Dokument & lagar (180 träffar)

Omröstning 2012/13:KrU9p3 Ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljöer

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 3 Ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljöer Riksdagen antar 1 kap. 1-2 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1988:950 om kulturminnen m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motion 2012/13:Kr6

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p25 Nationalmuseum och Nobelmuseet

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 25 Nationalmuseum och Nobelmuseet Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkandena 13 och 14, båda i denna del. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S Parti Ja

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU8p6 Finansiering av SR, SVT och UR

Votering: betänkande 2012/13:KrU8 Public service-frågor, förslagspunkt 6 Finansiering av SR, SVT och UR Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr224 yrkande 2, 2012/13:Kr269, 2012/13:Kr277 och 2012/13:Kr342. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-05-15

Omröstning 2012/13:KrU5p7 Utredning om kommuners skyldighet att bedriva fritidsgårdsverksamhet

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 7 Utredning om kommuners skyldighet att bedriva fritidsgårdsverksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr214. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU1p12 Inriktningen på kulturpolitiken

Votering: betänkande 2012/13:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 12 Inriktningen på kulturpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 1-4 och 2012/13:Kr298 av Mattias Karlsson m.fl. SD yrkande 1. Datum: 2012-12-12 Omröstning i sakfrågan

2012-12-12

Omröstning 2012/13:KrU11p7 Musikarkiv

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 7 Musikarkiv Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr204, 2012/13:Kr222 och 2012/13:Kr297. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU3p6 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2012/13:KrU3 Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden, förslagspunkt 6 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr229 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkande 1, 2012/13:Kr247 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkandena 1-11, 2012/13:Kr289 av Gunnar Axén

2013-04-17

Omröstning 2012/13:KrU7p2 Kulturtidskrifter

Votering: betänkande 2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk, förslagspunkt 2 Kulturtidskrifter Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr224 yrkande 7. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 100 0 0

2013-05-15

Omröstning 2012/13:KrU11p4 Utvärdering av enprocentsregeln

Votering: betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön, förslagspunkt 4 Utvärdering av enprocentsregeln Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkande 20. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:KrU3p4 Forskning om spelberoende

Votering: betänkande 2012/13:KrU3 Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden, förslagspunkt 4 Forskning om spelberoende Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. SD yrkande 8. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja

2013-04-17

Omröstning 2012/13:KrU2p6 Åtgärder mot olovlig hantering av film

Votering: betänkande 2012/13:KrU2 Filmpolitiska frågor, förslagspunkt 6 Åtgärder mot olovlig hantering av film Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr2. Datum: 2012-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 1 0 14 M 96 0 0 11 MP 0 22 0

2012-12-12

Omröstning 2012/13:KrU9p8 Metallsökare

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 8 Metallsökare Riksdagen antar 2 kap. 18-20 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1988:950 om kulturminnen m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:96 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU9p16 Fornminnesbrott

Votering: betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, förslagspunkt 16 Fornminnesbrott Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr209 av Björn Söder SD yrkandena 1-3 och 2012/13:Kr335 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson båda SD yrkandena 1-3 och 8-12. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-06-13

Omröstning 2012/13:KrU8p7 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2012/13:KrU8 Public service-frågor, förslagspunkt 7 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr296 yrkande 9. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100

2013-05-15

Omröstning 2012/13:KrU7p8 Språkfrågor

Votering: betänkande 2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk, förslagspunkt 8 Språkfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U287, 2012/13:Kr206, 2012/13:Kr246, 2012/13:Kr299 och 2012/13:Kr331 yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja

2013-05-15

Omröstning 2012/13:KrU7p7 Digitala bibliotek

Votering: betänkande 2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk, förslagspunkt 7 Digitala bibliotek Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk248 yrkande 2, 2012/13:Kr243 yrkande 2, 2012/13:Kr276, 2012/13:Kr319 yrkande 3 och 2012/13:Kr326 yrkande 1. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-05-15

Omröstning 2012/13:KrU5p3 Lagstiftning om musik- och kulturskolan

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 3 Lagstiftning om musik- och kulturskolan Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr213 yrkande 1. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 96

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU3p10 Bankomater i kasinon

Votering: betänkande 2012/13:KrU3 Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden, förslagspunkt 10 Bankomater i kasinon Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr4 av Margareta Larsson SD yrkande 3. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående

2013-04-17

Omröstning 2012/13:KrU2p5 Jämställdhetsmål

Votering: betänkande 2012/13:KrU2 Filmpolitiska frågor, förslagspunkt 5 Jämställdhetsmål Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr1 yrkande 5 och 2012/13:Kr3 yrkande 2. Datum: 2012-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 97 0 14 M 96 0 0

2012-12-12

Omröstning 2012/13:KrU1p13 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2012/13:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 13 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 16 och 2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. V yrkandena 9 och 10. Datum: 2012-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-12-12