Aktuellt

Tydligare regler för omhändertagande av barn i internationella situationer

Onsdag 12 juni 2019

Regeringen har föreslagit lagändringar som gör det tydligt att socialnämnden får omhänderta ett barn på en gång om det behöver tillfällig vård, även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om vård av barnet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund håller ett anförande i riksdagens talarstol. Foto: Anders Löwdin

Sista partiledardebatten för riksdagsåret

Onsdag 12 juni 2019

Den 12 juni höll riksdagen arbetsårets sista partiledardebatt. Då fick partiledarna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till teckenspråk och engelska.

Statsbesök av Sydkoreas president

Onsdag 12 juni 2019

Den 14 juni tas Sydkoreas president Moon Jae-in emot av riksdagens talman Andreas Norlén i samband med att presidenten avlägger statsbesök i Sverige. Media erbjuds att närvara när presidenten håller tal i Andrakammarsalen.

Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob

Onsdag 12 juni 2019

Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU, det anser justitieutskottet i några av sina tillkännagivanden. S, V och MP reserverar sig mot olika delar av förslagen.

Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten

Tisdag 11 juni 2019

Konstitutionsutskottet anser att en parlamentariskt sammansatt kommitté bör se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Ja, må den leva! - fortbildningsdag om demokratins framtid

Måndag 10 juni 2019

Demokratins framväxt, utmaningar och framtid. Det är temat för höstens fortbildningsdag som äger rum fredagen den 18 oktober i Riksdagshuset. Forskare, politiker och tjänstemän medverkar i en fortbildning där historiska tillbakablickar varvas med nutida iakttagelser. Fortbildningen vänder sig i första hand till lärare i samhällskunskap och historia. Anmälan öppnar den 12 augusti.

Aktuell debatt med anledning av landsbygdens förutsättningar

Måndag 10 juni 2019

Den 10 juni höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av landsbygdens förutsättningar. Centerpartiet hade begärt debatten. Från regeringen deltog landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Flicka står i talarstolen i riksdagens kammare. Från Ungdomens riksdag 2017/18. Foto: Anders Löwdin

Bli politiker för en dag - anmäl din klass till Ungdomens riksdag 2020!

Måndag 10 juni 2019

Bli politiker för en dag – anmäl din klass till Ungdomens riksdag 2020! Den 3 februari 2020 är det dags för Ungdomens riksdag. Då har 349 gymnasieelever i Sverige chansen att diskutera sina egna motioner i utskott, debattera och fatta beslut i kammaren samt ställa frågor till ministrar i regeringen. Du som lärare får tillgång till material med koppling till kursplanerna som du kan använda direkt i undervisningen. Anmälan öppnar  den 10 juni.

Aktuell debatt med anledning av försvarsberedningens förslag

Fredag 7 juni 2019

Den 10 juni höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av försvarsberedningens förslag. Sverigedemokraterna hade begärt debatten. Från regeringen deltog försvarsminister Peter Hultqvist (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Talman Andreas Norlén står upp tillsammans med kungafamiljen vid nationaldagsfirandet på Skansen. Foto: Henrik Montgomery / TT

Talmannen höll högtidstal på nationaldagen

Fredag 7 juni 2019

Vid nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni höll riksdagens talman Andreas Norlén högtidstalet. På programmet stod också bland annat artistuppträdanden, nationalsången samt utdelning av flaggor och fanor.

Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning

Onsdag 5 juni 2019

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler mot fusk och grov oaktsamhet i forskning. M och SD reserverar sig mot olika delar av förslaget.

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier

Onsdag 5 juni 2019

Utbildningsutskottet anser att det ska finns goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Utskottet uppmanar därför regeringen att se över om det behövs särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Kazakstan

Onsdag 5 juni 2019

Den 9 juni hålls presidentval i Kazakstan. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

KU håller pressträff i presscenter. Foto: Anders Löwdin

KU:s granskning av regeringen är klar

Tisdag 4 juni 2019

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. I tre granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

Ja till höjt tak för RUT-avdrag

Tisdag 4 juni 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att taket för RUT-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019, men ska gälla retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Tisdag 4 juni 2019

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta.

Familj dukar och vilar på en stor altan. Där finns en hund också Foto: Johnér bildbyrå

Större frihet att bygga altaner

Tisdag 4 juni 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar i plan- och bygglagen som medför en större frihet för fastighetsägare att bygga altaner. Förslaget innebär bland annat att det införs ett undantag från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus under vissa förutsättningar.

Aktuella debatter i juni

Tisdag 4 juni 2019

Tre aktuella debatter är inplanerade i riksdagen i juni. Den 10 juni hålls efter begäran av Sverigedemokraterna en aktuell debatt om försvarsberedningens förslag. Samma dag debatteras även landsbygdens förutsättningar. Den debatten har begärts av Centerpartiet. Den 14 juni hålls en aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet, efter begäran av Moderaterna.

Civilutskottet säger ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Tisdag 4 juni 2019

Civilutskottet vill att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och andra former av missbruk av hyresrätten. M, SD, V och KD reserverar sig mot olika delar av regeringens förslag.

Regeringen vill förlänga anställningsskyddet till 69 års ålder

Tisdag 4 juni 2019

Regeringen vill förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget.