Dokument & lagar (195 träffar)

Omröstning 2011/12:MJU9p2 Skydd för Vättern

Votering: betänkande 2011/12:MJU9 Havsmiljö m.m.förslagspunkt 2 Skydd för Vättern Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ292. Datum: 2012-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 104 0 8 M 102 0 0 5 MP 0 22 0 3 FP 24 0 0 0 C

2012-02-01

Omröstning 2011/12:MJU18p1 EU:s kemikalielagstiftning Reach

Votering: betänkande 2011/12:MJU18 Kemikaliekontroll, förslagspunkt 1 EU:s kemikalielagstiftning Reach Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ208, 2011/12:MJ281 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:MJ382 yrkandena 26-28. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-05-02

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:MJU9p5 Hantering av miljöfarliga vrak

Votering: betänkande 2011/12:MJU9 Havsmiljö m.m.förslagspunkt 5 Hantering av miljöfarliga vrak Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ331 och 2011/12:MJ382 yrkande 35. Datum: 2012-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 105 0 7 M 102

2012-02-01

Omröstning 2011/12:MJU24p9 Utredning om skatt på kadmium m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 9 Utredning om skatt på kadmium m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander båda MP yrkande 3. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 2. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU21p14 Pälsdjur

Votering: betänkande 2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål, förslagspunkt 14 Pälsdjur Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ203 av Jens Holm m.fl. V2011/12:MJ220 av Helena Leander m.fl. MP2011/12:MJ264 av Anna Steele FP2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 18, 2011/12:MJ436

2012-06-13

Omröstning 2011/12:MJU17p4 En sammanhållen strategi för mål för ekologisk jordbruksproduktion

Votering: betänkande 2011/12:MJU17 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 4 En sammanhållen strategi för mål för ekologisk jordbruksproduktion Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ238. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU15p8 Ålförvaltningen

Votering: betänkande 2011/12:MJU15 Fiskeripolitik, förslagspunkt 8 Ålförvaltningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ242 av Christer Nylander m.fl. FP, C2011/12:MJ340 av Kew Nordqvist m.fl. MP yrkande 1 och 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 25 i denna del. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan

2012-04-25

Omröstning 2011/12:MJU14p22 Internationella överenskommelser m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU14 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 22 Internationella överenskommelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ382 yrkande 17 och 2011/12:MJ398 yrkande 4. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-04-25

Omröstning 2011/12:MJU11p5 Ersättning vid vindkraftsetablering

Votering: betänkande 2011/12:MJU11 Övergripande miljöfrågor m.m.förslagspunkt 5 Ersättning vid vindkraftsetablering Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ447 yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98

2012-03-28

Omröstning 2011/12:MJU10p7 Parasiter i dricksvatten

Votering: betänkande 2011/12:MJU10 Livsmedelskontroll, förslagspunkt 7 Parasiter i dricksvatten Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ442. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 20 0 0 5 FP 18 0

2012-03-14

Omröstning 2011/12:MJU10p1 Upphandling av livsmedel

Votering: betänkande 2011/12:MJU10 Livsmedelskontroll, förslagspunkt 1 Upphandling av livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ311, 2011/12:MJ376 yrkande 10 och 2011/12:MJ382 yrkande 41. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-03-14

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14