Dokument & lagar (342 träffar)

Motion 1998/99:L710 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L710 av Stig Rindborg m.fl. m Konsumentorganisationer Bakgrund Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i en marknadsekonomi än i en planekonomi. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av de direkt berörda. Marknadsekonomi ger konsumenterna makt att välja och välja


Utskottsberedning: ---1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L709 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L709 av Stig Rindborg m.fl. m Produktsäkerhet och tjänster i offentlig verksamhet Bakgrund Frågan om produktsäkerhetslagens tillämpningsområde har varit föremål för riksdagsbehandling vid flera tillfällen. Successivt har lagen utvidgats och skärpts vad gäller ansvarsförhållandet för varor


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L708 av Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L708 av Eva Johansson s År 2000-problematiken ur ett konsumentperspektiv Vi vet att mycket kommer att hända år 2000. Det är inte bara stora organisationer, hissar, kommunikationer som kan få problem. Det finns också en hel del föremål i våra hem med inbyggda datorer som kan ge problem


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L707 av Helena Frisk och Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L707 av Helena Frisk och Inger Lundberg s Konsumentupplysning vid tjänsteköp Den, som köper en vara har ett starkt konsumenstöd. Riksdagen har antagit precisa regler om rätt till byte av vara, men också om hur varorna ska exponeras, och priserna ska tydligt framgå för envar, som köper en


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L706 av Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:L706 av Ragnwi Marcelind kd Regler för nätverksmarknadsföring Fasta spelregler för nätverksmarknadsföring Genom teknologins genombrott och den ökade datakapaciteten har helt nya marknadsföringsformer i samhället vuxit fram, bland annat så kallad nätverks- marknadsföring. Denna marknadsföringsform


Utskottsberedning: --1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L705 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:L705 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Konsumentmakt och hållbar konsumtion Inledning All konsumtion innebär i viss mån en påfrestning för miljön. En av politikens huvuduppgifter måste därför vara att tillse att denna miljöpåverkan hålls inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Detta


Utskottsberedning: -------------------1998/99:FiU17 1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L704 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:L704 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd Marknadsföring och folkhälsan Marknadsföringen och konsumenterna År 1951 vägde fröken Sverige 68 kilo och var 171 cm lång. Trettio år senare, 1981, vägde hon 49 kilo och var 175 cm lång. Idealbilden har förändrats och pressen på unga att följa de nya


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L703 av Majléne Westerlund Panke (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L703 av Majléne Westerlund Panke s E-postreklam Strax före jul 1997 erhöll dataoperatören Algonets kunder e- postreklam från organisationen Nordland. Denna reklamkupp blev mycket uppmärksammad, då organisationen kan sägas omfatta mycket kontroversiella politiska åskådningar. E-postreklam


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L702 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L702 av Barbro Westerholm fp Falska auktorisationer I Sverige har vi ca 25 reglerade yrken, de flesta inom vårdsektorn. Kompetensbevis får endast utfärdas av statliga myndigheter. Sedan några år tillbaka har falska auktorisationer och legitimationer börjat dyka upp inom en rad branscher.


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L701 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:L701 av Tanja Linderborg m.fl. v Innehållet i förpackningar Enligt en granskning som utförts av Livsmedelsverket och det statliga kontrollorganet Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, framkommer att var tredje förpackning innehåller mindre mängder än vad tillverkaren


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L604 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L604 av Lisbeth Staaf-Igelström s Hundägares ersättningsskyldighet Ersättning för skada orsakad av hund regleras i lagen 1943:459 om tillsyn över hundar och katter. Enligt 6 nämnda lag gäller följande: Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej är vållande


Utskottsberedning: -1998/99:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L603 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L603 av Elver Jonsson fp Ersättningsregler vid rattfylleri Det är fast förankrat i det allmänna rättsmedvetandet att man inte skall köra bil berusad. det är likaså allmänt vedertaget att alla oskyldiga offer i trafikolyckor skall kunna lita på att de ersätts genom den obligatoriska trafikförsäkringen,


Utskottsberedning: --1998/99:LU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L602 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L602 av Kenth Skårvik fp Skadestånd till myndighetsoffer Efter många år och krångliga turer har vi fått ny lagstiftning om myndighetsoffer, dvs. personer som drabbats bl.a. av oriktiga frihetsinskränkningar och av felaktig myndighetsinformation. Det innebar en förbättring av gällande


Utskottsberedning: -----1998/99:LU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L601 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L601 av Ulf Kristersson m.fl. m Regressrätt för utgiven sjuklön I en motion 1990/91:Sf52 med anledning av proposition 1990/91:181 om sjuklön föreslog Gullan Lindblad m att arbetsgivaren i vissa fall borde ha regressrätt för utgiven sjuklön, t.ex. i sådana fall när han tvingats betala


Utskottsberedning: -1998/99:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L508 av Tomas Högström (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L508 av Tomas Högström m Arrende Arrende finns i olika former: jordbruks-bostads-anläggnings- och lägenhetsarrende och innebär att jord upplåts till brukande mot ersättning i pengar. Bindande föreskrifter finns i arrendelagstiftningen, Jordabalkens 8-11 kapitel. Enligt gällande rätt har


Utskottsberedning: --1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L507 av Lena Ek och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L507 av Lena Ek och Viviann Gerdin c Fastighetsregistrering Registrering och kontroll av fast egendom är av mycket stor vikt för det ekonomiska livet i en stat. Möjligheterna att inteckna och belåna fast egendom frigör kapital för utveckling och företagande. Banker och kreditinstitut


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L506 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:L506 av Willy Söderdahl m.fl. v Friköp av historiska arrenden I regeringsförklaringen säger statsministern att Steget in i 2000-talet skall tas med en politik som ökar rättvisan i SverigeDet finns en liten befolkningsgrupp som länge krävt rättvisa. Det är de arrendatorer som fortfarande


Utskottsberedning: -1998/99:LU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L505 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:L505 av Dan Ericsson kd Arrendelagstiftningen Enligt bestämmelserna i 10 kap 5 jordabalken, som behandlar bostadsarrenden, har arrendatorn rätt till förlängning av arrendeavtalet utom när bl a jordägaren gör sannolikt att marken ska användas för bebyggelse av annat slag än det som avses


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L504 av Agne Hansson och Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L504 av Agne Hansson och Rigmor Ahlstedt c Ägarförhållanden för fastigheter Det enskilda ägandet är viktigt och bör garanteras i lag. I dag råder otillfredsställande säkerhet vid ägande av fastigheter. En ny typ av brottslighet som utnyttjar den bristfälliga kontrollen i sam- band med fastighetsförvärv


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L503 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L503 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Friköp av historiska arrenden Friköpsfrågan för den berörda befolkningsgruppen är en medborgarrättslig angelägenhet och en samhällsfråga mer än en arrendefråga. I århundraden har befolkningen under historiska arrenden varit bestulen rätten att äga sin


Utskottsberedning: -1998/99:LU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation