Dokument & lagar (32 621 träffar)

Proposition 2020/21:8

Regeringens proposition 2020/21:8 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda Prop. böter till fängelse 2020/21:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att bötesstraffet


Utskottsberedning: 2020/21:JuU6
Sista motionsdag: 2020-09-30

Proposition 2020/21:8 (pdf, 279 kB)

Proposition 2020/21:11

Regeringens proposition 2020/21:11 Säkerhetsprövning av domare och några andra Prop. frågor som rör Domarnämnden 2020/21:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att skapa


Utskottsberedning: 2020/21:JuU12
Sista motionsdag: 2020-10-07

Proposition 2020/21:11 (pdf, 492 kB)

Proposition 2020/21:6

Regeringens proposition 2020/21:6 Ändrade bestämmelser om fotografier och Prop. fingeravtryck i SIS II-regelverket 2020/21:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU7
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-09-30

Proposition 2020/21:6 (pdf, 1092 kB)

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 04 Rättsväsendet Tusental


Utskottsberedning: JuU

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som behövs för att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU CU KrU SfU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. M Jämställdhet en frihetsfråga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare drivkrafter till arbete i bidragssystemen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU KrU SfU SkU SoU UbU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 166 kB)

Proposition 2020/21:18

Regeringens proposition 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig Prop. frigivning och deltagande i 2020/21:18 återfallsförebyggande åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-10-14

Proposition 2020/21:18 (pdf, 354 kB)

Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. M Krafttag mot brottsligheten i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbla straff och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet


Utskottsberedning: SoU 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27 2020/21:JuU28

Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 179 kB)

Proposition 2020/21:13

Regeringens proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid Prop. överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet 2020/21:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU10
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-14

Proposition 2020/21:13 (pdf, 594 kB)

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En modern samepolitik 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter 5 Inrätta en sanningskommission 6 Repatriering av samiska kvarlevor 7 Nordisk


Utskottsberedning: KrU KU SoU UbU 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 94 kB) Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 155 kB)

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Stoppa sexköp och människohandel 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Ta bort böter ur straffskalan vid sexköp 5 Inför tydlig målsägandestatus vid sexköpsbrott 6 Obligatorisk undervisning för sexköpsdömda


Utskottsberedning: 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:KrU1

Motion 2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

Proposition 2020/21:1

Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2021 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen 2011:203Se bifogat dokument PDF för hela innehållet.


Utskottsberedning: SkU UU 2020/21:AU1 2020/21:AU2 2020/21:CU1 2020/21:FiU1 2020/21:FiU2 2020/21:FiU3 2020/21:FiU4 2020/21:FiU5 2020/21:FöU1 2020/21:JuU1 2020/21:KrU1 2020/21:KU1 2020/21:MJU1 2020/21:MJU2 2020/21:NU1 2020/21:NU2 2020/21:NU3 2020/21:SfU1 2020/21:SfU2 2020/21:SfU3 2020/21:SfU4 2020/21:SoU1 2020/21:TU1 2020/21:UbU1 2020/21:UbU2
Sista motionsdag: 2020-10-06

Proposition 2020/21:1 (pdf, 37989 kB)

Skrivelse 2019/20:3

Regeringens skrivelse 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om Skr. myndighetsgemensamt arbete mot organiserad 2019/20:3 brottslighet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU12 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2019-10-18

Skrivelse 2019/20:3 (pdf, 1637 kB)

Skrivelse 2019/20:6

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av kulturområdets institutioner Regeringens skrivelse 2019/20:6 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. styrning av kulturområdets institutioner 2019/20:6 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 september 2019 Stefan Löfven Per Bolund


Utskottsberedning: Kulturutskottet Sista motionsdag: 2019-10-09

Skrivelse 2019/20:6 (pdf, 1662 kB)

Proposition 2019/20:19

Regeringens proposition 2019/20:19 Förlängda möjligheter för Prop. migrationsdomstolarna att överlämna mål 2019/20:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De förvaltningsrätter


Utskottsberedning: 2019/20:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:19 (pdf, 151 kB)

Proposition 2019/20:64

Hemlig dataavläsning Regeringens proposition 2019/20:64 Hemlig dataavläsning Prop. 2019/20:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2019 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De brottsbekämpande myndigheterna har för närvarande


Utskottsberedning: 2019/20:JuU19
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-01-17

Proposition 2019/20:64 (pdf, 1810 kB)

Skrivelse 2019/20:44

Regeringens skrivelse 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av Skr. rättskedjan 2019/20:44 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 november 2019 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2019/20:JuU14 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-12-06

Skrivelse 2019/20:44 (pdf, 878 kB)

Proposition 2019/20:69

Regeringens proposition 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott Prop. mot barn 2019/20:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det straffrättsliga


Utskottsberedning: 2019/20:JuU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-02-12

Proposition 2019/20:69 (pdf, 624 kB)