Aktuellt

Filtrerar på:

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 september. Några av de frågor som väntas diskuteras är en mer systematisk uppföljning av Europeiska rådets slutsatser och kommissionens kommande arbetsprogram för 2017.

Samråd om Kina och stöd till mjölk- och grisbönder

Regeringen samråder med EU-nämnden den 15 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Kina samt stöd till mjölk- och grisbönder.

Samråd om penningtvätt och investeringar

Regeringen samråder med EU-nämnden den 8 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är bekämpning av penningtvätt och det fortsatta arbetet med investeringsplanen för Europa.

Samråd om uppföljning av Storbritanniens folkomröstning och ekologiskt jordbruk

Regeringen samråder med EU-nämnden den 22 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är dagordningen inför möte i Europeiska rådet, där resultatet av Storbritanniens EU-folkomröstning följs upp, och en ny handlingsplan för ekologiskt jordbruk.

Samråd om skatteflykt och bankunionen

Regeringen samråder med EU-nämnden den 15 juni. Några frågor som ska diskuteras är skatteflykt, skatt på finansiella transaktioner och bankunionen.

Samråd om utstationering och jämställdhet för hbti-personer

Regeringen samråder med EU-nämnden den 10 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är utstationering av arbetstagare, ökad jämställdhet för hbti-personer och antimikrobiell resistens.

Samråd om en europeisk åklagarmyndighet och avgasutsläpp från bilar

Regeringen samråder med EU-nämnden den 3 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är förslaget till europeisk åklagarmyndighet och avgasutsläpp från dieselbilar.

Samråd om ungdomspolitik, högre utbildning och medietjänster

Regeringen samråder med EU-nämnden den 27 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är ungdomspolitik, högre utbildning, medietjänster och styrning av idrottsevenemang.

Samråd om skatteflykt, digitala tjänster och EU:s strategi för Syrien och Irak

Regeringen samråder med EU-nämnden den 20 maj. Några av defrågor som ska diskuteras är rättsstatens principer, skatteflykt, digitalatjänster samt EU:s strategi för Syrien och Irak.

Samråd om djurskydd och migration

Regeringen samråder med EU-nämnden den 13 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är djurskydd och migration.

Samråd om handelsavtalet TTIP och migration

Regeringen samråder med EU-nämnden den 4 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s prioriteringar i WTO-arbetet, handelsavtalet med USA (TTIP) samt migration och utveckling.

Samråd om utvecklingen i Libyen

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 april. Några av de frågor som ska diskuteras är utvecklingen i Libyen, hybridhot samt IT-system för säkra gränser och paketet för smarta gränser.

Samråd om datainsamling inom fiskerisektorn

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 april. Ett par av de frågor som ska tas upp är förslag om nya EU-regler för insamling av data inom fiskesektorn samt förslag om förändring av reglerna om hur och var fiskare får fiska.

Extrainsatt samråd i EU-nämnden

Inrikesminister Anders Ygeman (S) informerade EU-nämnden per telefon klockan 11 den 24 mars inför EU:s extra informella möte samma dag. Mötet handlade om inrikes och rättsliga frågor efter terrordåden i Bryssel.

Samråd om migration, Ryssland och livsmedel

Regeringen samråder med EU-nämnden den 11 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är Europeiska rådets kommande möte om migration, EU:s relation till Ryssland och situationen inom mejeri- och animalieproduktionen.

Samråd om Turkiet och EU:s framtida asylsystem

Regeringen samråder med EU-nämnden den 4 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s förhållande till Turkiet, utbyte av skatteinformation och EU:s framtida asylsystem.

Samråd om klimatfrågor och den inre marknaden

Regeringen samråder med EU-nämnden den 26 februari. Ett par av de frågor som ska diskuteras är uppföljningen av FN:s klimattoppmöte och den inre marknaden för varor och tjänster.

Samråd om EU:s gräns- och kustbevakning

Regeringen samråder med EU-nämnden den 19 februari. Ett par av de frågor som ska diskuteras är en europeisk gräns- och kustbevakning samt utbildning som leder till socioekonomisk utveckling.

Samråd om EU:s relation till Storbritannien

Regeringen samråder med EU-nämnden den 12 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Storbritannien, Vitryssland samt hållbart fiske.

Samråd om skatteflykt och terrorism

Regeringen samråder med EU-nämnden den 10 februari. Ett par av de frågor som ska diskuteras är åtgärder mot skatteflykt och finansiering av terrorism.