Dokument & lagar (342 träffar)

Motion 1998/99:MJ508 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ508 av Dan Ericsson m.fl. kd Genteknik Inledning Det är få områden som är inne i en så intensiv utveckling som gentekniken. Här finns en oerhörd dynamik och potential att påverka människors liv och öden i framtiden. Samtidigt är det en fråga som i mycket ringa utsträckning debatteras


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU14 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ406 av Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ406 av Carl G Nilsson m Kust- och skärgårdsbefolkningens villkor Sveriges kuster och skärgårdar är en mycket värdefull naturresurs. Det brutna landskapet, bebyggelsen, djurlivet och floran skapar den unika landskapsbild vi svenskar och besökande turister från andra länder värderar så


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU4 1998/99:FiU1 1999/2000:MJU17 1999/2000:MJU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ306 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ306 av Göte Jonsson m.fl. m Skogen Sedan urminnes tider har svenskarna fått sin bärgning ur skogen. Jaktbyte, vedbrand och byggnadsmaterial har hämtats ur skogen. Träkol, som använts bland annat vid järnframställning var en viktig traditionell skogsprodukt. I dag används skogen huvudsakligen


Utskottsberedning: ----------1998/99:BoU5 1998/99:MJU1 1998/99:MJU3 1998/99:NU6 2000/01:MJU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ239 av Ola Rask och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ239 av Ola Rask och Claes-Göran Brandin s Fritidsodling Stora ändliga resurser används till att transportera frukt och grönsaker hundratals mil med ozonskiktsförstörande flyg eller miljöstörande lastbilar. På många håll i världen bedrivs dessutom odlingen på ett sätt som skadar både


Utskottsberedning: --1998/99:BoU4 1998/99:MJU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ219 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ219 av Lennart Daléus m.fl. c En livskraftig jordbruksnäring 1 Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en mycket viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är grunden för produktion av högkvalitativa livsmedel och bioråvaror. Dessutom har jordbruket en


Utskottsberedning: -----------------1998/99:BoU5 1998/99:MJU1 1998/99:MJU3 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1999/2000:MJU11 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L908 av Lena Sandlin och Carin Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L908 av Lena Sandlin och Carin Lundberg s Franchising Svensk ekonomi och arbetsmarknad har under de senaste åren genomgått avsevärda förändringar. Företagen och deras anställda verkar i en alltmer internationell miljö. Den fria rörligheten för kapital, personer, tjänster och varor påverkar


Utskottsberedning: -1998/99:LU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L907 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L907 av Stig Rindborg m.fl. m Fastighetsmäklarlagen Bakgrund Genom beslut den 3 mars 1996 tog lagutskottet initiativ till en utvärdering av 1995 års fastighetsmäklarlag 1995:400som då hade varit i kraft i fem månader. Arbetet bedrevs i en arbetsgrupp som slutligen redovisade sitt uppdrag


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L906 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L906 av Catherine Persson s Köpekontrakt Vem äger vad Ja, det är en fråga som ibland synnerligen aktualiseras, t ex vid ett sambo- förhållandes upphörande. Lagen om sambors gemensamma hem innehåller huvudsakligen bestäm- melser om upplösning av det gemensamma hemmet när ett samboförhållande


Utskottsberedning: -1998/99:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L905 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L905 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich s S.k. näringsförbud I Sverige finns det idag inga krav på förkunskaper om branschvana och inte heller krav på kunskaper om lagar och regler om bokföring, bokslut arbetsgivaravgifter m.m. Många som bestämmer sig för att starta eget företag har


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L904 av Lars-Erik Lövdén och Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L904 av Lars-Erik Lövdén och Marie Granlund s Franchising Företagsformen franchising diskuteras därför livligt i dag. Det är ingen tillfällighet. Allt fler verksamheter framför allt inom tjänstesektorn franchiserasdvs. utarrenderas till enskilda personer som vanligtvis driver ett filialföretag


Utskottsberedning: -1998/99:LU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L903 av Barbro Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:L903 av Barbro Johansson mp Marknadsföring av reklam till företag Små företag luras till dyr reklam Oseriösa företag i reklambranschen går i fax eller brev ut till företrädesvis mindre företag och erbjuder reklamplats i en katalog av något slag. Ofta namnges katalogerna i termer, som


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L902 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L902 av Agne Hansson och Viviann Gerdin c Myndighetsorganisationen för fastighetsmäklarverksamheten Fastighetsmäklarlagen är en lag som reglerar hjälp och förmedling av fastighetsaffärer mellan skilda parter. Ytterst är det en konsumentpolitisk lagstiftning som skall skydda konsumenten.


Utskottsberedning: --1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L901 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L901 av Kenth Skårvik fp Kunskaps- och tjänsteförtag Den framtida ekonomiska tillväxten anser många ska komma främst genom tjänsteföretagen, ofta då småföretag. En särskilt viktig roll spelar här kunskapsföretag i konsultbranschen. Men dessa upplever sin rättsliga situation som problematisk


Utskottsberedning: -1998/99:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L806 av Agneta Brendt och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L806 av Agneta Brendt och Sinikka Bohlin s Upphovsrättslagen STIM Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå har på senare tid intagit en allt hårdare attityd gentemot det ideella föreningslivet i samband med förhandlingar angående användandet av skyddad musik. Efter att


Utskottsberedning: -1998/99:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L805 av Helena Frisk m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L805 av Helena Frisk m.fl. s Vissa uphovsrättsfrågor Musiken betyder alltmer. Antalet radio- och TV-kanaler, som sänder musik ökar bl.a. genom nya tekniska möjligheter till distribution. De ekonomiska värdena inom musikvärlden är betydande och flera av världens största företag finns inom


Utskottsberedning: -1998/99:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L804 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L804 av Agne Hansson och Viviann Gerdin c Bättre villkor för uppfinnare och innovatörer Patentlagen bör ändras för att skapa bättre villkor för småföretagare beroende av nya uppfinningar och patentsökningsrätten. Patent på liv skall inte få förekomma. De små företagen spelar en viktig


Utskottsberedning: -----1998/99:LU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L803 av Eskil Erlandsson (c) och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L803 av Eskil Erlandsson och Kenth Skårvik c, fp STIM-avgifter 1995 avlämnade Kulturutredningen slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktningI detta betänkande finns ett avsnitt Eldsjälars betydelse och föreningslivets styrkadär det bl.a. står att läsa: verksamheter i det lokala kulturlivet


Utskottsberedning: --1998/99:LU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L802 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:L802 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Patent på liv Inledning Miljöpartiet de gröna anser att patent av mänskliga gener och deras användning, och av högre djur och växter som är resultat av biotekniska processer, är både skadligt och onödigt. Patent på mänskliga gener har dessutom redan lett


Utskottsberedning: ---1998/99:LU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L801 av Jeppe Johnsson och Ola Karlsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L801 av Jeppe Johnsson och Ola Karlsson m STIM I regeringens budgetproposition utgiftsområde 17, avsnitt 5.5, B 3 betonas fonogramutgivningens betydelse för att tonkonstnärers arbeten skall förmedlas till publik. Vidare betonas det värde som STIM utgör för tonsättare när det gäller bearbetning


Utskottsberedning: --1998/99:LU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L711 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L711 av Tomas Eneroth m.fl. s E-postreklam IT-utvecklingen erbjuder många spännande möjligheter för oss alla. Alltfler får tillgång till Internet och e-post. Kommersialiseringen av nätet är i full gång och den nya marknadsplatsen har blivit en plats för kommunikation av alla slag inte


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation