Dokument & lagar (343 träffar)

Motion 1998/99:N333 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N333 av Eva Flyborg m.fl. fp Konkurrenspolitik m.m. Inledning Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha Adam Smith 1776Det har gått över två hundra år


Utskottsberedning: ----------1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:FiU17 1998/99:FiU25 1998/99:FöU1 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N332 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N332 av Lars Leijonborg m.fl. fp Fler företagare Inledning I Socialdemokraternas Sverige blir antalet företagare allt färre. Den senaste arbetskraftsundersökningen från AMS visar att nedgången i antalet företagare pågått oavbrutet sedan 1995, då den socialdemokratiska politiken slog


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU4 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU9 1999/2000:SfU1
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. kd Näringsliv Inledning Ett land som vill åstadkomma ekonomisk utveckling, förstärkt välfärd och rika möjligheter till arbeten måste bedriva en näringspolitik som stimulerar enskilda initiativ och företagande. Politikens roll är i detta sammanhang att skapa


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:KU24 1998/99:LU14 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 2 avslag, , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N329 av Gunnar Hökmark (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N329 av Gunnar Hökmark m Social segregation m.m. Bristen på kontroll över den egna vardagen bidrar till otrygghet och social segregation. Det är möjligheterna för den enskilde som öppnar samhället för var och en. Det är bristen på utrymme att kontrollera den egna vardagen och förverkliga


Utskottsberedning: -------1998/99:AU2 1998/99:BoU1 1998/99:JuU19 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N291 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N291 av Ewa Larsson mp Köpcentrum och stormarknader I rasande fart är vi i Sverige på väg att slå sönder förutsättningarna för utveckling av våra egna europeiska städer. I rask takt beslutas om det ena köpcentrumet och stormarknaden efter det andra utifrån amerikansk modell baserad på


Utskottsberedning: -1998/99:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N277 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N277 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringsliv 1 Sammanfattning I motionen betonas vikten av en stabil ekonomi och att det inte finns några enkla recept för jobbskapande. Ingen sektor av samhället får uteslutas i arbetet för fler jobb. Kvinnorna är idag få i företagandet och invandrarna får


Utskottsberedning: ----------------1998/99:LU10 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. kd Tillväxt och regional utveckling Inledning Att skapa förutsättningar för en livskraftig landsbygd med människor i alla åldrar och med arbetsmöjligheter, god service, bra miljö och rik kultur är ett centralt mål för den kristdemokratiska regionalpolitiken.


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU5 1998/99:FiU1 1998/99:KrU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU2 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SkU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 5 avslag, , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N231 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N231 av Dan Ericsson m.fl. kd Levande skärgård Det måste vara ett riksintresse att Sveriges skärgårdar kan hållas levande. Strävan måste vara att möjligheterna till boende i skärgården förstärks liksom möjligheten till fast utkomst i skärgårdsnäringarUnder den allmänna motionstiden 1997/98


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU5 1998/99:FiU1 1998/99:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N230 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N230 av Rigmor Ahlstedt c Fastboendes levnadsvillkor i skärgården Den svenska skärgården är en ovärderlig tillgång i vårt land. Den uppländska skärgården utgör inget undantag. Den är på grund av sin närhet till fler storstadscentrum dock utsatt för stora påfrestningar då den är och skall


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU5 1998/99:FiU1 1998/99:NU7 1998/99:SkU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik för sysselsättning och välstånd 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av energipolitiken så att denna bidrar till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Staten skall inte detaljplanera och detaljreglera energisystemets


Utskottsberedning: -----------------------------------1998/99:BoU6 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:NU3 1998/99:NU8 1998/99:SkU13 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ803 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal miljöpolitik för 2000-talet Inledning Liberal politik utgår från den enskilda människan. Den enskilda människan är också utgångspunkten för liberal miljö- och naturresurspolitik. Naturens skönhet och rikedom är viktig för vår livskvalitet.


Utskottsberedning: ----------1998/99:BoU6 1998/99:JuU9 1998/99:MJU2 1998/99:MJU6 1998/99:NU3 1998/99:NU8 1998/99:SkU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ802 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ802 av Gudrun Lindvall mp Vatten Inledning Sverige är, med sina 104 876 sjöar och ca 120 000 km vattendrag, ett land rikt på vatten. För oss är tillgången till vatten en självklarhet, både som dricksvatten och för rekreation. Många vatten hotas dock av övergödning, försurning eller


Utskottsberedning: -------1998/99:BoU6 1998/99:BoU8 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ782 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ782 av Göte Jonsson m.fl. m Miljöpolitik för ett nytt århundrade Sammanfattning I denna motion föreslår Moderata samlingspartiet att den enskilda människans ansvar för naturvården skall öka, att staten skall bli bättre på att uppfylla sina kärnuppgifter inom miljöområdet samt att ökad


Utskottsberedning: ------------------1998/99:BoU6 1998/99:MJU6 1998/99:SkU13 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ779 av Harald Nordlund (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ779 av Harald Nordlund fp Bullerbekämpning I Sverige är ca 2 miljoner innevånare utsatta för en utomhusbullernivå överstigande 55 dB A mätt som s.k. ekvivalentnivå. Den borgerliga regeringen lät genomföra den utredning, Handlingsplan mot buller, SOU 1993:65, som lades till grund för


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU8 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ777 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ777 av Göte Jonsson m.fl. m Ägandet inom areella näringarna Inledning Det enskilda privata ägandet är en hörnsten i demokratin. Det är inom ramen för detta enskilda ägande som det demokratiska, västerländska samhället har utvecklats såväl rättsligt som ekonomiskt och socialt. En demokrati


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU5 1998/99:MJU6 1998/99:NU10 1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ776 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ776 av Agne Hansson c Vindkraftsutbyggnad på Öland och Gotland Öland och Gotland är ett lämpliga områden för etablering av vindkraft. Bättre förutsättningar bör skapas för att öka vindkraftens utbyggnad på Öland och Gotland. Vindkraften vinner terräng världen över. I Danmark, Tyskland,


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU6 1998/99:MJU6 1998/99:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. c Miljöpolitik för hållbar utveckling och nya möjligheter 1 Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet slutas. Konsumtion som skadar


Utskottsberedning: ---------------------------1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:LU14 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:NU1 1998/99:NU13 1998/99:NU8 1998/99:SkU10 1998/99:TU7 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ747 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ747 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Miljö- och naturvård Miljöproblemen inte lösta Akrylamiden i Hallandsåsen kom för många som en chock och ett uppvaknande. Många hade invaggats i en falsk säkerhet och tro att miljöproblemen var lösta. Det hade man hört företrädare för flera partier


Utskottsberedning: ---------1998/99:BoU6 1998/99:MJU2 1998/99:MJU6 1998/99:NU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ520 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ520 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd Vatten Stärk skyddet av vårt vatten Vattenbrist hotar var tredje kommun i Sverige enligt en sammanställning av Boverket. Det är inte godtagbart att vi i det vattenrika Sverige skulle uppleva akut vattenbrist. Vi borde i stället kunna exportera


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU4 1998/99:BoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation