Dokument & lagar (769 träffar)

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP Kunskapsbaserad samhällsutveckling MP1005 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kunskapsbaserad samhällsutveckling 3 3.1 En bred syn på kunskap 3 3.1.1 Kunskapssynen i skolan 4 3.2 Ett kritiskt förhållningssätt 5 3.2.1 Konsekvensanalyser 5


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2 2011/12:UbU14 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 102 kB)

Motion 2011/12:Kr286 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr286 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V544 Sammanfattning Vänsterpartiet vill att kulturbudgetens nivå höjs med 1 miljard kronor till år 2014. Det ger utrymme för en rad angelägna satsningar för ett rikare kulturliv tillgängligt för var och


Utskottsberedning: 2011/12:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr286 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. V Landsbygden V246 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Lokala krafter tillvaratas men statens ansvar är stort 4 5 Infrastrukturen är en nyckelfaktor 5 6 Offentlig och privat service på landsbygden 6 6.1 Servicekontor 6 6.2 Landsbygden


Utskottsberedning: 2011/12:CU1 2011/12:JuU15 2011/12:KrU10 2011/12:MJU1 2011/12:MJU17 2011/12:NU10 2011/12:NU2 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 92 kB)

Motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD42 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturens roll i samhället 3 Kulturarvsfond 3 Kulturarvs-ROT 3 Nationell kulturkanon 4 Kyrkoantikvarisk ersättning 4 Kulturarvsbevarande uppdrag för radio och tv i allmänhetens


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU4 2011/12:KrU7 2012/13:JuU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 88 kB)

Motion 2004/05:N307 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:N307 av Peter Eriksson m.fl. mp En hållbar energipolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Energipolitikens mål 4 4 Fossilgasen 4 5 Gas för fordon 6 6 Oljan 6 7 Torv 8 8 Kärnkraften 9 9 Vindkraft 12 10 Solvärme 13 11 Energiforskning 14


Utskottsberedning: 2004/05:BoU4 2004/05:LU17 2004/05:MJU15 2004/05:NU14 2004/05:NU3 2004/05:SkU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU5 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. c Tillväxt i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 innehållsförteckning 1 2 förslag till riksdagsbeslut 2 3 släpp taget staten 3 4 företagsfinansiering 4 5 bristande jämställdhet ett marknadsmisslyckande 5 6 regeldjungeln 6 7 konkurrens och offentlig upphandling 7


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:FiU9 2004/05:KU7 2004/05:LU11 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU2 2004/05:NU9 2004/05:SfU1 2005/06:NU12
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2004/05:A355 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:A355 av Lars Leijonborg m.fl. fp Ett jämställt Sverige är ett bättre Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad egenmakt i arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:KrU4 2004/05:LU8 2004/05:NU9 2004/05:SfU1 2004/05:SkU19 2004/05:UbU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7 4 Mer tid tillsammans 8 5 Familjeliv i dagens Sverige 9 6 Därför är


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:BoU1 2004/05:KU18 2004/05:LU10 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU2 2004/05:UbU3 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 41 avslag, 3 bifall,

Motion 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. mp Stärkt medborgarmakt Sammanfattning Medborgaren ska stå i centrum för all offentlig verksamhet. En starkare ställning för medborgaren som konsument av offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås i hög utsträckning genom att skapa valfrihet mellan olika


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KU14 2004/05:KU30 2004/05:LU8 2004/05:SoU10 2004/05:UbU12 2004/05:UbU3 2004/05:UbU9 2005/06:SoU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:L295 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L295 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sexuellt likaberättigande 1 Sammanfattning Den liberala visionen om sexuellt likaberättigande bygger på att kärlek och sexualitet mellan människor inte kan mätas och vägas av någon annan. Den skall mötas med samma respekt oavsett om det gäller kärlek mellan


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5 2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2004/05:KU17 2004/05:KU27 2004/05:KU31 2004/05:LU10 2004/05:LU14 2004/05:SfU10 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:UbU10 2004/05:UbU12 2004/05:UU10 2004/05:UU9 2005/06:JuU18 2005/06:UU15 2005/06:UU6
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2004/05:L370 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L370 av Göran Hägglund m.fl. kd Äktenskap och stabil familjegemenskap Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 1 Kristdemokraternas syn påäktenskapet 3 2 Nuvarande lagstiftning 3 2.1 Äktenskap och samboende 4 2.2 Äktenskap och registrerat partnerskap 4


Utskottsberedning: 2004/05:LU14 2004/05:SkU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. v Kulturpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Klass och kultur 3 5 Könsmakts- och HBT-perspektiv 4 6 Den etniska aspekten 5 6.1 Nationella minoriteter 5 6.2 Invandrade minoriteter 6 6.3 Mångkultur 7


Utskottsberedning: 2004/05:KrU1 2005/06:KrU16 2005/06:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal kulturpolitik Sammanfattning De senaste tio åren har varit tio förlorade år för Sverige. Våra gemensamma resurser har inte växt så mycket som skulle ha varit möjligt. Vår välfärd har blivit sämre. Kulturen har drabbats av nedskärningar, sänkt eller


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KrU1 2004/05:KrU7 2004/05:NU1 2004/05:SkU19 2005/06:KrU14 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU21 2005/06:KrU31 2005/06:KrU7
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. v Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 3.1 Heteronormativitet och lesbisk feminism 5 4 Internationellt HBT-arbete 6 4.1 FN-konvention


Utskottsberedning: 2004/05:AU5 2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2004/05:JuU19 2004/05:KU17 2004/05:KU27 2004/05:KU31 2004/05:LU10 2004/05:LU14 2004/05:SfU10 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:UbU10 2004/05:UbU12 2004/05:UbU4 2004/05:UU2 2004/05:UU9 2005/06:FöU5 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:SoU1 2005/06:UbU4 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:Kr279 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr279 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered M Spelverksamhet och serveringstillstånd M0180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelverksamhet och serveringstillstånd. Motivering För att kunna bedriva automatspel


Utskottsberedning: 2011/12:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr279 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr302 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr302 av Jan Ericson M Kommunala lotterier M0480 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommuner att anordna egna kommunala lotterier. Motivering I dag krävs tillstånd för att anordna lotterier,


Utskottsberedning: 2011/12:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr302 av Jan Ericson (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Kr300 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr300 av Hans Ekström m.fl. S Stöd till Sverigefinländarnas arkiv S2066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avsätta ett årligt anslag för Sverigefinländarnas arkiv. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: 2011/12:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr300 av Hans Ekström m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. FP Alfred Nobels minne FP1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell och internationell insamling till Alfred Nobels minne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9 2011/12:TU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. (FP) (doc, 67 kB)

Motion 2011/12:Kr294 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr294 av Gunnar Andrén FP Kirunasvenskarna FP1272 Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kirunasvenskarna och deras okända öde i dåtida Sovjetunionen. Bakgrund Forskningen om de så kallade Kirunasvenskarna, ett namn


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr294 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 77 kB)