Dokument & lagar (306 träffar)

Omröstning 2011/12:UU8p17 Burma

Votering: betänkande 2011/12:UU8 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 17 Burma Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U258 av Bodil Ceballos och Hans Linde MP, V yrkandena 1, 3, 5 och 7-9, 2010/11:U267 av Matilda Ernkrans S2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP yrkandena 1, 3, 5 och 6, 2011/12:U217

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU17p6 Sexuell exploatering av barn

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 6 Sexuell exploatering av barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 yrkande 4 och 2011/12:U315 yrkande 97. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU8p11 Colombia

Votering: betänkande 2011/12:UU8 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 11 Colombia Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 83, 2011/12:U226 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 1-3 och 5-11 samt 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 84. Datum: 2012-04-18 Omröstning

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU5p1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

Votering: betänkande 2011/12:UU5 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken, förslagspunkt 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-11-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-11-24

Omröstning 2011/12:UU2p5 Styrning, kontroll och öppenhet

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 5 Styrning, kontroll och öppenhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. MP yrkande 6, 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 7 i denna del, 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 6 och 2011/12:U329

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU2p16 SRHR och människohandel

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 16 SRHR och människohandel Riksdagen avslår motion 2011/12:U4 av Julia Kronlid SD yrkandena 1-5. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU2p15 Könsmaktsperspektiv

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 Könsmaktsperspektiv Riksdagen avslår motion 2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU1p3 Konflikthantering, medling och fredsarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 3 Konflikthantering, medling och fredsarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:U315 yrkandena 6 och 40. Datum: 2011-11-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-11-30

Omröstning 2011/12:UU11p4 Små och lätta vapen samt ett internationellt vapenhandelsfördrag m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 4 Små och lätta vapen samt ett internationellt vapenhandelsfördrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 3 och 2011/12:U25 yrkande 4. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU11p2 Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 2 Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 2, 2011/12:U25 yrkande 6, 2011/12:U26 yrkande 13, 2011/12:U234 yrkande 4 och 2011/12:U249 yrkande 6. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU10p5 Området söder om EU

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 5 Området söder om EU Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 27, 28, båda i denna del, och 29 samt 2011/12:U315 yrkande 56. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p15 Schengensamarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 15 Schengensamarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:U18 yrkandena 41-43 och 45. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p1 EU:s utvidgning

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 1 EU:s utvidgning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 8-12, 2011/12:U204 yrkande 9, 2011/12:U229 yrkande 2 och 2011/12:U315 yrkande 54. Datum: 2012-05-09 Omröstning i

2012-05-09

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:NU9p10 Legalisering av söktjänster på internet

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Legalisering av söktjänster på internet Riksdagen avslår motion 2011/12:N209 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin V, MP yrkandena 1 och 3, 2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N321

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU4p3 Nättariffer och elräkningar

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 3 Nättariffer och elräkningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N1 yrkande 1, 2011/12:N2 yrkande 2, 2011/12:N258 yrkande 4 och 2011/12:N334. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-11-30