Dokument & lagar (217 träffar)

Omröstning 2011/12:KrU10p6 Kulturkanon

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 6 Kulturkanon Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 3. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11

2012-06-13

Omröstning 2011/12:NU13p2 Handel och arbetsvillkor

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Handel och arbetsvillkor Riksdagen avslår motion 2011/12:U207 yrkandena 1 och 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 1 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU5p1 Försäljning av statliga företag

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 1 Försäljning av statliga företag Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N234 av Johan Forssell och Margareta Cederfelt båda M2011/12:N305 av Mats Gerdau och Helena Bouveng båda M2011/12:N345 av Lars Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 3 samt 2011/12:N413 av

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU3p1 Mål och riktlinjer för energipolitiken

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Mål och riktlinjer för energipolitiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkande 20, 2011/12:MJ307 av Emma Henriksson KD yrkandena 9-11, 2011/12:N205 av Jasenko Omanovic S2011/12:N217 av Jasenko Omanovic och

2011-12-07

Omröstning 2004/05:NU16p1 Konkurrenspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2004/05:NU16 Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Konkurrenspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 3, 2004/05:L336 yrkande 2, 2004/05:MJ332 yrkande 3, 2004/05:N249 yrkande 2, 2004/05:N305 yrkande 1, 2004/05:N393 yrkande

2005-06-15

Omröstning 2004/05:NU1p10 Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag

Votering: betänkande 2004/05:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 10 Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 8 och avslår motionerna 2004/05:Fi232 yrkande 15, 2004/05:N373 yrkande 6 och 2004/05:N393 yrkande 32. Datum: 2004-12-15 Omröstning

2004-12-15

Omröstning 2004/05:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2004/05:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 14, 2004/05:N210, 2004/05:N241 yrkande 8, 2004/05:N242 yrkande 6, 2004/05:N260, 2004/05:N284 yrkande 1, 2004/05:N393 yrkandena 1-3 och 31 i denna del, 2004/05:N398

2004-12-15

Omröstning 2004/05:NU12p2 Formerna för ägarstyrning

Votering: betänkande 2004/05:NU12 Vattenfall AB, förslagspunkt 2 Formerna för ägarstyrning Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS5 punkt 2 och motion 2004/05:N7 yrkande 2. Datum: 2005-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0

2005-04-27

Omröstning 2004/05:LU10p9 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 9 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L249, 2004/05:L293 yrkande 7, 2004/05:L303 och 2004/05:L377. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:NU8p2 Synen på äganderätten i samband med minerallagen

Votering: betänkande 2004/05:NU8 Ändringar i minerallagen, förslagspunkt 2 Synen på äganderätten i samband med minerallagen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N350, 2004/05:N1 yrkande 1, 2004/05:N2 yrkande 1 och 2004/05:N5 yrkande 6 i denna del. Datum: 2005-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-03-09

Omröstning 2004/05:NU14p17 Reformerad elmarknad

Votering: betänkande 2004/05:NU14 Genomförande av EG-direktiv rörande el- och gasmarknaderna, m.m.förslagspunkt 17 Reformerad elmarknad Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N17 yrkande 7, 2004/05:N295 och 2004/05:N307 yrkande 18. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 mp Parti

2005-05-25

Omröstning 2004/05:KRU7p4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 12 och 2004/05:Kr316. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:NU8p1 Minerallagens inriktning och omfattning

Votering: betänkande 2004/05:NU8 Ändringar i minerallagen, förslagspunkt 1 Minerallagens inriktning och omfattning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N278 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ434 yrkande 3, 2003/04:N254 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:N6 yrkandena 1 och 6. Datum: 2005-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-03-09

Omröstning 2004/05:KRU4p13 Avskaffande av filmcensuren för vuxna

Votering: betänkande 2004/05:KRU4 Filmfrågor, förslagspunkt 13 Avskaffande av filmcensuren för vuxna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr219, 2004/05:Kr233 yrkande 18 och 2004/05:A355 yrkande 19 i denna del. Datum: 2005-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, fp Parti Ja Nej Avstående

2005-03-10

Omröstning 2004/05:NU9p6 Social ekonomi

Votering: betänkande 2004/05:NU9 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 6 Social ekonomi Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N306 yrkandena 1, 6 och 7, 2004/05:N344, 2004/05:N351, 2004/05:N352, 2004/05:N353, 2004/05:N388, 2004/05:N393 yrkande 11, 2004/05:N422, 2004/05:N438 och 2004/05:N448. Datum: 2005-03-10 Omröstning

2005-03-10

Omröstning 2004/05:KRU7p1 Museisektorns struktur

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 1 Museisektorns struktur Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 3 och 2004/05:Kr233 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-05-12

Omröstning 2004/05:LU7p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2004/05:LU7 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr357 yrkande 7 och 2004/05:Kr364 yrkande 7 i denna del. Datum: 2005-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-01-26

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU14p9 Gemensamma lån m.m. vid bodelning

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 9 Gemensamma lån m.m. vid bodelning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L301 och 2004/05:L338 yrkandena 6 och 7. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-03-23

Omröstning 2004/05:LU14p10 Tidsfrist för bodelning

Votering: betänkande 2004/05:LU14 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 10 Tidsfrist för bodelning Riksdagen avslår motion 2004/05:L248 yrkande 7. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 0

2005-03-23