Aktuellt

Filtrerar på:

Pressträff om konsekvenser av internationella militära insatser för den nationella försvarsförmågan

Press Försvarsutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering har gjort en uppföljning av vilka konsekvenser internationella militära insatser har haft för Försvarsmakten i ett nationellt perspektiv. Resultaten presenteras vid en pressträff i riksdagen. Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) medverkar tillsammans med företrädare för utskottets övriga partier.

Talmannen på officiellt besök till Kanada 8-13 maj 2022. Här hälsar han på talman Anthony Rota i underhuset. Foto: Kanadas parlament

Officiellt talmansbesök i Kanada

Talmannen Den 8-13 maj gjorde talman Andreas Norlén och en delegation med riksdagsledamöter ett officiellt besök i Kanada, med möten i Ottawa och Quebec.

Näringsutskottet vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Förslag till beslut Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Sveriges energiförsörjning och rysk energi. Bland annat anser utskottet att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Talmannen besöker Östergötland

Talmannen Talman Andreas Norlén besöker Östergötlands län den 15 maj. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Carl Fredrik Graf.

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022

Utfrågning Tisdagen den 17 maj höll finansutskottet en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna 16 maj 2022. Statsminister Magdalena Andersson (S) i talarstolen. I bakgrunden förste vice talman, talmannen och riksdagsdirektören Foto: Anders Löwdin

Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna

Debatt Måndagen den 16 maj klockan 10.30 höll riksdagen en särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna. Debatten hade begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltog statsminister Magdalena Andersson (S). 

Nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Beslut Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som visar personuppgifter om brott. Samtidigt beslutade riksdagen att anta som vilande flera andra regeringsförslag som rör ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Elsparkcyklar står parkerade på en trottoar. Foto: Riksdagsförvaltningen

Regeringen bör förtydliga regelverket för elsparkcyklar

Beslut Regeringen bör skyndsamt göra nödvändiga förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Ja till skattereduktion för avgift till a-kassan

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en skattereduktion för avgiften till a-kassan. Förslaget innebär att den som är medlem i en svensk a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

Användningen av utskottsinitiativ har följts upp och utvärderats

Beslut Efter förslag från konstitutionsutskottet, KU, sa riksdagen nej till förslag i motioner om riksdagens arbetsformer. I samband med behandlingen av motionsförslagen har även en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av utskottsinitiativ inom riksdagen behandlats. Antalet utskottsinitiativ som föreslagits och beslutats inom något av riksdagens utskott har ökat. Detta gäller framför allt under de två senaste riksmötena, då ökningen har varit stor.

Ta del av fortbildningsdagen om riksdagen och valet

Lärare Den 9 maj arrangerade riksdagen en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap och för lärarstudenter. Under dagen erbjöds föreläsningar med tjänstemän, forskare och experter om höstens val till riksdagen och hur valet påverkar riksdagens arbete. Det går att ta del av fortbildningsdagens program i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 maj klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes-, försvars- och utvecklingsfrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och biståndsminister Matilda Ernkrans (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utskott säger ja till nya regler för organdonation

Förslag till beslut En möjlig organdonator ska kunna ges en så kallad organbevarande behandling före döden. Det är ett av regeringens förslag till nya regler för organdonation. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen och föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Gruppfoto från besöket från Nordmakedonien, 5 maj 2022 Foto: Anders Löwdin

Besök från Nordmakedonien

Internationellt Den 5 – 6 maj besökte en grupp parlamentariker från Nordmakedonien Stockholm och riksdagen inom ramen för riksdagens demokratifrämjande samarbete.

Talmannen på officiellt besök till Kanada

Talmannen Talman Andreas Norlén med en delegation besöker Kanada den 8–13 maj för ett officiellt besök.

Utskott vill se ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg

Förslag till beslut Riksdagens miljö- och jordbruksutskott föreslår förändringar i det svenska artskyddet. Bland annat vill utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att fridlysta arter inte väsentligt ska försvåra för exempelvis skogsägare. Utskottet föreslår även tillkännagivanden om bland annat den svenska vargstammen och marin biologisk mångfald.

Simmare crawlar i en bassäng. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ja till tillträdesförbud på badanläggningar och bibliotek

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Med ett tillträdesförbud menas att en person kan förbjudas att vistas i vissa lokaler och på vissa platser – även om allmänheten har tillträde dit.

Skatteutskottet säger ja till skattereduktion för avgift till a-kassan

Förslag till beslut Regeringen vill införa en skattereduktion för avgiften till a-kassan och skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Om förslaget går igenom ska den som är medlem i en svensk a-kassa få avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

KU säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som visar personuppgifter om brott. KU föreslår samtidigt att riksdagen antar som vilande flera andra förslag som rör grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I en reservation vill S, V, L och MP att riksdagen som vilande antar även förslaget om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster.

Regeringen uppmanas utreda regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor

Beslut Riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör utreda de juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att ta fram ett sammanhållet regelverk för att identifiera, återställa och återbörda samiska föremål och kvarlevor.