Dokument & lagar (174 träffar)

Omröstning 2011/12:CU16p8 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2011/12:CU16 Familjerätt, förslagspunkt 8 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C215 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1 och 2011/12:C346 av Veronica Palm m.fl. S yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti Ja Nej

2012-03-28

Omröstning 2011/12:CU6p1 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2011/12:CU6 Associationsrätt, förslagspunkt 1 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C260 yrkandena 1 och 2, 2011/12:C295, 2011/12:C338 yrkandena 1 och 2, 2011/12:C346 yrkande 5 och 2011/12:A334 yrkande 3. Datum: 2012-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:CU9p7 Fastighetsmäklarens roll

Votering: betänkande 2011/12:CU9 Fastighetsrätt, förslagspunkt 7 Fastighetsmäklarens roll Riksdagen avslår motion 2011/12:C332 yrkande 1. Datum: 2012-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 1 0 8 M 102 0 0 5 MP 22 0 0 3 FP 24

2012-02-01

Omröstning 2011/12:CU3p2 Ändringar i lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Votering: betänkande 2011/12:CU3 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor förslagspunkt 2 Ändringar i lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C8 yrkande 1 och 2011/12:C328 yrkandena 1-5. Datum: 2011-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-08

Omröstning 2011/12:CU3p1 Lagförslaget

Votering: betänkande 2011/12:CU3 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor förslagspunkt 1 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2010:950 om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:149 och avslår

2011-12-08

Omröstning 2011/12:CU19p4 Så kallade fordonsmålvakter

Votering: betänkande 2011/12:CU19 Skuldsanering, m.m.förslagspunkt 4 Så kallade fordonsmålvakter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C214 av Jan Lindholm MP2011/12:C226 av Lars-Arne Staxäng M2011/12:C239 av Anders Hansson M2011/12:C252 av Katarina Brännström M2011/12:C315 av Hillevi Larsson S2011/12:C355 av Emma Carlsson

2012-06-07

Omröstning 2011/12:CU18p4 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2011/12:CU18 Ersättningsrätt, förslagspunkt 4 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C201 yrkandena 1 och 2, 2011/12:C375 och 2011/12:So629. Datum: 2012-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-26

Omröstning 2011/12:CU16p9 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Votering: betänkande 2011/12:CU16 Familjerätt, förslagspunkt 9 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C341 av Sara Karlsson S2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå båda S yrkande 2, 2011/12:C389 av Fredrik Schulte m.fl. M yrkande 1 och 2011/12:C408

2012-03-28

Omröstning 2011/12:CU16p21 Tvångs- och barnäktenskap

Votering: betänkande 2011/12:CU16 Familjerätt, förslagspunkt 21 Tvångs- och barnäktenskap Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju311 av Annika Qarlsson C yrkande 2 och 2011/12:Ju339 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 SD Parti Ja Nej

2012-03-28

Omröstning 2011/12:CU15p5 Tydligare regler för fakturors förfallodatum

Votering: betänkande 2011/12:CU15 Konsumenträtt, förslagspunkt 5 Tydligare regler för fakturors förfallodatum Riksdagen avslår motion 2011/12:C413. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 99 0 0 8 MP 23 0 0 2

2012-04-19

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU10p1 Kultur i hela landet

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr219 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2011/12:Kr231 av Johan Pehrson FP2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p8 Språkfrågor

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 8 Språkfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr272, 2011/12:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr325. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-13