Dokument & lagar (255 träffar)

Motion 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Översyn av främjandeförbudet M0195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av främjandeförbudet i 38 och 54 andra stycket lotterilagen 1994:1000Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Kr274 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr274 av Lars Beckman M Slopad tv-avgift M0250 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad tv-avgift. Motivering Medielandskapet är under ständig utveckling. Utbudet har blivit betydligt bredare och Internet har


Utskottsberedning: 2011/12:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr274 av Lars Beckman (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr325 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr325 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof SD Bevarande av de svenska minoriteternas språk och folkminnen SD201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Institutet för språk och folkminnen ett uttalat uppdrag


Utskottsberedning: 2011/12:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr325 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr318 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr318 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn SD Kyrkohistoriskt museum SD94 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i samarbete med Svenska kyrkan upprätta ett nationellt kyrkohistoriskt museum.


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr318 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr289 av Leif Pagrotsky (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr289 av Leif Pagrotsky S Forum för levande historia S2161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Forum för levande historia. Motivering De rasistiskt motiverade massmorden i Norge i somras har föranlett olika delar


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr289 av Leif Pagrotsky (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr254 av Anita Brodén FP Ökad tillgänglighet och säkerhet för människor med hörselnedsättning FP1053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhället bör stödja de hörselskadades tillgång till kulturlivet med mer


Utskottsberedning: 2011/12:KrU10 2011/12:SoU13 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:K300 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K300 av Annelie Enochson KD Skydd av våra barn KD769 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att public service-bolagens produktioner, vilka finansieras av tv-licensen, inte strider mot


Utskottsberedning: 2011/12:KrU4 2011/12:KU14 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:K300 av Annelie Enochson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:U287 av Robert Halef och Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U287 av Robert Halef och Annika Eclund KD Arameiska KD780 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bidra till arameiska språkets bevarande. Motivering Araméer är ett folk som sedan 3 000 år, utan avbrott, levt på


Utskottsberedning: 2012/13:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U287 av Robert Halef och Annika Eclund (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr290 av Caroline Helmersson Olsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr290 av Caroline Helmersson Olsson S Biografer i hela landet S2076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att på olika sätt stötta föreningsdrivna biografer i glesbygden. Motivering Biograferna


Utskottsberedning: 2011/12:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr290 av Caroline Helmersson Olsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr299 av Mikael Damberg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr299 av Mikael Damberg S Stockholms skärgård ett världsarv S3134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Stockholms skärgård får världsarvsklassning. Motivering Ett världsarv är ett kultur- eller


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr299 av Mikael Damberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr271 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr271 av Carin Runeson och Peter Hultqvist S Synskadades rätt att lära sig använda punktskrift S2145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synskadades rätt att lära sig använda punktskrift. Motivering De dövas språk


Utskottsberedning: 2011/12:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr271 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr270 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr270 av Hannah Bergstedt och Karin Åström S Sociala föreningars möjlighet att få ekonomiskt stöd S2182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behov och möjligheter för sociala föreningar att söka ekonomiskt


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr270 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå S En bok för alla och andra läsfrämjande åtgärder S2192 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läsfrämjande åtgärder. Motivering Läsandet, särskilt det skönlitterära,


Utskottsberedning: 2011/12:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr258 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr237 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr237 av Katarina Brännström M Förbättrad tolkutbildning M0263 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler tolkar och säkra kvaliteten på tolkutbildningen. Motivering Behovet av tolkar är stort i Sverige,


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr237 av Katarina Brännström (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Kr288 av Thomas Strand och Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr288 av Thomas Strand och Lena Hallengren S Ett handslag för folkbildningen S2202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en överläggning med Sveriges Kommuner och Landsting SKL


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr288 av Thomas Strand och Lena Hallengren (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Kr287 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr287 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Dalhalla S2077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör fortsätta att stödja regionalt viktiga aktörer, såsom Dalhalla, så att möjligheten till kulturupplevelser hålls


Utskottsberedning: 2011/12:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr287 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr284 av Louise Malmström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr284 av Louise Malmström m.fl. S EWK-museets framtid S2236 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en dialog kring möjligheterna att underlätta för Arbetets museum att driva EWK-museet för politisk illustrationskonst


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr284 av Louise Malmström m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr283 av Pyry Niemi och Thomas Östros (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr283 av Pyry Niemi och Thomas Östros S Österbybruks herrgård S2027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att Statens fastighetsverk tar över ägandet av Österbybruks herrgård för att bevara


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr283 av Pyry Niemi och Thomas Östros (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Kr282 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr282 av Hans Ekström m.fl. S Mälsåkers slott i statlig ägo S2063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla Mälsåkers slott i statlig ägo. Motivering Mälsåkers slott är ett av Sveriges ståtligaste barockslott.


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr282 av Hans Ekström m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr263 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr263 av Ulf Nilsson m.fl. FP FN-museum i Dag Hammarskjölds Backåkra FP1252 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Dag Hammarskjölds Backåkra dels vad avser fastigheten och Statens fastighetsverk, dels vad avser verksamheten


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr263 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) (doc, 50 kB)