Aktuellt

Filtrerar på:

Tomas Eneroth (S) och Jessica Polfjärd (M) sitter bredvid varandra vid den allmänna debatten i FN:s generalförsamling Foto: Fredrick Lee-Ohlsson

Riksdagen till FN:s generalförsamling

Riksdagen deltog den 19-23 september med två representanter, Tomas Eneroth (S) och Jessica Polfjärd (M), i den svenska regeringsdelegationen när den allmänna debatten i generalförsamlingen öppnades.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Ryssland

Den 18 september är det parlamentsval i Ryssland. Tio svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Vitryssland

Fyra riksdagsledamöter deltar i en valobservation av parlamentsvalet i Vitryssland den 11 september. Kent Härstedt (S) är samordnare för den internationella delegation som observerar valet.

Delegationen till Östersjökonferensen står i en trappa med flaggor i bakgrunden. Foto: Riksdagsförvaltningen

Ungdomsarbetslöshet, migration och säkerhetsläget viktiga frågor på Östersjökonferensen

Fem riksdagsledamöter deltog i den parlamentariska Östersjökonferensen den 28-30 augusti i Riga. Ledamöterna bidrog i arbetet med den resolution konferensen antog om aktuella utmaningar i regionen, bland annat ungdomsarbetslöshet, migration och säkerhetsläget.

Utmaningar inom utbildning och arbetsmarknad i fokus på Östersjökonferens i Riga

25 år av parlamentariskt Östersjösamarbete uppmärksammas vid årets Östersjökonferens den 28-30 augusti. Det övergripande temat för mötet är utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Fem riksdagsledamöter deltar.

Riksdagsledamoten Kent Härstedt leder valövervakning i Vitryssland

Riksdagsledamoten Kent Härstedt (S) har utnämnts till särskild koordinator för organisationen OSSE:s valövervakning vid parlamentsvalet i Vitryssland den 11 september. Utnämningen har gjorts av Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier.

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Tbilisi

Den 1-5 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession i Tbilisi, Georgien. Församlingen kommer att debattera och uppmärksamma bland annat den rådande säkerhetssituationen i Europa, flyktingkatastrofen vid Medelhavet och terrorism.

Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församling

Den 20-24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Svenska riksdagsledamöter deltog aktivt i debatterna. Överst på agendan stod migration med fokus på situationen i Grekland samt utvecklingen för demokratin i Turkiet.

Utvecklingen i Turkiet på agendan på möte i Europarådets parlamentariska församling

Den 20–24 juni är det sommarsession i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Under sessionsveckan i Strasbourg kommer ledamöterna att debattera och rösta om ett antal resolutioner.

Riksdagsledamöter deltar i konferens om Arktis

Den 14-17 juni deltar tre riksdagsledamöter i den 12:e arktiska parlamentarikerkonferensen i Ulan Ude, Ryssland. En resolution kommer att antas i samband med mötet.

Riksdagsledamöter deltar i Nato-möte i Tirana

Den 27–30 maj deltar fem riksdagsledamöter i Natos parlamentariska församlings möte i Tirana, Albanien. Under mötet kommer en deklaration inför toppmötet i Warszawa att antas. I deklarationen finns de prioriterade frågor som församlingen önskar ska tas upp vid Natos toppmöte.

Delat ansvar för en positiv utveckling i Medelhavsområdet tema på möte i Marocko

Den 28-29 maj håller den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM, sin årliga session i Tanger, Marocko. Från Sverige deltar ledamöterna Olle Thorell (S), ordförande för riksdagens delegation, och Amir Adan (M). Fokus för mötet är vikten av gemensamt ansvar för framtiden för Europa- och Medelhavsområdet.

Seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga

Nordiska rådets svenska delegation höll seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga som är ett växande problem i Norden. Seminariet syftar till att stärka och utveckla de nordiska samarbetsformerna kring ungas psykiska ohälsa.

Vårsession i PACE: flyktingkrisen och kampen mot terrorism i fokus

Den 18–22 april äger årets andra delsession i Europarådets parlamentariska församling, PACE, rum i Strasbourg. Den svenska delegationen består av tolv riksdagsledamöter.

Gränskontroller debatteras på Nordiska rådets temasession i Oslo

Efter 60 år av fri rörlighet mellan de nordiska länderna har gränskontroller införts mellan Sverige och Danmark. Hur påverkas det nordiska samarbetet och vad kan det få för konsekvenser om kontrollerna blir långvariga? Dessa frågor tas upp för debatt i Nordiska rådet nästa vecka.

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) står i en talarstol. Foto: IPU

Resolutioner om barns identitet samt terrorism har antagits i IPU

Mer globalt samarbete för att motverka terrorism och förslag angående de miljontals barn som saknar legal identitet. Flera rådgivande resolutioner har nu antagits av Interparlamentariska unionen, IPU, som i veckan möttes i Zambia.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Kazakstan

Den 20 mars är det parlamentsval i Kazakstan. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Terrorism och kvinnors politiska möjligheter på dagordningen när IPU träffas i Zambia

Terrorism, kulturarv och kvinnors möjligheter att delta i politiska processer. Det är några av de frågor som står på agendan på IPU:s möte den 19-23 mars. Från Sverige deltar totalt sex riksdagsledamöter. En av dem, tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) kommer hålla huvudanförandet i generaldebatten.

Riksdagsledamöter debatterade händelserna i Köln i Europarådets parlamentariska församling

Händelserna i Köln på nyårsnatten och migration var ett par av huvudfrågorna under årets första session i Europarådets parlamentariska församling (PACE). Flera riksdagsledamöter deltog i debatterna. I en debatt om terrorism betonade svenska ledamöter behovet av att motverka radikalisering.

PACE-session med fokus på migration och terrorism

Den 25–29 januari äger årets första session i Europarådets parlamentariska församling rum i Strasbourg. Fokus för mötet är migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism. Tolv riksdagsledamöter deltar.