Dokument & lagar (303 träffar)

Omröstning 2011/12:NU13p9 Svenskt exportfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 9 Svenskt exportfrämjande Riksdagen avslår motion 2011/12:N346 yrkandena 1 och 3-5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p7 Export av miljöteknik

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Export av miljöteknik Riksdagen avslår motion 2011/12:N394. Datum: 2012-03-28 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 97 0 0 10 MP 0 19 0 6 FP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling Riksdagen avslår motion 2011/12:N416. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 97 0

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p5 Exportförbudet för snus

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Exportförbudet för snus Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N319 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N401 yrkandena 1-3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p2 Handel och arbetsvillkor

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Handel och arbetsvillkor Riksdagen avslår motion 2011/12:U207 yrkandena 1 och 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 1 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU4p2 Förhandsprövning av nya tjänster inom public service

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 2 Förhandsprövning av nya tjänster inom public service Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr241. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU3p6 Uppföljning av den offentliga finansieringen av barns och ungas kultur ur ett jämställdhetsperspektiv

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 6 Uppföljning av den offentliga finansieringen av barns och ungas kultur ur ett jämställdhetsperspektiv Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr278 yrkande 17. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU3p2 Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 2 Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr214 och 2011/12:Kr223 yrkande 4. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU3p9 Ungas internetanvändning

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 9 Ungas internetanvändning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 yrkande 20, 2011/12:Kr201 yrkande 1 och 2011/12:Kr265 yrkande 1. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU3p5 Barnkulturplaner

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 5 Barnkulturplaner Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 18 1

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU14p3 Kommunalt veto mot uranprospektering

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Kommunalt veto mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2011/12:N417 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0 16 M 100 0 0 7

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p2 Moratorium mot uranprospektering

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Moratorium mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2011/12:N259 yrkande 2. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p6 Vissa övriga frågor

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 6 Vissa övriga frågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N255 yrkande 3 och 2011/12:N417 yrkande 2. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p4 Uranbrytning

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N259 yrkande 1, 2011/12:N332 och 2011/12:N407. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p1 Minerallagen (utom frågor om uran)

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 1 Minerallagen utom frågor om uran Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N232, 2011/12:N255 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N392 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N410. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU9p10 Legalisering av söktjänster på internet

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Legalisering av söktjänster på internet Riksdagen avslår motion 2011/12:N209 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU9p2 Rådgivning till forskare och uppfinnare i patentfrågor

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Rådgivning till forskare och uppfinnare i patentfrågor Riksdagen avslår motion 2011/12:N299 av Andreas Norlén m.fl. M yrkande 1. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU9p1 Grön teknologi till utvecklingsländer

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Grön teknologi till utvecklingsländer Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 15. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU9p5 Åtgärder mot piratkopiering

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Åtgärder mot piratkopiering Riksdagen avslår motion 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder SDatum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 94 0 16 M 97 0 0

2012-02-16