Aktuellt

Filtrerar på:

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Utfrågning Den 19 oktober håller finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Deltar gör bland andra riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén. Utfrågningen går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 20 oktober klockan 9.30 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för energifrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Sebastian de Toro.

Uppdaterade former för höstens riksdagsarbete

Talmannen och partiernas gruppledare har i en överenskommelse enats om fortsatt och stegvis normaliserande av formerna för riksdagsarbetet gällande bland annat utskottssammanträden och vissa arrangemang.

Talmannen deltog i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen 11 okt 2021 Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Talmannen deltog i Malmö internationella forum Remember-ReAct

Rembember-ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, ägde rum den 13 oktober. Talman Andreas Norlén representerade riksdagen vid forumet.

Undersköterska tar blodprov från en patients arm Foto: Janerik Henriksson / TT

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022

Beslut Regeringen har föreslagit en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin. De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 

Skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021. Den nya lagen gäller från den 1 januari 2022 till och med år 2024.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 15 oktober klockan 10.15 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor och allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier och riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Press Partibidragsnämnden har beslutat om stöd till politiska partier för stödåret 2021/2022 samt till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2022.

Livgardet genomför en övning nära riksdagen i helgen

Under helgen genomför Livgardets krigsförband Livbataljonen en övning i centrala Stockholm. Skottlossning med lös ammunition kan eventuellt ske.

Två ungdomar tittar på en tv-skärm där en man i kostym syns. Foto: Melker Dahlstrand

Demokrativerkstaden i klassrummet

Lärare Hur går det till när riksdagen fattar beslut och hur är det att vara ledamot i Sveriges riksdag? I klassrumsversionen av det upplevelsebaserade spelet Demokrativerkstaden får elever i årskurs 7–9 och gymnasiet arbeta i partier och utskott innan de fattar beslut om viktiga samhällsfrågor. Nu kan du som lärare beställa ett undervisningspaket för Demokrativerkstaden där alla nödvändiga dokument finns bifogade i tryckt form.

Ukrainas president talar vid minnesceremonin. Foto: Presidentadministrationen Ukraina

Talmannen deltog i ceremoni med anledning av 80-årsminnet av Babij Jar-massakern

Talman Andreas Norlén besökte Kiev den 6-7 oktober. Under besöket deltog han vid en minnesceremoni med anledning av 80-årsminnet av massakern vid Babij Jar och besökte parlamentet.

4 150 riksdagsmotioner inlämnade

Press Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut den 5 oktober. Siffran är preliminär.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 8 oktober klockan 9 samrådde EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor, rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltog näringsminister Ibrahim Baylan (S), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) samt biståndsminister Per Olsson Fridh (MP). Ministrarna återrapporterade också från tidigare möten i rådet.

Talmannen deltar i ceremoni med anledning av 80-årsminnet av Babij Jar-massakern

Talmannen Talman Andreas Norlén deltar den 6 oktober vid en minnesceremoni i Ukrainas huvudstad Kiev med anledning av 80-årsminnet av massakern vid Babij Jar.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 5 oktober. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför EU:s toppmöte med länderna på västra Balkan den 6 oktober. Sammanträdet kan ses på riksdagens webb-tv.

Miljö och mänskliga rättigheter debatterades vid Europarådets parlamentariska församlings höstsession

Internationellt Den 27–30 september höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin höstsession. Vid sessionen debatterades bland annat klimat och mänskliga rättigheter, situationen i Afghanistan och könsrepresentationen i den parlamentariska församlingen.

Ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Skyddet för visselblåsare ska stärkas

Beslut Det införs en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Bland annat kommer fler personer att omfattas av skyddet för visselblåsare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En utredning av Samhall bör tillsättas

Beslut Riksdagen anser att det behöver göras en extern utredning av Samhall och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Ersättning för personlig assistans utan tillstånd ska förhindras

Beslut Lagändringar görs för att förhindra att en assistansberättigad ska kunna få ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.