Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden samråder om migration

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 september. Samrådet kommer till största del handla om migration och terrorism.

Samråd om situationen i Nordkorea

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 juli. Några av de frågor som tas upp är situationen i Nordkorea, förenklad jordbrukspolitik och EU:s årsbudget.

Samråd om åtgärder mot dåliga lån

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 7 juli. En av de frågor som tas upp är åtgärder mot dåliga lån i den europeiska banksektorn.

Samråd om migration och energifrågor

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 juni. Samrådet med statsminister Stefan Löfven (S) klockan 10 är öppet för allmänhet och media. Inför ministerrådsmötet om energifrågor behandlas bland annat paketet om ren energi.

Samråd om förberedelserna inför brexit

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 15 juni och fredagen den 16 juni. Några av de frågor som tas upp är reducerad moms på e-publikationer och förberedelserna inför brexit.

Samråd om ekologisk produktion och barnfetma

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 juni. Några av de frågor som tas upp är ekologisk produktion, utstationering av arbetstagare, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och fetma hos barn.

Samråd om skydd för barn på flykt

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 juni. Några av de frågor som tas upp är skydd för barn på flykt, yrkestrafik och leveranser av paket över gränserna.

Samråd om godkännande av bilar

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 24 maj. Några av de frågor som tas upp är nya ramar för godkännande av bilar och den europeiska rymdstrategin.

Samråd om EU:s globala strategi för säkerhet och försvar

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 maj. Några av de frågor som tas upp är EU:s globala strategi för säkerhet och försvar, solidaritet vid fördelning av asylsökande och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Samråd om fiskeregler och handelspolitik

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 maj. Ett par av de frågor som tas upp är fiskeregler och skyddsåtgärder på handelsområdet.

Samråd om Storbritanniens EU-utträde

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 21 april. Ett par av de frågor som tas upp är sammanhållningspolitiken och förhandlingarna inför Storbritanniens kommande EU-utträde.

Samråd om situationen i Syrien

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 31 mars. Ett par av de frågor som tas upp är situationen i Syrien och lagändringar på jordbruksområdet.

Samråd om migration och terrorism

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 mars. Ett par av de frågor som tas upp är migration och bekämpning av terrorism.

Samråd i EU-nämnden om moms

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 mars. Ett par av de frågor som ska tas upp är moms på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet för moms.

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 1 mars. Samrådet gäller bland annat ett första utkast till slutsatser som ska diskuteras vid allmänna rådet inför Europeiska rådets möte senare i mars.

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är kommissionens paket om ren energi, kostnadseffektiva utsläppsminskningar, ändrade regler för de sociala trygghetssystemen och den årliga tillväxtöversikten.

Samråd om direktiv mot skatteundandraganden

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är direktiv mot skatteundandraganden, EU-förteckning över länder som inte är samarbetsvilliga på skatteområdet och bestämmelser om stärkt konsumentskydd.

Samråd om utbildningsfrågor

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 10 februari. På dagordningen för sammanträdet står utbildningsfrågor.

Samråd i EU-nämnden om Libyen och Egypten

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är hur EU kan stödja den politiska processen i Libyen, EU:s relation till Egypten och förberedelse av Europeiska rådets möte den 9-10 mars.