Dokument & lagar (232 träffar)

Omröstning 2011/12:SfU4p3 Avskaffad jämställdhetsbonus

Votering: betänkande 2011/12:SfU4 Förbättringar inom familjepolitiken, förslagspunkt 3 Avskaffad jämställdhetsbonus Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf11 yrkande 1, 2010/11:Sf12 och 2010/11:Sf13 yrkande 1. Datum: 2011-10-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående

2011-10-12

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SfU6p2 Återvändande

Votering: betänkande 2011/12:SfU6 Genomförande av återvändandedirektivet, förslagspunkt 2 Återvändande Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf2 yrkandena 1-4 och 6, 2011/12:Sf241 yrkande 42 och 2011/12:Sf311 yrkande 11. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SfU2p7 Boende

Votering: betänkande 2011/12:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 7 Boende Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf206 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz båda S2011/12:Sf219 av Kerstin Lundgren C2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. S yrkande 2, 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 13, 2011/12:Sf323

2011-12-14

Omröstning 2011/12:SfU1p24 Mål för familjepolitiken m.m.

Votering: betänkande 2011/12:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 24 Mål för familjepolitiken m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona båda MP yrkande 7, 2011/12:Sf305 av Tuve Skånberg KD2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkandena

2011-12-14

Omröstning 2011/12:SfU1p2 Trygghetssystem för studenter och unga

Votering: betänkande 2011/12:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 2 Trygghetssystem för studenter och unga Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf227 av Johan Pehrson FP2011/12:Sf318 av Hannah Bergstedt S och 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 14. Datum: 2011-12-14

2011-12-14

Omröstning 2011/12:SfU10p12 Asylprocessen

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 12 Asylprocessen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf233 av Helena Leander och Bodil Ceballos båda MP yrkande 2, 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 31, 2011/12:Sf278 av Carina Ohlsson m.fl. S2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth

2012-04-11

Omröstning 2011/12:SfU10p1 Flyktingpolitiken

Votering: betänkande 2011/12:SfU10 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Flyktingpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 2 och 25, 2011/12:Sf348 av David Lång och Erik Almqvist båda SD och 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 8, 10, 11 och 13.

2012-04-11

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU10p1 Kultur i hela landet

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr219 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2011/12:Kr231 av Johan Pehrson FP2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p8 Språkfrågor

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 8 Språkfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr272, 2011/12:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr325. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SfU9p2 Övrigt om socialavgifter

Votering: betänkande 2011/12:SfU9 Socialavgifter, förslagspunkt 2 Övrigt om socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf221 av Andreas Carlson KD2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda S och 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 9. Datum: 2012-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-04-11

Omröstning 2011/12:KrU9p23 Statligt stöd till vissa museer

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 23 Statligt stöd till vissa museer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr230, 2011/12:Kr246, 2011/12:Kr314 och 2011/12:Kr318. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p13 Trakasserier och diskriminering inom idrotten

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 13 Trakasserier och diskriminering inom idrotten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3 och 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. SDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-06-13