Aktuellt

Filtrerar på:

Talmannen träffar partiföreträdare

Press Riksdagens talman Andreas Norlén samråder på måndag den 19 september med partiföreträdare. Detta är ett led i processen för att ta fram förslag till ny statsminister.

Talmannen inleder process för regeringsbildning

Press Riksdagens talman Andreas Norlén inleder processen med att ta fram förslag till ny statsminister.

Statsminister Magdalena Andersson (S) lämnar in en ansökan om entledigande till talman Andreas Norlén. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen tar emot begäran om entledigande

Press Riksdagens talman Andreas Norlén möter den 15 september klockan 11 statsminister Magdalena Andersson (S) i riksdagen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredag den 16 september klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför ett möte i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren. Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Nu räknas rösterna

Den 11 september var det val i Sverige. Just nu kontrollräknas rösterna. Valmyndigheten fastställer det slutgiltiga resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen. Du kan se det preliminära valresultatet på Valmyndighetens webbplats. När det slutgiltiga valresultatet är klart kommer du att kunna se mandatfördelningen mellan partierna på riksdagens webbplats.

Cecilia Widegren med ryggen mot kameran, hälsar på Ukrainas talman. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamot besökte Ukrainas parlament

Internationellt I egenskap av vice president i Interparlamentariska unionen, IPU, besökte riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) den 1 september Ukrainas parlament, efter inbjudan av Ukrainas talman.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Torsdagen den 8 september klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i EU:s ministerråd för energifrågor den 9 september. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möte i rådet.

Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter

Beslut Riksdagen har beslutat ge regeringen rätt att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter och andra elföretag på som mest 250 miljarder kronor under åren 2022 och 2023.

Ändringar i statens budget för 2022 – Utskott föreslår statliga kreditgarantier för lån till elproducenter

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen rätt att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter och andra elföretag på som mest 250 miljarder kronor under åren 2022 och 2023.

Riksdagen extrainkallas 5 september

Press Talman Andreas Norlén har kallat in riksdagen till ett extrainsatt sammanträde på måndag den 5 september. Sammanträdet äger rum på grund av de förslag till åtgärder som regeringen presenterat för att värna den finansiella stabiliteten.

Talmannen och Ukrainas utrikesminister står framför en bokhylla. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen mötte Ukrainas utrikesminister

Talman Andreas Norlén tog den 29 augusti emot Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba för ett möte tillsammans med ledamöter i riksdagens utrikesutskott.

Foto: Litauens parlament

Nordiskt-baltiskt talmansmöte i Litauen

Press Det årliga nordisk-baltiska talmansmötet ägde i år rum den 22–23 augusti i Kaunas, Litauen, under värdskap av Litauens parlament. Riksdagen representerades av tredje vice talman Kerstin Lundgren (C).

Nordiskt-baltiskt talmansmöte i Litauen 22–23 augusti. Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) står med grupp framför slottsliknande byggnad. Foto: Litauens parlament

Nordiskt-baltiskt talmansmöte i Litauen

Talmannen Det årliga nordisk-baltiska talmansmötet ägde i år rum den 22–23 augusti i Kaunas, Litauen, under värdskap av Litauens parlament. Riksdagen representerades av tredje vice talman Kerstin Lundgren (C).

Sommarbild av Östra riksdagshuset i kvällssol Foto: Anders Löwdin

Riksdagen fram till valet

Under tiden fram till valet den 11 september fortsätter ledamöterna sitt riksdagsarbete på hemorten. De kan även ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen. Flera av riksdagens utskott samt EU-nämnden sammanträder också under den här perioden. Efter valet samlas den nya riksdagen den 26 september för upprop och val av talman och vice talmän. Ceremonin för riksmötets öppnande äger rum den 27 september.

Nordiskt-baltiskt talmansmöte i Litauen

Press Det årliga nordisk-baltiska talmansmötet äger i år rum den 22–23 augusti i Kaunas, Litauen, under värdskap av Litauens parlament. Riksdagen representeras av tredje vice talman Kerstin Lundgren (C).

Valet 2022 – studiematerial från riksdagen

Lärare Riksdagen har ett stort pedagogiskt utbud som passar i undervisningen om höstens val. Vi erbjuder också tryckt studiematerial. För beställning av tryckt material, räkna med en leveranstid på minst fem arbetsdagar. Läsbarheten har förbättrats i några av de digitala versionerna av studiematerialen. Dessutom är de bättre anpassade till olika uppläsningsverktyg.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 22 juli klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför ett möte i EU:s ministerråd för energifrågor. Mötet är ett extrainsatt telefonmöte. Från regeringen deltar statssekreterare Per Callenberg. Statssekreteraren återrapporterar också från ett tidigare möte i rådet.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 15 juli klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor samt rådet för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Robert Rydberg och statssekreterare Oskar Magnusson. Statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.  

Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling var på plats i Birmingham. Här tillsammans med tjänstemän på Riksdagens internationella kansli. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamot återvald till president för OSSE:s parlamentariska församling

Internationellt Under OSSE:s parlamentariska församlings session den 30 juni–6 juli återvaldes den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) till församlingens president. Cederfelt, som är vice ordförande i riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling, valdes för första gången till president vid församlingens förra session i Wien 2021.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 8 juli klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, samt budget. Från regeringen deltar statssekreterare Elin Eliasson. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.