Dokument & lagar (127 träffar)

Omröstning 2004/05:LU8p1 Konsumentpolitikens mål och inriktning

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 1 Konsumentpolitikens mål och inriktning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 1, 2004/05:L336 yrkande 1 och 2004/05:L360 yrkande 1. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU9p3 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Votering: betänkande 2004/05:LU9 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L235, 2004/05:L248 yrkande 10, 2004/05:L255, 2004/05:L305 och 2004/05:Sf320 yrkande 2. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2

2005-01-26

Omröstning 2004/05:LU16p3 Fastighetsmäklarlagen

Votering: betänkande 2004/05:LU16 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 3 Fastighetsmäklarlagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L203, 2004/05:L204, 2004/05:L206, 2004/05:L207, 2004/05:L221, 2004/05:L261 och 2004/05:L381. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c,

2005-04-07

Omröstning 2004/05:KRU8p5 Riktlinjer för programverksamheten

Votering: betänkande 2004/05:KRU8 Radio- och TV-frågor, förslagspunkt 5 Riktlinjer för programverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K444 yrkande 9, 2003/04:Kr224, 2003/04:Kr225, 2003/04:Kr266, 2003/04:Kr281 yrkande 3, 2003/04:Kr286 yrkande 2, 2003/04:Kr310, 2003/04:Kr313, 2003/04:Kr326 yrkandena 33-36, 2003/04:Kr342,

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU15p5 Skydd av skeppsvrak

Votering: betänkande 2004/05:LU15 Insolvensrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Skydd av skeppsvrak Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr217 yrkandena 2 och 3. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 39 0 0 16 c 16 0 0

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU15p2 Skuldsanering

Votering: betänkande 2004/05:LU15 Insolvensrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Skuldsanering Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L267, 2004/05:L355 och 2004/05:L384. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 38 1 0 16

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU7p6 Upphovsrättsligt skydd

Votering: betänkande 2004/05:LU7 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Upphovsrättsligt skydd Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N248 yrkande 18 och 2004/05:Kr239 yrkande 5. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31

2005-01-26

Omröstning 2004/05:KRU7p2 Plan för vård av museernas samlingar

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 2 Plan för vård av museernas samlingar Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 18. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 0 44

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr309, 2002/03:Kr353, 2004/05:Kr7 yrkande 3, 2004/05:Kr8 yrkande 3, 2004/05:Kr9 yrkande 1 och 2004/05:Kr327. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-05-12

Omröstning 2004/05:LU9p2 Arvsrätt för kusiner

Votering: betänkande 2004/05:LU9 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Arvsrätt för kusiner Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L217, 2004/05:L236 och 2004/05:L286. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m 0 40 0 15

2005-01-26

Omröstning 2004/05:LU4p1 En ny försäkringsavtalslag m.m.

Votering: betänkande 2004/05:LU4 Ny försäkringsavtalslag, förslagspunkt 1 En ny försäkringsavtalslag m.m. Riksdagen bifaller delvis proposition 2003/04:150 och avslår motionerna 2004/05:L2 yrkandena 1-10, 2004/05:L3 yrkandena 1-3, 2004/05:L4 yrkandena 1-6, 2004/05:L348 och 2004/05:L393. Datum: 2005-02-16 Omröstning i

2005-02-16

Omröstning 2004/05:LU25p2 Fastställande av föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 2 Fastställande av föräldraskap Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 20 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU23p2 Aktiekapitalet

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 2 Aktiekapitalet Riksdagen avslår motion 2004/05:L19 yrkandena 5 och 6. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 0 17 0 5 fp 41

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU20p2 Beslutsordningen

Votering: betänkande 2004/05:LU20 Nya regler om dödförklaring, förslagspunkt 2 Beslutsordningen Riksdagen avslår motion 2004/05:L11. Datum: 2005-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 0 45 0 10 c 0 17 0 5 fp

2005-03-16

Omröstning 2004/05:LU14p14 Egendomsförhållanden

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 14 Egendomsförhållanden Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L238 och 2004/05:L248 yrkandena 2 och 3. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 m, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU14p1 Äktenskap och partnerskap

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 1 Äktenskap och partnerskap Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K287 yrkande 7, 2004/05:L208 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L225, 2004/05:L226, 2004/05:L241, 2004/05:L254, 2004/05:L256, 2004/05:L262 yrkandena 1-3, 2004/05:L269, 2004/05:L273,

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU10p18 Talerätt i mål om hävande av faderskap

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 18 Talerätt i mål om hävande av faderskap Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L205, 2004/05:L293 yrkande 12 och 2004/05:L350. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:KRU9p3 Svenska kyrkans arkiv

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 3 Svenska kyrkans arkiv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 1, 2004/05:Kr9 yrkande 3 och 2004/05:Kr10 yrkande 2. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p21 Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 21 Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U316 yrkande 4, 2004/05:Kr227, 2004/05:Kr261 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:Kr268 yrkande 1, 2004/05:Kr273 yrkandena 1-4, 2004/05:Kr284 yrkandena 1-3,

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU4p2 Filmens ekonomiska och näringspolitiska betydelse

Votering: betänkande 2004/05:KRU4 Filmfrågor, förslagspunkt 2 Filmens ekonomiska och näringspolitiska betydelse Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr233 yrkande 16. Datum: 2005-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 0 45 0 10

2005-03-10