Aktuellt

Filtrerar på:

Extra utskottssammanträde om KU-granskning av Transportstyrelsen

Konstitutionsutskottet, KU, håller ett extra utskottssammanträde torsdagen den 17 augusti för att inleda granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsens upphandling av IT-system.

Pressträff med KU om förslag till nya riksrevisorer Foto: Pontus Lundahl / TT

KU föreslår tre nya riksrevisorer

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer Stefan Lundgren (generaldirektör Statistiska centralbyrån), Helena Lindberg (generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Ingvar Mattson (generaldirektör Statskontoret) till nya riksrevisorer. KU föreslår också att riksdagen utser Stefan Lundgren till riksrevisor med administrativt ansvar.

KU föreslår översyn av Riksrevisionen

Konstitutionsutskottet (KU) anser att en parlamentariskt sammansatt utredning bör tillsättas för att göra en översyn av Riksrevisionen. Ett enigt utskott föreslår i ett utskottsinitiativ att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om detta.