Dokument & lagar (308 träffar)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Public service visioner för framtiden. Offentlig utfrågning anordnad av kulturutskottet den 24 maj 2005 Ordföranden: Klockan är drygt tio. Det är dags att öppna dagens kunskapsinhämtande och åsiktsutbyte. Vi har tre timmar på oss inklusive en kort kaffepaus. Jag heter Lennart Kollmats. Jag är kulturutskottets ordförande.

2005-05-24

Omröstning 2011/12:UU8p17 Burma

Votering: betänkande 2011/12:UU8 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 17 Burma Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U258 av Bodil Ceballos och Hans Linde MP, V yrkandena 1, 3, 5 och 7-9, 2010/11:U267 av Matilda Ernkrans S2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP yrkandena 1, 3, 5 och 6, 2011/12:U217

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU17p6 Sexuell exploatering av barn

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 6 Sexuell exploatering av barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 yrkande 4 och 2011/12:U315 yrkande 97. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU8p11 Colombia

Votering: betänkande 2011/12:UU8 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 11 Colombia Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 83, 2011/12:U226 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 1-3 och 5-11 samt 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 84. Datum: 2012-04-18 Omröstning

2012-04-18

Omröstning 2011/12:UU5p1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

Votering: betänkande 2011/12:UU5 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken, förslagspunkt 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-11-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-11-24

Omröstning 2011/12:UU2p5 Styrning, kontroll och öppenhet

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 5 Styrning, kontroll och öppenhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. MP yrkande 6, 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 7 i denna del, 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 6 och 2011/12:U329

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU2p16 SRHR och människohandel

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 16 SRHR och människohandel Riksdagen avslår motion 2011/12:U4 av Julia Kronlid SD yrkandena 1-5. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU2p15 Könsmaktsperspektiv

Votering: betänkande 2011/12:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 Könsmaktsperspektiv Riksdagen avslår motion 2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UU1p3 Konflikthantering, medling och fredsarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 3 Konflikthantering, medling och fredsarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:U315 yrkandena 6 och 40. Datum: 2011-11-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-11-30

Omröstning 2011/12:UU11p4 Små och lätta vapen samt ett internationellt vapenhandelsfördrag m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 4 Små och lätta vapen samt ett internationellt vapenhandelsfördrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 3 och 2011/12:U25 yrkande 4. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU11p2 Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 2 Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 2, 2011/12:U25 yrkande 6, 2011/12:U26 yrkande 13, 2011/12:U234 yrkande 4 och 2011/12:U249 yrkande 6. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU10p5 Området söder om EU

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 5 Området söder om EU Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 27, 28, båda i denna del, och 29 samt 2011/12:U315 yrkande 56. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p15 Schengensamarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 15 Schengensamarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:U18 yrkandena 41-43 och 45. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p1 EU:s utvidgning

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 1 EU:s utvidgning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 8-12, 2011/12:U204 yrkande 9, 2011/12:U229 yrkande 2 och 2011/12:U315 yrkande 54. Datum: 2012-05-09 Omröstning i

2012-05-09

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:NU9p10 Legalisering av söktjänster på internet

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Legalisering av söktjänster på internet Riksdagen avslår motion 2011/12:N209 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-02-16