Dokument & lagar (204 träffar)

Omröstning 2011/12:AU6p3 Jämställd arbetsmarknad m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 3 Jämställd arbetsmarknad m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 2 och 3, 2011/12:A322 yrkandena 2-4, 2011/12:A367 yrkande 3 och 2011/12:A378 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU5p1 Allmänt om arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2011/12:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Allmänt om arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkandena 6 och 7, 2011/12:A215 av Christer Engelhardt S2011/12:A228 av Hillevi Larsson S2011/12:A234 av Thomas Strand S2011/12:A254 av Lars Mejern Larsson m.fl.

2012-02-16

Omröstning 2011/12:AU4p1 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation

Votering: betänkande 2011/12:AU4 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation Riksdagen beslutar

2011-11-30

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:AU9p10 Övriga integritetsfrågor i arbetslivet

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Övriga integritetsfrågor i arbetslivet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 1 och 2011/12:A347 av Tuve Skånberg KDDatum: 2012-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 V Parti

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU6p5 Kvotering i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 5 Kvotering i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 4, 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström SD yrkande 4 i denna del, 2011/12:A211 av Eva Flyborg FP2011/12:A296 av Anne Marie

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU2p5 Kompetensförsörjning

Votering: betänkande 2011/12:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 5 Kompetensförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A284, 2011/12:A335 yrkandena 2, 9 och 13 samt 2011/12:A368. Datum: 2011-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S Parti Ja Nej Avstående

2011-12-15

Omröstning 2011/12:AU2p3 Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2011/12:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 3 Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström SD och lägger skrivelse 2010/11:134 till handlingarna. Datum: 2011-12-15

2011-12-15

Omröstning 2011/12:AU1p1 Verksamheten med sfi-bonus

Votering: betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 1 Verksamheten med sfi-bonus Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub494 yrkande 3 och 2011/12:A372. Datum: 2011-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-12-08

Omröstning 2011/12:AU13p2 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer, förslagspunkt 2 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 4 och 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 15. Datum: 2012-05-30

2012-05-30

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:AU11p12 Lönekartläggningar

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 12 Lönekartläggningar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A229 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S och 2011/12:A334 av Ylva Johansson m.fl. S yrkandena 4 och 5. Datum: 2012-06-14 Omröstning i

2012-06-14

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU10p1 Kultur i hela landet

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr219 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2011/12:Kr231 av Johan Pehrson FP2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p8 Språkfrågor

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 8 Språkfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr272, 2011/12:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr325. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-13