Dokument & lagar (306 träffar)

Omröstning 2011/12:UU3p12 Arktissamarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU3 Norden, förslagspunkt 12 Arktissamarbete Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U16 yrkande 2, 2010/11:U263 yrkande 3, 2011/12:U227, 2011/12:U333 yrkandena 1-6, 2011/12:Fö240 yrkande 12 och 2011/12:Ub210 yrkandena 1 och 3. Datum: 2011-10-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-10-26

Omröstning 2011/12:UU1p4 Kvinnor, fred och säkerhet

Votering: betänkande 2011/12:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 4 Kvinnor, fred och säkerhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U236 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U247, 2010/11:U296 yrkandena 20 och 23-25, 2010/11:U306 yrkande 38, 2011/12:U212, 2011/12:U226 yrkande 4, 2011/12:U236 yrkandena 1-3,

2011-11-30

Omröstning 2011/12:UU17p4 Konventionen om våld mot kvinnor och våld i hemmet

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 4 Konventionen om våld mot kvinnor och våld i hemmet Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkande 6. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96 0 0 11

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU17p1 Vissa konstitutionella frågor, yttrandefrihet och mediefrihet

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 1 Vissa konstitutionella frågor, yttrandefrihet och mediefrihet Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkandena 1-3. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU12p2 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2011/12:UU12 Internationell hållbar utveckling, förslagspunkt 2 Biologisk mångfald Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U216 och 2011/12:Fö214 yrkande 6. Datum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 94

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU11p1 En ny krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 1 En ny krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U23, 2011/12:U24 yrkande 1, 2011/12:U25 yrkandena 1, 2, 5 och 7-9, 2011/12:U26 yrkandena 2-12 och 14, 2011/12:U234 yrkandena

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU10p3 EU och internationellt samarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 3 EU och internationellt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 1-3 och 58 samt 2011/12:U315 yrkande 53. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p2 EU som global aktör

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 2 EU som global aktör Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 4, 13-20, 22-25, 30, 31 och 33, 2011/12:U245 yrkandena 1 och 16, 2011/12:U315 yrkandena 58 och 59 samt 2011/12:U335

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p18 Starka kollektivavtal

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 18 Starka kollektivavtal Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 10 och 2011/12:U18 yrkande 51. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 31 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p16 Sysselsättnings- och socialpolitik

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 16 Sysselsättnings- och socialpolitik Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U18 yrkandena 46, 47, 49, 50, 52-56 och 59, 2011/12:U207 yrkande 9 och 2011/12:A275 yrkande 2. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-09

Omröstning 2011/12:NU9p6 Avkriminalisering av fildelning

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Avkriminalisering av fildelning Riksdagen avslår motion 2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 1-4. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU5p6 Vattenfall AB

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 6 Vattenfall AB Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP yrkande 5, 2011/12:N221 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 6, 2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. S yrkande 5 och 2011/12:N385

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU4p1 Timmätning för elkonsumenter

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 1 Timmätning för elkonsumenter Riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktningen för timmätning av elförbrukning för elkonsumenter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:153 och

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU2p3 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N202 av Arhe Hamednaca S2011/12:N204 av Jasenko Omanovic S2011/12:N216 av Peter Hultqvist m.fl. S2011/12:N281 av Karin Nilsson C2011/12:N302 av Fredrik

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU20p1 Kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050

Votering: betänkande 2011/12:NU20 Energifärdplan för 2050, förslagspunkt 1 Kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2012-05-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15

2012-05-10

Omröstning 2011/12:NU15p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Votering: betänkande 2011/12:NU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer Riksdagen beslutar att inte

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU13p9 Svenskt exportfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 9 Svenskt exportfrämjande Riksdagen avslår motion 2011/12:N346 yrkandena 1 och 3-5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p7 Export av miljöteknik

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Export av miljöteknik Riksdagen avslår motion 2011/12:N394. Datum: 2012-03-28 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 97 0 0 10 MP 0 19 0 6 FP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling Riksdagen avslår motion 2011/12:N416. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 97 0

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU8p12 Jämställdhet

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 12 Jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 2, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 31, 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler S och 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren M yrkande 4. Datum:

2012-06-13