Dokument & lagar (193 träffar)

Omröstning 2011/12:KU14p12 Ett tredje kön

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 12 Ett tredje kön Riksdagen avslår motion 2011/12:K316 av Marianne Berg m.fl. VDatum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 97 0 0 10 MP 22 1 0

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU1p10 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Votering: betänkande 2011/12:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 10 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K261 yrkandena 1-6, 2011/12:K312, 2011/12:K332, 2011/12:K341 och 2011/12:K349. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-12-07

Omröstning 2011/12:KU15p1 Statsskicket

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 1 Statsskicket Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K298, 2010/11:K422, 2011/12:K225, 2011/12:K228, 2011/12:K233, 2011/12:K252 yrkande 1, 2011/12:K292, 2011/12:K314 yrkande 1 och 2011/12:K325. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p9 Föreningsfrihet

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 9 Föreningsfrihet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K414 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm båda M2011/12:K364 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm båda M och 2011/12:K387 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid båda SDDatum: 2012-04-12

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU13p8 Djurpornografi

Votering: betänkande 2011/12:KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 8 Djurpornografi Riksdagen avslår motion 2011/12:K239 av Josef Fransson och Julia Kronlid båda SDDatum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KU1p2 Insyn i kungliga hovstaten

Votering: betänkande 2011/12:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Insyn i kungliga hovstaten Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska genomföra en översyn av den nuvarande överenskommelsen som träffats mellan regeringen och riksmarskalksämbetet om redovisningen

2011-12-07

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU10p1 Kultur i hela landet

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr219 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2011/12:Kr231 av Johan Pehrson FP2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p8 Språkfrågor

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 8 Språkfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr272, 2011/12:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr325. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU9p23 Statligt stöd till vissa museer

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 23 Statligt stöd till vissa museer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr230, 2011/12:Kr246, 2011/12:Kr314 och 2011/12:Kr318. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p13 Trakasserier och diskriminering inom idrotten

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 13 Trakasserier och diskriminering inom idrotten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3 och 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. SDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KU12p3 Begravningsverksamheten

Votering: betänkande 2011/12:KU12 Trossamfund m.m.förslagspunkt 3 Begravningsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson båda M2011/12:K280 av Lars Elinderson M2011/12:K298 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson båda M och 2011/12:K309 av Mia Sydow Mölleby

2012-03-21

Omröstning 2011/12:KU15p5 Minskning av antalet riksdagsledamöter

Votering: betänkande 2011/12:KU15 Författningsfrågor, förslagspunkt 5 Minskning av antalet riksdagsledamöter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K260, 2011/12:K266, 2011/12:K279, 2011/12:K360 och 2011/12:K370 i denna del. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej

2012-04-12