Dokument & lagar (455 träffar)

Omröstning 2011/12:NU9p6 Avkriminalisering av fildelning

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Avkriminalisering av fildelning Riksdagen avslår motion 2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 1-4. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU9p8 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 8 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet Riksdagen avslår motion 2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 5 och 6. Datum: 2012-02-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-02-16

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU2p2 Gemensamt ansvar för folkbildningen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Gemensamt ansvar för folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr256 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2010/11:Kr259 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda S2010/11:Kr261 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU2p3 Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 3 Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr249 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2011/12:Kr250 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2011/12:Kr259 av Thomas Strand och Louise Malmström båda S och 2011/12:Ub359

2012-02-01

Omröstning 2011/12:NU15p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Votering: betänkande 2011/12:NU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer Riksdagen beslutar att inte

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU2p4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP yrkandena 8 och 16, 2011/12:N219 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. M yrkande 1,

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU2p1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 13, 2011/12:N212 av Anders Andersson KD2011/12:N287 av Anne Marie Brodén m.fl. M2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. V yrkande

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU2p3 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N202 av Arhe Hamednaca S2011/12:N204 av Jasenko Omanovic S2011/12:N216 av Peter Hultqvist m.fl. S2011/12:N281 av Karin Nilsson C2011/12:N302 av Fredrik

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2011/12:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. S yrkande 4, 2011/12:N214 av Kurt Kvarnström m.fl. S2011/12:N224 av Thomas Strand S2011/12:N238 av Hans Backman FP yrkandena 1-3, 2011/12:N243 av

2011-12-20

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU1p21 Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 21 Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr257 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda SDatum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-14

Omröstning 2011/12:NU3p3 Nationell strategi för biogas

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 3 Nationell strategi för biogas Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU3p2 Uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 Uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi Riksdagen avslår motion 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU3p4 Planeringsmål för solenergi

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 4 Planeringsmål för solenergi Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N208 av Jan Lindholm MP yrkandena 1 och 2, 2011/12:N231 av Kerstin Lundgren C och 2011/12:N415 av Kent Persson m.fl. V yrkande 3. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU3p1 Mål och riktlinjer för energipolitiken

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Mål och riktlinjer för energipolitiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkande 20, 2011/12:MJ307 av Emma Henriksson KD yrkandena 9-11, 2011/12:N205 av Jasenko Omanovic S2011/12:N217 av Jasenko Omanovic och

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin V, MP yrkandena 1 och 3, 2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N321

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU6p3 Miljökrav för elcertifikat för vattenkraft

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 3 Miljökrav för elcertifikat för vattenkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N372 av Krister Örnfjäder S yrkande 2 och 2011/12:N419 av Helena Leander MPDatum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU6p2 Vattenkraften i elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 2 Vattenkraften i elcertifikatssystemet Riksdagen avslår motion 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin V, MP yrkande 2. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU5p3 Allmänt om ägarstyrning av statliga företag

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 3 Allmänt om ägarstyrning av statliga företag Därmed avslår riksdagen motionerna 2011/12:N345 av Lars Johansson m.fl. S yrkandena 2 och 4 samt 2011/12:N387 av Sven-Erik Bucht m.fl. SDatum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-11-30