Dokument & lagar (59 träffar)

Omröstning 2004/05:LU10p9 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 9 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L249, 2004/05:L293 yrkande 7, 2004/05:L303 och 2004/05:L377. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU7p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2004/05:LU7 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr357 yrkande 7 och 2004/05:Kr364 yrkande 7 i denna del. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-01-26

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU14p9 Gemensamma lån m.m. vid bodelning

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 9 Gemensamma lån m.m. vid bodelning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L301 och 2004/05:L338 yrkandena 6 och 7. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU14p10 Tidsfrist för bodelning

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 10 Tidsfrist för bodelning Riksdagen avslår motion 2004/05:L248 yrkande 7. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 0

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU12p6 Avtalsvillkor mellan näringsidkare

Votering: betänkande 2004/05:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 6 Avtalsvillkor mellan näringsidkare Riksdagen avslår motion 2004/05:L357. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126 0 0 18 m 0 43

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU12p5 Skydd för företagshemligheter

Votering: betänkande 2004/05:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 5 Skydd för företagshemligheter Riksdagen avslår motion 2004/05:L315. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 1 42 0 12

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU11p3 Ytterligare övergångsbestämmelser

Votering: betänkande 2004/05:LU11 Vissa frågor rörande 2003 års reform avförmånsrättslagstiftningen, förslagspunkt 3 Ytterligare övergångsbestämmelser Riksdagen avslår motion 2004/05:L337 yrkande 8. Datum: 2004-11-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp Parti Ja Nej Avstående

2004-11-24

Omröstning 2004/05:LU8p3 Konsumentverket

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 3 Konsumentverket Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 5, 2004/05:L336 yrkande 8 och 2004/05:L360 yrkande 2. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p25 Märkning av skinn och päls från djur

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 25 Märkning av skinn och päls från djur Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ436 yrkande 3 och 2004/05:MJ496 yrkande 1. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p20 Könsdiskriminerande reklam

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 20 Könsdiskriminerande reklam Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L299, 2004/05:L341, 2004/05:L374, 2004/05:L379 och 2004/05:A355 yrkande 18. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p18 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 18 Överskuldsättning Riksdagen avslår motion 2004/05:L277 yrkandena 1-4. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 46 0 0 9 c 15 1 0 6 fp 0

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p15 Resegarantisystemet

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 15 Resegarantisystemet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L337 yrkande 3, 2004/05:L347 och 2004/05:L360 yrkande 6. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p11 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 11 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K459 yrkande 6, 2004/05:L291 yrkande 10, 2004/05:L331, 2004/05:L336 yrkande 4 och 2004/05:L360 yrkande 5. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p1 Konsumentpolitikens mål och inriktning

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 1 Konsumentpolitikens mål och inriktning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 1, 2004/05:L336 yrkande 1 och 2004/05:L360 yrkande 1. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU9p3 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Votering: betänkande 2004/05:LU9 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L235, 2004/05:L248 yrkande 10, 2004/05:L255, 2004/05:L305 och 2004/05:Sf320 yrkande 2. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2

2005-01-26

Omröstning 2004/05:LU16p3 Fastighetsmäklarlagen

Votering: betänkande 2004/05:LU16 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 3 Fastighetsmäklarlagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L203, 2004/05:L204, 2004/05:L206, 2004/05:L207, 2004/05:L221, 2004/05:L261 och 2004/05:L381. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c,

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU15p5 Skydd av skeppsvrak

Votering: betänkande 2004/05:LU15 Insolvensrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Skydd av skeppsvrak Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr217 yrkandena 2 och 3. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 39 0 0 16 c 16 0 0

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU15p2 Skuldsanering

Votering: betänkande 2004/05:LU15 Insolvensrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Skuldsanering Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L267, 2004/05:L355 och 2004/05:L384. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 38 1 0 16

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU7p6 Upphovsrättsligt skydd

Votering: betänkande 2004/05:LU7 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Upphovsrättsligt skydd Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N248 yrkande 18 och 2004/05:Kr239 yrkande 5. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31

2005-01-26

Paginering