Aktuellt

Värdeförråd gör det lättare att tolka förkortningar i öppna data

Många av de termer och begrepp som används i riksdagens databehandling anges i form av koder eller förkortningar. För att göra det lättare för dig som är utvecklare att tolka dessa koder har öppna data utökats med så kallade värdeförråd. Testa gärna dem och kom med synpunkter!