Aktuellt

Filtrerar på:

Demokratiseminarium 15 sep 2021 i Andrakammarsalen. Värd var talman Andreas Norlén. Gruppbild på medverkande. Foto: Melker Dahlstrand

Vad har hundra år av demokrati lärt oss?

Seminarium På den internationella demokratidagen den 15 september hölls ett seminarium om demokratin i riksdagen. Det handlade om demokratin i dag med samtal om ungas roll i demokratin samt demokratins historia och framtid. Talmannen, statsministern, demokratiministern, forskare och representanter för ungdomsorganisationer medverkade.

Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Förslag till beslut Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027 och bland annat se till att möjligheter till undantag vid klassificering av vatten utnyttjas och att platsspecifika bedömningar utförs. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om detta. Flera partier har synpunkter på förslaget i reservationer.

Talman Andreas Norlén tog emot Österrikes talman den 13 september 2021. De är på väg ut ur kammaren där även pressen är. Foto: Melker Dahlstrand

Österrikes talman på officiellt besök

Talmannen Den 13–15 september gjorde talmannen för nationalrådet, underhuset, i det österrikiska parlamentet Wolfgang Sobotka ett officiellt besök i Sverige och riksdagen.

Riksmötets öppnande 14 september 2021. Talmannen invigningstalar. Till vänster förste vice talman Åsa Lindestam (S). Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen välkomnade ledamöterna till ett nytt arbetsår

Talmannen Den 14 september på förmiddagen före riksmötets öppnande välkomnade talman Andreas Norlén riksdagsledamöterna till ett nytt arbetsår. 

Sveriges 30-åriga diplomatiska relationer med Baltikum uppmärksammas

Press Den 16–18 september besöker talmännen från de tre baltiska länderna Lettland, Litauen och Estland Sverige och riksdagen för att uppmärksamma Sveriges 30-åriga diplomatiska relationer med Baltikum.

Partiledardebatt 15 sep 2021. Statsminister Stefan Löfven (S) i talarstolen Foto: Melker Dahlstrand

Riksmötets första partiledardebatt

Debatt Onsdagen den 15 september hölls det nya riksmötets första partiledardebatt. I partiledardebatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. 

Talman Andreas Norlén vid inledningen i kammaren den 13 september 2021. Till vänster de tre vice talmännen. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens nya arbetsår inleds

Evenemang Tisdag den 14 september ägde riksmötets öppnande rum. Det markerade starten på riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2021/22. Ta del av evenemanget på riksdagens webbplats och i sociala medier. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 17 september klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför ett möte i EU:s ministerråd för allmänna frågor den 21 september. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S). EU-ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Riksdagens nya arbetsår inleds

Evenemang Tisdag den 14 september ägde riksmötets öppnande rum. Det markerade starten på riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2021/22. Ta del av evenemanget i efterhand på riksdagens webbplats.

Talman Andreas Norlén besöker Slovakien 8-10 september 2021. Till vänster Slovakiens talman Boris Kollar. Foto: Slovakiens parlament

Talmannen deltog i IPU:s talmanskonferens och gjorde officiellt besök i Slovakien

Talmannen Talman Andreas Norlén medverkade den 8 september i Interparlamentariska unionens globala talmanskonferens i Wien. Den 9 september gjorde talmannen ett officiellt besök i Bratislava, Slovakien.

Demokratiseminarium med talmannen, statsministern, demokratiministern och forskare

Press Riksdagen och regeringen arrangerar den 15 september seminariet 100 år av demokrati – vilka lärdomar tar vi med oss? Bland de medverkande finns talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Löfven (S) samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Seminariet webbsänds på riksdagen.se.

Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan

Debatt Den 13 september klockan 9 höll riksdagen en särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan. Debatten begärdes av Moderaterna respektive Centerpartiet. Från regeringen deltog utrikesminister Ann Linde (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Till redaktionen: Starkt begränsat antal pressplatser vid riksmötets öppnande 14 september – påminnelse om ansökan

Press Journalister och fotografer som önskar en fotoplats eller sittplats på pressläktaren vid riksmötets öppnande den 14 september måste ansöka om det i förväg. Sista ansökningsdag är den 9 september klockan 17. På grund av coronapandemin är antalet platser mycket starkt begränsat.

 Talman Andreas Norlén tog den 7 september emot Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier. Här går presidenten in i Andrakammarsalen tillsammans med kungen och talmannen. Foto: Melker Dahlstrand

Tysklands president besökte riksdagen

Talmannen Talman Andreas Norlén tog den 7 september emot Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier i samband med presidentens statsbesök i Sverige. Under sitt besök i riksdagen höll presidenten ett tal i Andrakammarsalen, som går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Talmannen deltar i Interparlamentariska unionens talmanskonferens samt besöker Slovakien

Talmannen Talman Andreas Norlén medverkar den 8 september i Interparlamentariska unionens årliga globala talmanskonferens i Wien. Den 9 september avlägger talmannen ett officiellt besök i Bratislava, Slovakien.

Formerna för höstens riksdagsarbete

Talmannen och riksdagens gruppledare har i veckan slutit en ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer under hösten. Gruppledarna har också beslutat att inte förlänga överenskommelsen om enbart 55 närvarande ledamöter vid voteringar. Efter riksmötets öppnande påbörjas en återgång till normala arbetsformer i riksdagsarbetet.

Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport

Debatt Onsdagen den 8 september höll riksdagen en särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport. Debatten hade begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltog miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). Debatten går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Tysklands president besöker riksdagen

Press Talman Andreas Norlén tog den 7 september emot Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier i samband med presidentens statsbesök i Sverige. Teman för hela statsbesöket är innovation, hållbarhet och demokrati.

Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport

Debatt Den 8 september klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Talmannen deltar i invigningen av sametinget den 1 september 2021 Foto: Marcus Backström

Talmannen deltog vid Sametingets öppnande

Talmannen Talman Andreas Norlén deltog den 1 september i det högtidliga öppnandet av Sametingets åttonde mandatperiod. Öppnandet gästades av kronprinsessan Victoria samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP), ärkebiskop Antje Jackelén, det norska sametingets president Aili Keskitalo och Tom Sottinen, Tuomas Aslak Juuso från det finska sametinget, landshövding Helene Hellmark Knutsson och representanter för Samerådet, samebyar, sameföreningar och Lycksele kommun.