Aktuellt

Filtrerar på:

Försvarsutskottet håller extra sammanträde om Transportstyrelsen

Försvarsutskottet håller ett extra utskottssammanträde torsdag den 17 augusti. Vid mötet deltar bland annat Försvarsdepartementets statssekreterare Jan Salestrand.

Extra utskottssammanträden om Transportstyrelsen

Försvarsutskottet och justitieutskottet höll extra utskottssammanträden tisdag den 25 juli, klockan 11 respektive klockan 14.30. Vid försvarsutskottets möte deltog bland annat försvarsminister Peter Hultqvist (S). Vid justitieutskottets möte deltog bland annat inrikesminister Anders Ygeman (S).

Försvarsutskottet höll seminarium om försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

Försvarsutskottet höll på onsdagen den 21 september ett seminarium om svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. På seminariet diskuterades bland annat ländernas politiska visioner vad gäller försvars och säkerhetspolitiska samarbeten. Seminariet kan ses via webb-tv.