Aktuellt

Filtrerar på:

Ledamöter valda till Domarnämnden, Europarådets svenska delegation och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Tisdagen den 18 oktober har riksdagen valt vilka ledamöter som under valperioden ska ingå i Domarnämnden, Europarådets svenska delegation samt styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Statsminister Ulf Kristersson (M) läser upp regeringsförklaringen. Till vänster sitter tidigare statsminister Magdalena Andersson (S) Foto: Anders Löwdin

Ulf Kristersson presenterade regeringsförklaringen

Tisdagen den 18 oktober presenterade tillträdande statsminister Ulf Kristersson (M) regeringsförklaringen i riksdagen. Den anger vilka mål regeringen har för sin politik. Regeringsförklaringen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hålltider för regeringsskiftet

Press Måndagen den 17 oktober röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Ulf Kristersson (M) till statsminister. Regeringsskiftet sker tisdagen den 18 oktober.

Ulf Kristersson (M) har valts till ny statsminister 17 oktober 2022. Han ser glad ut. Foto: Anders Löwdin

Ulf Kristersson godkändes som statsminister

Beslut Måndagen den 17 oktober godkände riksdagen talmannens förslag att utse Ulf Kristersson (M) till statsminister.

Talman Andreas Norlén och Ulf Kristersson (M) håller presskonferens om regeringsbildningen 14 oktober 2022. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannens förslag till statsminister

Press Talman Andreas Norlén kommer i dag den 14 oktober föreslå riksdagen att till ny statsminister utse Ulf Kristersson (M), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Pressträff om regeringsbildningen

Press Riksdagens talman Andreas Norlén inbjuder till pressträff fredagen den 14 oktober. Vid pressträffen kommer talmannen att ge besked om nästa steg i arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister.

Talmannen förlänger Ulf Kristerssons sonderingsuppdrag

Press Vid ett möte med talman Andreas Norlén den 12 oktober gav Ulf Kristersson (M) en rapport om sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Talmannen förlängde uppdraget till den 14 oktober.

Ledamöter valda till krigsdelegationen och fem andra riksdagsorgan

Tisdagen den 11 oktober valde riksdagen vilka ledamöter som under valperioden 2022–2026 ska ingå i krigsdelegationen, riksbanksfullmäktige, Riksdagens överklagandenämnd, delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol samt den svenska delegationen till OSSE. Ledamöter valdes även för Nordiska rådets svenska delegation för riksmötet 2022/23.

Utskotten och EU-nämnden har valt ordförande

Riksdagens utskott och EU-nämnden har valt ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.

Nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén fick den 5 oktober en delrapport av Ulf Kristersson (M) om sonderingarna av förutsättningarna för att bilda regering. Uppdraget ska, som tidigare aviserats, slutrapporteras till talmannen den 12 oktober.

Ledamöter valda till riksdagens utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Riksdagen har i dag, tisdagen den 4 oktober, valt vilka ledamöter som 2022–2026 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Valberedningens förslag till ledamöter i utskott, EU-nämnd och andra organ

Måndagen den 3 oktober beslutade riksdagens valberedning om förslag till ledamöter och suppleanter i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén har i dag haft ett avstämningsmöte med Ulf Kristersson (M) om det pågående sonderingsuppdraget. I nästa steg ska Ulf Kristersson avge en delrapport till talmannen den 5 oktober och en slutrapport avges den 12 oktober.

Riksmötets öppnande 27 sep 2022. Talmannen och de vice talmännen samlade på trappan vid Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens nya arbetsår har inletts

Den här veckan har den nya riksdagen samlats för att inleda arbetsåret. Måndagen den 26 september var det upprop för ledamöterna och därefter talmansval och anmälan av gruppledare. Tisdagen den 27 september, ägde riksmötets öppnande rum. 

Riksdagens gruppledare presenterade

Riksdagspartiernas nya gruppledare presenterades vid den nya riksdagens första sammanträde den 26 september. Riksdagen utsåg även en valberedning för utskotten och övriga riksdagsorgan.

Riksdagen valde nya talmän 26 september 2022. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och Julia Kronlid (SD). Foto: Melker Dahlstrand

Tre vice talmän har valts

Beslut Riksdagen har valt vice talmän. Kenneth G Forslund (S) valdes till förste vice talman. Julia Kronlid (SD) valdes till andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) valdes till tredje vice talman.

Talmannen aviserade nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén kommer nu att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister. Talmannen har kallat Ulf Kristersson (M) till en avstämning av sonderingsuppdraget på onsdag 28 september klockan 11.

Andreas Norlén valdes till ny talman 26 september 2022. Foto: Melker Dahlstrand

Andreas Norlén vald till riksdagens talman

Beslut Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation.

Pressträff med talmannen

Press Riksdagens talman håller en pressträff i riksdagens presscenter direkt efter talmansvalet, tidigast klockan 11.45.

Moderatledaren Ulf Kristersson skakar hand med talman Andreas Norlén i talmannens arbetsrum. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen ger sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson

Press Talman Andreas Norlén har i dag, efter samtal med företrädare för riksdagspartierna och en överläggning med de vice talmännen, gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.