Aktuellt

Filtrerar på:

Foto: Fredrik Svensson

Fred och välstånd i fokus på OSSE:s sommarmöte

Den 5–9 juli deltog åtta svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Minsk, Vitryssland. Årets tema var ökad tillit och samarbete för fred och välstånd i OSSE regionen.

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Minsk

Den 5–9 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Minsk, Vitryssland. Temat för årets session är ökad tillit och samarbete för fred och välstånd i OSSE regionen.

Migration präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Den 26–30 juni april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Sessionen präglades främst av debatter kring olika aspekter av migration. Tolv riksdagsledamöter deltog under veckan och de höll flera anföranden bland annat på teman om jämställdhet och sexuella trakasserier av kvinnor.

Migrationsfrågor i fokus vid internationellt möte

Tolv riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sommarsession i Strasbourg den 26–30 juni. I fokus för mötet står frågor om Europa och migration.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Albanien

Den 25 juni är det parlamentsval i Albanien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Aung San Suu Kyi talar i riksdagen

Den 13 juni håller Aung San Suu Kyi, Myanmars statskansler, ett anförande i riksdagen på inbjudan av talman Urban Ahlin. För fotografering vid fototillfället och plats på läktaren vid anförandet krävs ackreditering till riksdagen.

En man och en kvinna står framför flera flaggor, bland annat den svenska. Foto: Riksdagsförvaltningen

Hållbar utveckling och Agenda 2030 i fokus vid PA-UfM:s 13:e församlingssession

Den 12-13 maj deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Rom, Italien. Temat för årets församlingssession var Hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i medelhavsområdet – Med4Jobs och Agenda 2030.

Korruptionsanklagelser präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Den 24-28 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin andra session för året i Strasbourg. Den största frågan under mötet var förtroendet för församlingens ordförande Pedro Agramunt. Korruptionsanklagelserna mot andra ledamöter debatterades bland annat också.

Korruptionsanklagelser i fokus vid internationellt möte

Tio riksdagsledamöter deltar i vårsessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 24-28 april. Ledamöterna ingår i riksdagens delegation till PACE och mötet hålls i Strasbourg.

Talmannen hälsar på Bangladesh talman Shirin Sharmin Chaudhury. Foto: Riksdagsförvaltningen

IPU-möte med fokus på minskad ojämlikhet

Den 1–5 april ägde Interparlamentariska unionens (IPU) 136:e församling rum i Dhaka, Bangladesh. Talman Urban Ahlin ledde en riksdagsdelegation till mötet som samlade parlamentariker och talmän från 126 länder.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Den 2 april är det parlamentsval i Armenien. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Utsatta grupper i fokus för globalt parlamentarikermöte i Dhaka

Den 1–5 april leder talman Urban Ahlin en delegation med sex riksdagsledamöter till Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårsession i Dhaka, Bangladesh. På dagordningen för sessionen står ökat samarbete för politisk, ekonomisk och social rättvisa.

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Nordiska rådet håller temasession i Stockholm den 3-4 april med fokus på Nordens relation till USA och dess nya administration. Den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA - nya förutsättningar".

Nordiska rådets session i Köpenhamn Foto: Magnus Fröderberg / norden.org

Gränshinder debatterades på Nordiska rådets session i Köpenhamn

Ett stort engagemang för undanröjande av gränshinder genomsyrade debatten under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-3 november.

Foto: Riksdagsförvaltningen

Gemensamt nordisk-baltiskt initiativ för öppenhet och transparens vid Europarådets parlamentariska församling

Den 23–27 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin första session för året i Strasbourg. Ett gemensamt nordisk-baltiskt förslag om insyn och förebyggande av korruption lades fram. Andra frågor på agendan under veckan var mediefrihet, skydd av journalister och motverkande av näthat. Riksdagsledamot Eva-Lena Janssons (S) resolution om den humanitära krisen i Gaza antogs med stor majoritet.

Mediefrihet i fokus på möte i Europarådets parlamentariska församling

Den 23-27 januari äger vintersessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, rum i Strasbourg. Högt på dagordningen står frågor kring mediefrihet i Europa, attacker på journalister och utmaningarna kring nätmedier och näthat. Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

Europarådsdelegationen söker svensk representant till kommitté för förhindrande av tortyr

Den svenska delegationen i Europarådets parlamentariska församling ska nominera kandidater till den svenska posten i Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr. För uppdraget söker delegationen kandidater. Sista ansökningsdag är den 12 december 2016.

Riksdagsledamöter observerar valet i USA

Den 8 november är det presidentval och val till kongressen i USA. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Krister Örnfjäder (S) i talarstolen. Foto: IPU

Parlamentariker har ett speciellt ansvar för att värna mänskliga rättigheter

Parlamentariker har ett speciellt ansvar för att värna mänskliga rättigheter och lag och ordning. Det slogs fast i en gemensam deklaration som antogs vid Interparlamentariska unionens församling (IPU) i Genéve den 23–27 oktober. Fyra svenska riksdagsledamöter spelade en aktiv roll i arbetet med dessa och flera andra frågor.

Hållbar utveckling tema under Nordiska rådets session i Köpenhamn

FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det står högst på agendan när Nordiska rådets 87 parlamentariker möts i Köpenhamn den 1-3 november. Inte minst kommer det temat att prägla sessionens toppmöte med de nordiska statsministrarna den 1 november.