Aktuellt

Filtrerar på:

 Talman Andreas Norlén tog emot Ungerns vice talman Csaba Hende i riksdagen. De skakar hand. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen tog emot delegation från Ungern

Talmannen Talman Andreas Norlén tog den 7 mars emot Ungerns vice talman Csaba Hende med delegation för ett möte i riksdagen.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Press Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 73 000 kronor i månaden från och med den 1 januari 2023. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 10 mars samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, för miljöfrågor, samt för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg, socialminister Jakob Forssmed, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Foto: Melker Dahlstrand

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, genomförandet av den strategiska kompassen samt Arktis på dagordningen när riksdagen står värd för konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik

Eu Den 2 och 3 mars anordnar riksdagen den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP). Under konferensen träffas 250 deltagare för att diskutera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar. Foto: Emelie Gomez/Europaparlamentet

Riksdagen och Europaparlamentet värdar för konferens om ekonomisk samordning och styrning inom EU

Eu Den 27–28 februari bjöd riksdagen i samarbete med Europaparlamentet in till konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS) i Bryssel. Bland annat diskuterades ekonomiska utmaningar för EU och medlemsstaterna i en situation med stora geopolitiska osäkerheter, hög inflation och låg tillväxt. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 mars klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikesfrågor samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar migrationsminister Maria Malmer Stenergard, justitieminister Gunnar Strömmer, skolminister Lotta Edholm, statssekreterare Martin Andreasson.

Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

Debatt Tisdagen den 14 mars klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer (M). Debatten kommer att kunna följas via riksdagens webb-tv.

Talmannen och FN:s vice generalsekreterare står framför en bokhylla. Foto: Riksdagsförvaltningen

Besök av FN:s vice generalsekreterare

Talmannen Den 23 februari tog talman Andreas Norlén emot FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed som besökte riksdagen. Ledamöter från utrikesutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet deltog också i mötet.

Sess-konferens i Bryssel. Sju personer sitter vid podiet. Flera länders flaggor syns. Alain Rolland © EU-parlamentet

EU:s ramverk för ekonomisk styrning på dagordningen när riksdagen står värd för SESS-konferensen

Eu Den 27–28 februari anordnar riksdagen tillsammans med Europaparlamentet konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS. Under konferensen träffas parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament, Europaparlamentet och kandidatländernas parlament för att diskutera ekonomiska frågor och skattefrågor. Konferensen hålls i Bryssel.

Östra riksdagshuset är belyst i Ukrainas färger. Färgerna speglar sig i Strömmen. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

För att visa Ukraina stöd på årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion höll talmannen på torsdagen ett tal under en ceremoni i kammaren. Ceremonin går att se i efterhand via webb-tv. I veckan kommer även Ukrainas flagga hissas på riksplan och Östra riksdagshuset att lysas upp i gult och blått.

Den gröna omställningen på dagordningen när riksdagen stod värd för interparlamentarisk konferens om cirkulär bioekonomi

Eu Den 20 februari anordnade riksdagen en digital konferens om cirkulär bioekonomi. Under konferensen möttes parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament för att diskutera utmaningar och svårigheter i omställningen till en cirkulär bioekonomi men, framför allt, lyfta fram goda exempel och innovationer.

Närbild på skomakare som sular om en sko. Foto: TT/Alamy Stock Photo

Höjd moms på vissa reparationer

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag på höjd moms för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 6 procent till 12 procent. Syftet är att öka enhetligheten i skattesystemet.

Skärpt övervakning av antibiotika för djur

Beslut Riksdagen sa ja till ett lagförslag från regeringen, som bland annat innebär att veterinärer måste lämna in uppgifter till Jordbruksverket när djur behandlas med antimikrobiella läkemedel, så som antibiotika.

Särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige

Debatt Riksdagen håller fredagen den 24 februari en särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige. Debatten har begärts av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar civilminister Erik Slottner (KD).

Fortbildningsdag 8 maj: Hur utformas den svenska utrikespolitiken?

Lärare Riksdagens fortbildningsdag den 8 maj har temat svensk utrikespolitik. Vilken roll har riksdagen och hur samspelar riksdag och regering när svensk utrikespolitik utformas? Välkommen med din anmälan senast 27 april.

Belarus oppositionsledare gästar OSSE:s vintermöte

Internationellt Den 23–24 februari håller OSSE:s parlamentariska församling sitt årliga vintermöte i Wien. Bland annat anordnas ett seminarium där den belarusiska oppositionsledaren deltar tillsammans med OSSE:s särskilde representant för politiska fångar.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 24 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Sara Modig. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Finansutskottet säger ja till tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag, som möjliggör en tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion. Förslaget innebär att intäkter på över 1 957 kronor per megawattimme beskattas med 90 procent, under perioden mars-juni 2023. 

Talman Andreas Norlén sitter runt ett bord tillsammans med tre andra personer. Foto: Länsstyrelsen Örebro län

Talmannen besökte Örebro län

Talmannen Talman Andreas Norlén besökte Örebro län den 17 februari. Programmet hade fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat under 500 år. Besöket genomfördes i samarbete med vikarierande landshövding Anna Olofsson.

Foto: Melker Dahlstrand

Den gröna omställningen på dagordningen när riksdagen står värd för interparlamentarisk konferens om cirkulär bioekonomi

Eu Den 20 februari anordnar riksdagen en digital konferens om cirkulär bioekonomi. Under konferensen träffas parlamentariker från främst EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att diskutera utmaningar och svårigheter i omställningen till en cirkulär bioekonomi men, framför allt, lyfta fram goda exempel och innovationer.