Dokument & lagar (217 träffar)

Omröstning 2011/12:KrU2p2 Gemensamt ansvar för folkbildningen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Gemensamt ansvar för folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr256 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2010/11:Kr259 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda S2010/11:Kr261 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU9p15 Fri entré på regionala museer

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 15 Fri entré på regionala museer Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr297 yrkande 7. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 1 23

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p15 Miljöarbete

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 15 Miljöarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-06-13

Omröstning 2011/12:NU22p3 Allmänt om elmarknadens funktion

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 3 Allmänt om elmarknadens funktion Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N236 av Robert Halef KD2011/12:N274 av Phia Andersson m.fl. S2011/12:N285 av Adnan Dibrani och Hans Hoff båda S2011/12:N342

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU14p1 Minerallagen (utom frågor om uran)

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 1 Minerallagen utom frågor om uran Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N232, 2011/12:N255 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N392 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N410. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU13p5 Exportförbudet för snus

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Exportförbudet för snus Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N319 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N401 yrkandena 1-3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU6p1 Kulturskaparnas villkor

Votering: betänkande 2011/12:KrU6 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet, förslagspunkt 1 Kulturskaparnas villkor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP yrkandena 4, 11 och 12, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 15 och 2011/12:Kr305 av Louise Malmström m.fl. SDatum:

2012-05-03

Omröstning 2011/12:NU6p2 Vattenkraften i elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 2 Vattenkraften i elcertifikatssystemet Riksdagen avslår motion 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin V, MP yrkande 2. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2011/12:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. S yrkande 4, 2011/12:N214 av Kurt Kvarnström m.fl. S2011/12:N224 av Thomas Strand S2011/12:N238 av Hans Backman FP yrkandena 1-3, 2011/12:N243 av

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU9p8 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 8 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet Riksdagen avslår motion 2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 5 och 6. Datum: 2012-02-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU5p2 SAS AB

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 2 SAS AB Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N256 av Ulf Holm m.fl. MP och 2011/12:N292 av Oskar Öholm MDatum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 1 0 22 M 92 0

2011-11-30

Omröstning 2011/12:KrU2p3 Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 3 Fler utbildningsplatser till folkhögskolor och studieförbund Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr249 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2011/12:Kr250 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S2011/12:Kr259 av Thomas Strand och Louise Malmström båda S och 2011/12:Ub359

2012-02-01

Omröstning 2011/12:NU4p4 Egenproducerad el och nettodebitering

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 4 Egenproducerad el och nettodebitering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N1 yrkande 3, 2011/12:N2 yrkandena 1 och 4, 2011/12:N335 och 2011/12:N415 yrkandena 2 och 7. Datum: 2011-11-30 Omröstning

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU3p4 Planeringsmål för solenergi

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 4 Planeringsmål för solenergi Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N208 av Jan Lindholm MP yrkandena 1 och 2, 2011/12:N231 av Kerstin Lundgren C och 2011/12:N415 av Kent Persson m.fl. V yrkande 3. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU24p1 Frågor om subventioner till kärnkraft

Votering: betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft, förslagspunkt 1 Frågor om subventioner till kärnkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1-3 och 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 1-7 och lägger skrivelse 2011/12:141 till handlingarna. Datum:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:NU23p1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande, förslagspunkt 1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Riksdagen a antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1975:490 om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare

2012-06-14

Omröstning 2011/12:NU22p5 Anslutning av små elproduktionsanläggningar

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 5 Anslutning av små elproduktionsanläggningar Riksdagen avslår motion 2011/12:N284 av Louise Malmström och Thomas Strand båda SDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-24

Omröstning 2011/12:KrU3p9 Ungas internetanvändning

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 9 Ungas internetanvändning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 yrkande 20, 2011/12:Kr201 yrkande 1 och 2011/12:Kr265 yrkande 1. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU3p5 Barnkulturplaner

Votering: betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 5 Barnkulturplaner Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 18 1

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU1p21 Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 21 Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr257 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå båda SDatum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-14