på eget initiativ. I 12 granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Beslut Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Riksdagen sa i huvudsak också ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten.

Extra ändringsbudget: 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ändringar i statens budget för år 2020 på grund av covid-19-pandemin och andra omständigheter. De sammanlagda utgifterna för dessa förslag blir drygt 31 miljarder kronor. Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner. 

Nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna syftar till att stärka Sveriges säkerhet och innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga den som säljer verksamheten. 

Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Press Torsdagen den 26 november justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2020/21:KU10.

Utskott vill att regeringen utreder helt statligt ansvar för personlig assistans

Förslag till beslut Regeringen bör tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som mål. Det anser socialutskottet, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, C, L och MP har invändningar mot förslaget.

Finansutskottet föreslår ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för 2021

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan S, C, L och MP. Övriga partier reserverar sig mot förslaget.

Extra ändringsbudget: Förslag på 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit en rad ändringar i statens budget för år 2020 på grund av covid-19-pandemin och andra omständigheter. De sammanlagda utgifterna för dessa förslag blir drygt 31 miljarder kronor. Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskott vill se nya regler för skyddsjakt på varg

Förslag till beslut Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Utskott föreslår ja till nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Förslag till beslut För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Polismyndighetens nationella operativa avdelning genomförde övning hos riksdagen

Onsdagen den 18 november vid 19-tiden genomförde Polismyndighetens nationella operativa avdelning en övning hos riksdagen.

Ökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Beslut Böter ska förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in på grund av trots från den bötfällde. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En kvinnlig polis är på väg att kliva in i en polisbil. Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Polisanställda ska få ett bättre skydd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förstärka skyddet av poliser och vissa andra anställda hos Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.