Aktuellt

Finansutskottet vill se mer träffsäkra krisstöd för företag

Förslag till beslut Regeringen bör se över reglerna om korttidspermittering för att underlätta för företag inom hårt drabbade branscher att behålla sina anställda. Den bör också åtgärda brister i befintliga krisstöd för enskilda näringsidkare. Det anser finansutskottet, som vill att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om detta. S, C, L och MP säger nej till tillkännagivandet som gäller korttidspermittering i en reservation.

Diskutera demokrati med talmännen

Lärare Vill din gymnasieklass diskutera demokratifrågor med en talman? Nu i vår bjuder talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen Åsa Lindestam, Lotta Johnsson Fornarve och Kerstin Lundgren in till samtal om demokratins utmaningar och framtid.

Nya tider för digitala studiebesök

Lärare Nu går det att boka riksdagens digitala studiebesök fram till den 11 juni. De digitala studiebesöken för årskurs 7–9 och gymnasiet sker digitalt med en av riksdagens skolkommunikatörer och är upplagda som en föreläsning varvat med interaktiva övningar. I fokus står riksdagens arbete och roll i samhället.

Nya arvoden för statsråden

Press Statsrådens arvoden höjs den 1 januari 2021 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 180 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 142 000 kronor.

Europarådets parlamentariska församling håller möte i hybridformat

Internationellt Riksdagens delegation med 12 ledamöter deltar i vintersessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 25–28 januari. Sessionen hålls både i Strasbourg och digitalt från medlemsstaterna. På agendan står bland annat etiska, juridiska och praktiska avvägningar vid vaccination mot covid-19 och betydelsen av politiskt oberoende domare i medlemsländernas domstolar.

Öppen utfrågning om Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin

Utfrågning Den 26 januari håller socialutskottet en öppen utfrågning med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Justitieutskottet säger nej till regeringens förslag om vapendirektivet

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag. Bland annat anser utskottet att regeringens förslag går längre än vad som egentligen krävs enligt direktivet. S och MP reserverar sig mot utskottets förslag. Utskottet vill också att riksdagen ska komma med två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Flera partier har invändningar mot utskottets förslag om tillkännagivanden.

Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott

Förslag till beslut För att förstärka skyddet mot brott och allvarliga trakasserier i butiker har regeringen föreslagit en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men anser samtidigt att även simhallar och bibliotek bör få möjlighet att införa tillträdesförbud. Utskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Talman Andreas Norlén och Parisa Amiri står utanför Andrakammarsalen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen firar demokratin med film och ljusspel

Evenemang Tisdagen den 26 januari är det precis hundra år sedan Sveriges riksdag fattade det avgörande beslutet om allmän och lika rösträtt. Det firas med en nyproducerad film och ett ljusspel på Riksdagshusets fasad.

Giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis ska förlängas

Beslut För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin ska giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kunna förlängas med sex månader. Anledningen är att pandemin gör det svårt att genomföra den fortbildning som förarna regelbundet måste gå för att förnya sitt yrkesbevis. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas

Beslut Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

EU-politisk debatt 20 januari 2021. I talarstolen EU-minister Hans Dahlgren . Talman Andreas Norlén lyssnar. Foto: Anders Löwdin

EU-politisk debatt den 20 januari

Debatt Onsdagen den 20 januari var det EU-politisk debatt i riksdagen. EU-minister Hans Dahlgren (S) inledde debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Övriga riksdagspartier valde själva vem som skulle delta i debatten.

Trafikutskottet säger ja till förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Förslag till beslut För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin föreslår regeringen tillfälliga lagändringar som innebär att giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kan förlängas. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men vill se vissa kompletteringar. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen om det. 

Utrikesutskottet vill att regeringens agerande för frihetsberövade svenskar utvärderas

Förslag till beslut Riksdagens utrikesutskott vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Partiledardebatt den 13 januari

Debatt Onsdagen den 13 januari hölls partiledardebatt i riksdagen. I debatten fick partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Vårens propositioner

Regeringen har presenterat vilka propositioner den planerar att lämna till riksdagen från mitten av januari 2021 under återstoden av riksmötet. Även planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

Enkammarriksdagen 50 år

Den 11 januari 1971 sammanträdde den nya enkammarriksdagen för första gången. En process som pågått i flera årtionden hade till slut lett till att tvåkammarriksdagen, som infördes genom 1866 års representationsreform, ersattes av en riksdag med en enda kammare. 

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra krafttag mot smittspridning

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagens säger ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska folksamlingar på platser dit allmänheten har tillträde kunna förbjudas och serveringsställen kunna stängas. Utskottet föreslår samtidigt två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om ekonomisk kompensation för drabbade verksamheter och information till utskottet.

Riksdagsledamöter observerar valet i Kirgizistan

Internationellt Den 10 januari hålls presidentval i Kirgizistan. Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Nya lagar från den 1 januari

Vid årsskiftet började flera nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.