Dokument & lagar (217 träffar)

Omröstning 2011/12:NU9p1 Grön teknologi till utvecklingsländer

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Grön teknologi till utvecklingsländer Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 15. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU14p4 Uranbrytning

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N259 yrkande 1, 2011/12:N332 och 2011/12:N407. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M

2012-03-14

Omröstning 2011/12:KrU10p7 Kulturlag

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 7 Kulturlag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 2. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU10p3 Folkkulturen och amatörkulturen

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 3 Folkkulturen och amatörkulturen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 15 och 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 23. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti

2012-06-13

Omröstning 2011/12:NU9p5 Åtgärder mot piratkopiering

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Åtgärder mot piratkopiering Riksdagen avslår motion 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder SDatum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 94 0 16 M 97 0 0

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU2p1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 13, 2011/12:N212 av Anders Andersson KD2011/12:N287 av Anne Marie Brodén m.fl. M2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. V yrkande

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU13p8 Regional exportrådgivning

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 8 Regional exportrådgivning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N344 yrkande 12 och 2011/12:N346 yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU9p6 Avkriminalisering av fildelning

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Avkriminalisering av fildelning Riksdagen avslår motion 2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 1-4. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU5p6 Vattenfall AB

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 6 Vattenfall AB Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP yrkande 5, 2011/12:N221 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 6, 2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. S yrkande 5 och 2011/12:N385

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU4p1 Timmätning för elkonsumenter

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 1 Timmätning för elkonsumenter Riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktningen för timmätning av elförbrukning för elkonsumenter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:153 och

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU2p3 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N202 av Arhe Hamednaca S2011/12:N204 av Jasenko Omanovic S2011/12:N216 av Peter Hultqvist m.fl. S2011/12:N281 av Karin Nilsson C2011/12:N302 av Fredrik

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU20p1 Kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050

Votering: betänkande 2011/12:NU20 Energifärdplan för 2050, förslagspunkt 1 Kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2012-05-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15

2012-05-10

Omröstning 2011/12:NU15p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Votering: betänkande 2011/12:NU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer Riksdagen beslutar att inte

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU13p9 Svenskt exportfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 9 Svenskt exportfrämjande Riksdagen avslår motion 2011/12:N346 yrkandena 1 och 3-5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p7 Export av miljöteknik

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Export av miljöteknik Riksdagen avslår motion 2011/12:N394. Datum: 2012-03-28 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 97 0 0 10 MP 0 19 0 6 FP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling Riksdagen avslår motion 2011/12:N416. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 97 0

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU8p12 Jämställdhet

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 12 Jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 2, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 31, 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler S och 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren M yrkande 4. Datum:

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU8p11 Idrott för äldre

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 11 Idrott för äldre Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 1. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p2 Litteraturstöd

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 2 Litteraturstöd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 17. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 95 0 0 12 MP 1

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU3p2 Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 2 Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr214 och 2011/12:Kr223 yrkande 4. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-03-28