Dokument & lagar (266 träffar)

Omröstning 2011/12:JuU21p2 Uppdrag till Säkerhetspolisen

Votering: betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism, förslagspunkt 2 Uppdrag till Säkerhetspolisen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkande 7. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-05-02

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:JuU29p1 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Votering: betänkande 2011/12:JuU29 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem Eurosurförslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem Eurosur Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets,

2012-03-15

Omröstning 2011/12:JuU24p1 Säkerhetskontroll i domstol

Votering: betänkande 2011/12:JuU24 Ökad säkerhet i domstol, förslagspunkt 1 Säkerhetskontroll i domstol Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1981:1064 om säkerhetskontroll i domstol. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:63 och avslår motionerna 2011/12:Ju7 och 2011/12:Ju8 yrkandena

2012-05-24

Omröstning 2011/12:JuU23p2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju16 yrkande 1. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:JuU1p45 Utredning om diskriminering inom rättsväsendet

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 45 Utredning om diskriminering inom rättsväsendet Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p36 Brottsligheten bland invandrare m.m.

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 36 Brottsligheten bland invandrare m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju385 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SD och 2011/12:Ju407 av Erik Almqvist och Richard Jomshof båda SDDatum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p34 Statistik om intagnas medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 34 Statistik om intagnas medborgarskap Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju386 av Thoralf Alfsson SDDatum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p25 Polisutbildningen

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 25 Polisutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju232 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ju248 av Anders Hansson m.fl. M yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ju263 av Olof Lavesson m.fl. M2011/12:Ju286 av Cecilie Tenfjord-Toftby

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p20 Polisens tillgänglighet och service på landsbygden

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 20 Polisens tillgänglighet och service på landsbygden Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju326 yrkande 7. Datum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU15p3 Utvidgat avlägsnande vid störande av allmän ordning

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 3 Utvidgat avlägsnande vid störande av allmän ordning Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju204 av Björn Söder och Kent Ekeroth båda SDDatum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU15p19 Arbetet mot barnsexturism

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 19 Arbetet mot barnsexturism Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 2 och 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 37. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU15p18 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 18 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca S2011/12:Sk344 av Fredrik Malm FP och 2011/12:U290 av Hillevi Larsson S yrkande 2. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-03-21

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14