Dokument & lagar (901 träffar)

utskottsdokument 2002/03:B04

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2002/03 Utskottet Beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning lantmäteriväsendet länsförvaltningen rikets administrativa

2003-09-08

Proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och Prop. registreringsverket 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2003/04:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:147 (pdf, 342 kB)

utskottsdokument 2002/03:B0B

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2002/03 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden rörande äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något

2003-06-24

Motion 2002/03:L20 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:L20 av Jan Ertsborn m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om harmonisering på EU-nivå av lagstiftningen om finansiell rådgivning till


Utskottsberedning: 2003/04:LU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2002/03:L19 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:L19 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag i 9 lagen om finansiell rådgivning till konsumenter vad avser möjligheten för Konsumentverket att utfärda


Utskottsberedning: 2003/04:LU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2002/03:Kr13 av Rigmor Stenmark (c)

Motion till riksdagen 2002/03:Kr13 av Rigmor Stenmark c med anledning av skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arkitektur och estetik inom bostadspolitikens område. Tydliggör arkitekturens och estetikens


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Omröstning 2002/03:LU18p3 Ersättning vid bostadsförmedling

Votering: betänkande 2002/03:LU18 Registrering av hyresförmedlare, förslagspunkt 3 Ersättning vid bostadsförmedling Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L15 yrkande 3 och 2002/03:L16 yrkande 2. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU18p2 Lagförslaget

Votering: betänkande 2002/03:LU18 Registrering av hyresförmedlare, förslagspunkt 2 Lagförslaget Riksdagen bifaller proposition 2002/03:71 och avslår motionerna 2002/03:L15 yrkande 2 och 2002/03:L16 yrkande 1. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp Parti Ja Nej Avstående

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU18p1 Behovet av reglering

Votering: betänkande 2002/03:LU18 Registrering av hyresförmedlare, förslagspunkt 1 Behovet av reglering Riksdagen avslår motion 2002/03:L15 yrkande 1. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m 1 49 0 5 c 19 0 0

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU7p4 Könskvotering

Votering: betänkande 2002/03:LU7 Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar, förslagspunkt 4 Könskvotering Riksdagen avslår motion 2002/03:L236. Datum: 2003-06-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m 1 49 0

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU7p2 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar

Votering: betänkande 2002/03:LU7 Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar, förslagspunkt 2 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Riksdagen bifaller proposition 2002/03:56 och avslår motionerna 2002/03:L14, 2002/03:L334 och 2002/03:A241 yrkande 12. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2002/03:LU7 Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2002/03:L13. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m 1 49 0 5

2003-06-05

Omröstning 2002/03:BOU10p1 Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Votering: betänkande 2002/03:BOU10 Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunalabostadsföretag, förslagspunkt 1 Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunala bostadsföretag Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003 vidta de åtgärder i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag som utskottet förordar.

2003-06-04

Omröstning 2002/03:BOU9p4 Övriga byggstimulerande åtgärder

Votering: betänkande 2002/03:BOU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder, förslagspunkt 4 Övriga byggstimulerande åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo10 yrkande 5, 2002/03:Bo11 yrkande 3 och 2002/03:Bo12 yrkande 6. Datum: 2003-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-06-04

Omröstning 2002/03:BOU9p2 Ändrade momsregler för byggande

Votering: betänkande 2002/03:BOU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder, förslagspunkt 2 Ändrade momsregler för byggande Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo10 yrkande 2, 2002/03:Bo12 yrkandena 3 och 4 och 2002/03:Bo13 yrkande 2. Datum: 2003-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-06-04

Omröstning 2002/03:BOU9p1 En ny investeringsstimulans

Votering: betänkande 2002/03:BOU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder, förslagspunkt 1 En ny investeringsstimulans Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

2003-06-04

Utskottsmöte 2002/03:28

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av frågor om bostadsbidragen av företrädarna för socialdepartementet, statssekreterare Staffan Bengtsson samt departmentssekreterarna

2003-06-03 10:00:00

Omröstning 2002/03:LU19p7 Samboegendom

Votering: betänkande 2002/03:LU19 Ny sambolag, förslagspunkt 7 Samboegendom Riksdagen avslår motion 2002/03:L18 yrkande 2. Datum: 2003-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 0 45 0 10 c 17 0 0 5 fp 0 39 0 9

2003-06-03

Omröstning 2002/03:LU19p3 Nedre åldersgräns

Votering: betänkande 2002/03:LU19 Ny sambolag, förslagspunkt 3 Nedre åldersgräns Riksdagen avslår motion 2002/03:L17 yrkande 2. Datum: 2003-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 44 1 0 10 c 17 0 0 5 fp 40 0 0 8

2003-06-03

Omröstning 2002/03:LU19p2 Förutsättningar för sambolagens tillämpning

Votering: betänkande 2002/03:LU19 Ny sambolag, förslagspunkt 2 Förutsättningar för sambolagens tillämpning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L18 yrkande 1 och 2002/03:L227. Datum: 2003-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0

2003-06-03