Dokument & lagar (127 träffar)

Omröstning 2004/05:KRU2p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:KRU2 Makt att bestämma rätt till välfärd, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr2 yrkande 1 och 2004/05:Kr4 yrkandena 2 och 6. Datum: 2004-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-12-02

Omröstning 2004/05:KRU1p23 Folkbildningens framtida resursbehov

Votering: betänkande 2004/05:KRU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid prop. 2004/05:1förslagspunkt 23 Folkbildningens framtida resursbehov Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr211, 2004/05:Kr252 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:Kr287 yrkande 3. Datum: 2004-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2004-12-08

Omröstning 2004/05:LU8p6 Butikskedjornas egna varumärken

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 6 Butikskedjornas egna varumärken Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ332 yrkande 7. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 46 0 0 9 c 0 17 0

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU5p2 Genomförande av EG-direktiv

Votering: betänkande 2004/05:LU5 Distans- och hemförsäljningslag m.m.förslagspunkt 2 Genomförande av EG-direktiv Riksdagen avslår motion 2004/05:L7 yrkande 3. Datum: 2005-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 0 40 0 15

2005-02-16

Omröstning 2004/05:LU26p2 24-timmarsfrist

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 2 24-timmarsfrist Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 1 och 2004/05:L27 yrkande 3. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU16p2 Friköp av historiska arrenden

Votering: betänkande 2004/05:LU16 Vissa frågor rörande fastigheter, förslagspunkt 2 Friköp av historiska arrenden Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L224 och 2004/05:L260. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 1 35 m 38

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU11p4 Utredning om samlat insolvensförfarande

Votering: betänkande 2004/05:LU11 Vissa frågor rörande 2003 års reform avförmånsrättslagstiftningen, förslagspunkt 4 Utredning om samlat insolvensförfarande Riksdagen avslår motion 2004/05:L368. Datum: 2004-11-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-11-24

Omröstning 2004/05:LU10p1 Hänsynen till barnets bästa

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 1 Hänsynen till barnets bästa Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L253, 2004/05:L264, 2004/05:L293 yrkandena 3-5 och 10, 2004/05:L364 och 2004/05:A321 yrkande 9. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU11p1 Utvärdering av 2003 års reform

Votering: betänkande 2004/05:LU11 Vissa frågor rörande 2003 års reform avförmånsrättslagstiftningen, förslagspunkt 1 Utvärdering av 2003 års reform Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L214 yrkande 2, 2004/05:L220 yrkande 4, 2004/05:L240, 2004/05:L251 yrkande 2, 2004/05:L257 yrkande 2, 2004/05:L274 yrkande 3, 2004/05:L337

2004-11-24

Omröstning 2004/05:LU28p2 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden

Votering: betänkande 2004/05:LU28 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion, förslagspunkt 2 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden Riksdagen avslår motion 2004/05:L13. Datum: 2005-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 0 22 m 50 0

2005-05-11

Omröstning 2004/05:LU13p1 Ändringar i namnlagen

Votering: betänkande 2004/05:LU13 Namnlagen, förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L210, 2004/05:L239, 2004/05:L245 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L248 yrkande 11, 2004/05:L297, 2004/05:L306, 2004/05:L307 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L313 och 2004/05:L362 yrkande 7. Datum: 2005-03-23 Omröstning

2005-03-23

Omröstning 2004/05:KRU3p1 Ändringar i automatspelslagen

Votering: betänkande 2004/05:KRU3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet, förslagspunkt 1 Ändringar i automatspelslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:636 om anordnande av visst automatspel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:3 punkt 1 och avslår motion 2004/05:Kr6

2004-11-17

Omröstning 2004/05:KRU5p1 Idrottens självständiga ställning

Votering: betänkande 2004/05:KRU5 Idrottsfrågor, förslagspunkt 1 Idrottens självständiga ställning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr282 yrkande 1, 2004/05:Kr269 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Kr365 yrkande 1. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp Parti Ja Nej Avstående

2005-04-07

Omröstning 2004/05:LU12p1 Aktiebolag utan vinstintresse

Votering: betänkande 2004/05:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 1 Aktiebolag utan vinstintresse Riksdagen avslår motion 2004/05:L337 yrkande 1. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126 0 0 18 m 0

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU11p2 Ändringar i övergångsbestämmelserna

Votering: betänkande 2004/05:LU11 Vissa frågor rörande 2003 års reform avförmånsrättslagstiftningen, förslagspunkt 2 Ändringar i övergångsbestämmelserna Riksdagen avslår motion 2004/05:L337 yrkande 7. Datum: 2004-11-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2004-11-24

Omröstning 2004/05:LU25p3 Kostnader

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 3 Kostnader Riksdagen avslår motion 2004/05:L31 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 16 4 21 14 c 15 0 0 7

2005-06-03

Omröstning 2004/05:KRU1p1 Mål- och resultatstyrning på utgiftsområde 17

Votering: betänkande 2004/05:KRU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid prop. 2004/05:1förslagspunkt 1 Mål- och resultatstyrning på utgiftsområde 17 Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 1. Datum: 2004-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående

2004-12-08

Omröstning 2004/05:LU24p3 Anknytningskravet

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 3 Anknytningskravet Riksdagen avslår motion 2004/05:L14 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 1 16 m 0

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU10p20 Adoption

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 20 Adoption Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L230, 2004/05:L293 yrkande 13, 2004/05:L300 yrkande 1 och 2004/05:L334. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU14p4 Överklagande av dom

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 4 Överklagande av dom Riksdagen avslår motion 2004/05:L304. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 39 0 0 16 c 16 0 0 6

2005-03-23