Dokument & lagar (127 träffar)

Omröstning 2011/12:KrU10p3 Folkkulturen och amatörkulturen

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 3 Folkkulturen och amatörkulturen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 15 och 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 23. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU8p12 Jämställdhet

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 12 Jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 2, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 31, 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler S och 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren M yrkande 4. Datum:

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU8p11 Idrott för äldre

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 11 Idrott för äldre Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 1. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p2 Litteraturstöd

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 2 Litteraturstöd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 17. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 95 0 0 12 MP 1

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU3p2 Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 2 Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr214 och 2011/12:Kr223 yrkande 4. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p2 Gemensamt ansvar för folkbildningen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Gemensamt ansvar för folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr256 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2010/11:Kr259 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda S2010/11:Kr261 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU9p15 Fri entré på regionala museer

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 15 Fri entré på regionala museer Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr297 yrkande 7. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 1 23

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p15 Miljöarbete

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 15 Miljöarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU6p1 Kulturskaparnas villkor

Votering: betänkande 2011/12:KrU6 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet, förslagspunkt 1 Kulturskaparnas villkor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP yrkandena 4, 11 och 12, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 15 och 2011/12:Kr305 av Louise Malmström m.fl. SDatum:

2012-05-03

Omröstning 2011/12:KrU2p3 Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 3 Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr249 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2011/12:Kr250 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2011/12:Kr259 av Thomas Strand och Louise Malmström båda S och 2011/12:Ub359

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU3p9 Ungas internetanvändning

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 9 Ungas internetanvändning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 yrkande 20, 2011/12:Kr201 yrkande 1 och 2011/12:Kr265 yrkande 1. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU3p5 Barnkulturplaner

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 5 Barnkulturplaner Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 18 1

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU1p21 Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 21 Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr257 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda SDatum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU10p6 Kulturkanon

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 6 Kulturkanon Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 3. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11

2012-06-13

Omröstning 2004/05:LU10p9 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 9 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L249, 2004/05:L293 yrkande 7, 2004/05:L303 och 2004/05:L377. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:KRU7p4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 12 och 2004/05:Kr316. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU4p13 Avskaffande av filmcensuren för vuxna

Votering: betänkande 2004/05:KRU4 Filmfrågor, förslagspunkt 13 Avskaffande av filmcensuren för vuxna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr219, 2004/05:Kr233 yrkande 18 och 2004/05:A355 yrkande 19 i denna del. Datum: 2005-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, fp Parti Ja Nej Avstående

2005-03-10

Omröstning 2004/05:KRU7p1 Museisektorns struktur

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 1 Museisektorns struktur Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 3 och 2004/05:Kr233 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-05-12

Omröstning 2004/05:LU7p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2004/05:LU7 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr357 yrkande 7 och 2004/05:Kr364 yrkande 7 i denna del. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-01-26

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03