Dokument & lagar (318 träffar)

Framställning / redogörelse 2011/12:NR1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 Redogörelse till riksdagen 2011/12:NR1 2000-08-11 16.42 2011/12:NR1 2000-08-11 16.42 2011/12:NR1 2000-08-11 16.42 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2011 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2011/12:NR1 (doc, 671 kB)

Framställning / redogörelse 2011/12:ER1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2011/12:ER1 2000-08-11 16.42 2011/12:ER1 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2011/12:ER1 2000-08-11 16.42 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Europarådets parlamentariska församling har under

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2011/12:ER1 (doc, 476 kB)

Framställning / redogörelse 2011/12:OSSE1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2011/12:OSSE1 2000-08-11 16.42 2011/12:OSSE1 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2011/12:OSSE1 2000-08-11 16.42 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska

2012-03-15

Framställning / redogörelse 2011/12:OSSE1 (doc, 12156 kB)

Framställning / redogörelse 2011/12:RS5

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen REDOGöRELSENS HUVUDSAKLIGA INNEHåLL 2011/12:RS5 2000-08-11 16.42 2011/12:RS5 REDOGöRELSENS HUVUDSAKLIGA INNEHåLL 2000-08-11 16.42 2011/12:RS5 2000-08-11 16.42 Verksamhetsberättelse under 2011 för riksdagens delegationer till Interparlamentariska

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2011/12:RS5 (doc, 157 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS7

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens stöd till idrottsrörelsen och folkbildningen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statsbidragen till idrottsrörelsen och till folkbildningen. Resultatet har redovisats i rapporten RiR 2004:15 Offentlig förvaltning


Utskottsberedning: 2004/05:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS7 (doc, 72 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS5

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av Vattenfall AB Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Vattenfall AB och statens ägarförvaltning av bolaget. Resultatet redovisades i rapporten RiR 2004:18 Vattenfall AB uppdrag och statens styrning. Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2004/05:NU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS5 (doc, 75 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS3

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS3 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående UD och Sida i utvecklingssamarbetet Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört om regeringens och Sidas roller i det bilaterala utvecklingssamarbetet och som

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS3 (doc, 80 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS13

Redogörelse till riksdagen Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regelförenklingar för företag Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med regelförenklingar för företag. Resultatet redovisades i granskningsrapporten RiR 2004:23 Regelförenklingar för företag. Med anledning av granskningen

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS13 (doc, 111 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2004. Stockholm den 11 februari 2005 På delegationens

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:OSSE1 (doc, 155 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 2004/05:NR1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2004 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2004. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 56:e session den 1-3 november samt en

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:NR1 (doc, 390 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2004/05:ER1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2004. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:ER1 (doc, 434 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS18

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av statliga bolag. Resultatet har presenterats i granskningsrapporten RiR 2004:28 Regeringens förvaltning och styrning av sex


Utskottsberedning: 2005/06:NU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS18 (doc, 135 kB)

Omröstning 2011/12:UU8p17 Burma

Votering: betänkande 2011/12:UU8 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 17 Burma Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U258 av Bodil Ceballos och Hans Linde MP, V yrkandena 1, 3, 5 och 7-9, 2010/11:U267 av Matilda Ernkrans S2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP yrkandena 1, 3, 5 och 6, 2011/12:U217

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU17p6 Sexuell exploatering av barn

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 6 Sexuell exploatering av barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 yrkande 4 och 2011/12:U315 yrkande 97. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU8p11 Colombia

Votering: betänkande 2011/12:UU8 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 11 Colombia Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 83, 2011/12:U226 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 1-3 och 5-11 samt 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 84. Datum: 2012-04-18 Omröstning

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU5p1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

Votering: betänkande 2011/12:UU5 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken, förslagspunkt 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-11-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-11-24

Omröstning 2011/12:UU2p5 Styrning, kontroll och öppenhet

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 5 Styrning, kontroll och öppenhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. MP yrkande 6, 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 7 i denna del, 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 6 och 2011/12:U329

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU2p16 SRHR och människohandel

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 16 SRHR och människohandel Riksdagen avslår motion 2011/12:U4 av Julia Kronlid SD yrkandena 1-5. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU2p15 Könsmaktsperspektiv

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 Könsmaktsperspektiv Riksdagen avslår motion 2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU1p3 Konflikthantering, medling och fredsarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 3 Konflikthantering, medling och fredsarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:U315 yrkandena 6 och 40. Datum: 2011-11-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-11-30