Dokument & lagar (8 308 träffar)

Proposition 2001/02:138

Regeringens proposition 2001/02:138 Utökad resegaranti för konsumenter Prop. 2001/02:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i resegarantilagen


Utskottsberedning: 2001/02:LU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:138 (pdf, 150 kB)

Proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i Prop. fastighetsregistrets inskrivningsdel 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:LU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:136 (pdf, 86 kB)

Proposition 2001/02:134

Regeringens proposition 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen Prop. 2001/02:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra


Utskottsberedning: 2001/02:LU29 2001/02:LU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:134 (pdf, 481 kB)

Proposition 2001/02:133

Regeringens proposition 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands Prop. 2001/02:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: 2001/02:LU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:133 (pdf, 311 kB)

Proposition 2001/02:132

Regeringens proposition 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Prop. 2001/02:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att


Utskottsberedning: 2001/02:LU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:132 (pdf, 284 kB)

Proposition 2001/02:123

Regeringens proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption Prop. 2001/02:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att registrerade partner skall


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 11

Proposition 2001/02:123 (pdf, 301 kB)

Proposition 2001/02:121

Regeringens proposition 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets Prop. direktiv om mönsterskydd, m.m. 2001/02:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:LU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:121 (pdf, 754 kB)

Motion 2001/02:N314 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:N314 av Agne Hansson m.fl. c Social ekonomi 1 Sammanfattning Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:FiU12 2001/02:KU13 2001/02:LU11 2001/02:NU12 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SoU13 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. mp Kulturpolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Kulturens kraft och motkraft 7 Statens kulturråd 8 Samisk kultur 9 Internationellt kulturutbyte 9 Konstnärernas ekonomiska villkor 9 Omfördelning av medel från


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12 2001/02:FiU14 2001/02:KrU1 2001/02:KrU10 2001/02:KrU11 2001/02:KrU12 2001/02:KrU13 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:KrU19 2001/02:KrU8 2001/02:LU17 2001/02:SfU1 2001/02:SkU18 2001/02:SkU21
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. v Civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken så att den civila vigselceremonin blir den juridiskt bindande. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken


Utskottsberedning: 2001/02:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L235 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:L235 av Gudrun Schyman m.fl. v Könskvotering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring av aktiebolagslagen att minst 40 av vardera könet skall vara representerat i börsnoterade aktiebolags styrelser samt i statligt och kommunalt ägda


Utskottsberedning: 2001/02:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ju237 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju237 av Agne Hansson m.fl. c Rättstrygghet ger livskvalitet 1 Sammanfattning Centerpartiet lägger fram ett antal förslag till förändringar inom det svenska rättsväsendet. För att alla skall kunna känna trygghet och livskvalitet krävs att vi minskar brottsligheten och ökar det brottsförebyggande


Utskottsberedning: 2001/02:AU3 2001/02:BoU1 2001/02:BoU8 2001/02:JuU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU13 2001/02:JuU7 2001/02:JuU9 2001/02:LU19 2001/02:MJU8 2001/02:SfU15 2001/02:SoU15 2001/02:TU10 2001/02:UbU10
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:L9 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Sammanfattning Folkpartiet förordar att det första målet för konsumentpolitiken ska fortsätta vara att stärka konsumenternas ställning. De nya mål som regeringen föreslår innebär


Utskottsberedning: 2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A229 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:A229 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal jämställdhetsoffensiv för 2000-talet Innehållsförteckning Innehållsförteckning 37 Förslag till riksdagsbeslut 38 Liberal offensiv för ökad jämställdhet 41 Liberal feminism 41 Rättvis lön oavsett kön 44 Lönefrågan en knäckfråga för jämställdheten 44


Utskottsberedning: 2001/02:AU10 2001/02:AU3 2001/02:AU4 2001/02:AU6 2001/02:FiU27 2001/02:FöU3 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:LU13 2001/02:LU8 2001/02:NU12 2001/02:SfU1 2001/02:SfU8 2001/02:SkU14 2001/02:SoU13 2001/02:UbU1 2001/02:UbU12 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:So495 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:So495 av Matz Hammarström m.fl. mp Barnens situation i samhället Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Ett samhälle för barnen 10 Barnkonventionen 10 Tid för barnen 10 Arbetstidsförkortning 10 Friår 11 Utbyggd föräldraförsäkring 11 Barn och familjen 11


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:KrU8 2001/02:LU16 2001/02:LU27 2001/02:SfU1 2001/02:SoU1 2001/02:SoU19 2001/02:SoU23 2001/02:SoU6 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU12
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , ,

Skrivelse 2001/02:148

Regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Skr. 2001/02:148 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:LU28 Följdmotioner: 7

Proposition 2001/02:139

Regeringens proposition 2001/02:139 Höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss Prop. 2001/02:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslår regeringen att


Utskottsberedning: 2001/02:LU32
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Betänkande 2005/06:LU3

Riksdagen rättade till en felaktighet i upphovsrättslagen som kom till vid ett tidigare beslut.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-11 Debatt: 2005-10-26 Beslut: 2005-10-26

Betänkande 2005/06:LU3 (doc, 57 kB)

Betänkande 2005/06:LU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 14
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU9 (pdf, 268 kB)

Betänkande 2005/06:LU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2005-11-17 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU6 (pdf, 134 kB)