Aktuellt

Filtrerar på:

Riksdagens gruppledare presenterade

Riksdagspartiernas nya gruppledare presenterades vid den nya riksdagens första sammanträde den 26 september. Riksdagen utsåg även en valberedning för utskotten och övriga riksdagsorgan.

Riksmötets öppnande 27 sep 2022. Talmannen och de vice talmännen samlade på trappan vid Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens nya arbetsår inleds

Den här veckan samlas den nya riksdagen och inleder arbetsåret. Måndagen den 26 september var det upprop för ledamöterna och därefter talmansval och anmälan av gruppledare. Tisdagen den 27 september, äger riksmötets öppnande rum. 

Riksdagen valde nya talmän 26 september 2022. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och Julia Kronlid (SD). Foto: Melker Dahlstrand

Tre vice talmän har valts

Beslut Riksdagen har valt vice talmän. Kenneth G Forslund (S) valdes till förste vice talman. Julia Kronlid (SD) valdes till andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) valdes till tredje vice talman.

Talmannen aviserade nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén kommer nu att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister. Talmannen har kallat Ulf Kristersson (M) till en avstämning av sonderingsuppdraget på onsdag 28 september klockan 11.

Andreas Norlén valdes till ny talman 26 september 2022. Foto: Melker Dahlstrand

Andreas Norlén vald till riksdagens talman

Beslut Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation.

Pressträff med talmannen

Press Riksdagens talman håller en pressträff i riksdagens presscenter direkt efter talmansvalet, tidigast klockan 11.45.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredag den 23 september klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för transport, telekom och energi, jordbruks- och fiskefrågor samt konkurrenskraft. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och statssekreterarna Oskar Magnusson och Emil Högberg. Ministern och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Förslag från EU-kommissionen kritiseras

Beslut Riksdagen har prövat två förslag från EU-kommissionen. Det ena gäller en förordning om restaurering av naturområden och det andra handlar om användningen av bekämpningsmedel. Båda förslagen kritiseras av riksdagen för att inte vara förenliga med subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva.

Moderatledaren Ulf Kristersson skakar hand med talman Andreas Norlén i talmannens arbetsrum. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen ger sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson

Press Talman Andreas Norlén har i dag, efter samtal med företrädare för riksdagspartierna och en överläggning med de vice talmännen, gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. 

Fördelningen av lokaler till riksdagspartierna är klar

Press Fördelningen av lokaler mellan riksdagspartierna för valperioden 2022–2026 är nu klar. Det gäller var ledamöterna och partikanslierna ska ha sina arbetsrum och arbetsplatser samt i vilka lokaler partierna ska hålla sina gruppmöten.

Information om talmannens samråd med partiföreträdare

Press Riksdagens talman Andreas Norlén samrådde måndag den 19 september med partiföreträdare. Efteråt höll talmannen en pressträff där han berättade om nästa steg i regeringsbildningen. Pressträffen kan ses via webb-tv.

Riksdagen deltar vid FN:s generalförsamlings högnivåvecka

Internationellt Den 20–24 september deltar en delegation från riksdagen vid öppnandet av den allmänna debatten i FN:s generalförsamlings så kallade högnivåvecka. I år deltar riksdagsledamöterna Richard Jomshof (SD) och Kristina Yngwe (C), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Ledamöterna kommer att delta i en rad möten och evenemang inom FN-systemet under högnivåveckan.

Staplar över partiernas mandat i riksdagen efter valet 2022

Den nya riksdagen efter valet

Den 11 september var det val i Sverige. Det slutliga valresultatet är fastställt och nu är det klart hur riksdagens 349 platser, mandat, ska fördelas mellan de åtta partier som fick minst fyra procent av rösterna vid riksdagsvalet 2022. De invalda ledamöterna börjar sitt arbete i samband med uppropet den 26 september.