Aktuellt

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 14 oktober. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett toppmöte i Europeiska rådet. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Motionsinlämning 8 september 2020. Hand lämnar in motion Foto: Anders Löwdin

3 655 riksdagsmotioner inlämnade

Press Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 3 655 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut den 6 oktober klockan 16.30. Siffran är preliminär.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 9 oktober klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Ministrarna återrapporterar även från tidigare möten i råden.

Talman Andreas Norlén med landshövding Brittis Benzler Foto: Länsstyrelsen Halland

Talmannens demokratibesök i Halland

Riksdagen firar genombrottet för demokratin i Sverige för hundra år sedan. Jubileet och demokratifrågor stod därför i fokus när talman Andreas Norlén besökte Hallands län den 2 oktober. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Brittis Benzler.

Tredje vice talman Kerstin Lundgren besökte Västra Götaland 30 sep 2020. Till vänster landshövding Anders Danielsson. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Tredje vice talmannen besökte Västra Götalands län

Tredje vice talman Kerstin Lundgren besökte Västra Götalands län den 2 oktober. Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Anders Danielsson.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Tisdagen den 6 oktober klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype. EU-minister Hans Dahlgren återrapporterar från Europeiska rådet den 1–2 oktober 2020.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Press Partibidragsnämnden har den 30 september 2020 beslutat om totalt 167 955 204 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2020/2021.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Press Partibidragsnämnden har den 30 september 2020 beslutat om totalt 14 999 660 kronor i statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2021.

Sydkoreas talman Park Byeong-seug och talman Andreas Norlén på Riksplan den 28 sep 2020. Foto: Anders Löwdin.

Sydkoreas talman på officiellt besök

Talmannen Den 29 september besökte Park Byeong-seug, talman i Sydkoreas parlament, riksdagen under sitt officiella besök i Sverige.

Tredje vice talmannen besöker Västra Götalands län

Press Tredje vice talman Kerstin Lundgren besöker Västra Götalands län den 2 oktober. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Anders Danielsson. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 2 oktober klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet ekonomiska och finansiella frågor samt rådet rättsliga och inrikes frågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) samt inrikesminister Mikael Damberg (S). Några ministrar återrapporterar även från tidigare möten i råden.

Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten

Beslut Riksrevisionen har efter en granskning dragit den övergripande slutsatsen att reglerna i skollagen för undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt. Riksdagen uppmanar regeringen, genom två tillkännagivanden, att följa den rekommendation Riksrevisionen lämnar till regeringen samt att se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.

Öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga

Utfrågning På senare tid har frågor om barn och unga som är placerade i samhällsvården uppmärksammats. Socialutskottet arbetar med ett utskottsinitiativ för att stärka barns och ungas rättigheter vid långvariga familjehemsplaceringar. För att fördjupa ledamöternas kunskaper inom området höll utskottet en öppen utfrågning den 1 oktober. Utfrågningen går att se i efterhand vi webb-tv-

Informationen dröjer om vårens skolbesök

Lärare Information om vårens besökstider och möjligheten att boka vårterminens skolbesök måste tyvärr skjutas fram på grund av coronaviruset. Informationen brukar annars släppas i mitten av oktober. Uppdaterad information kommer här på webbplatsen och i nyhetsbrevet Riksdagen för lärare så snart som möjligt. 

Talmannen besöker Hallands län

Press Talman Andreas Norlén besöker Hallands län den 2 oktober. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Brittis Benzler. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 30 september. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett toppmöte i Europeiska rådet den 1–2 oktober. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 30 september klockan 9.45 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i Europeiska rådet den 1–2 oktober 2020. Statsminister Stefan Löfven (S) deltar. 

KU:s utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll utfrågningar i oktober inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Åtta ministrar frågades ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S). Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Sydkoreas talman på officiellt besök

Press Park Byeong-seug, talman i Sydkoreas parlament, gör ett officiellt besök i Sverige den 26-30 september.

Ja från utrikesutskottet till ny lag om utländska direktinvesteringar

Förslag till beslut Utländska direktinvesteringar i svenska företag kan hota skyddsvärda svenska företag. Utrikesutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag för att säkra granskningen av sådana direktinvesteringar.