Dokument & lagar (223 träffar)

Omröstning 2011/12:SoU5p2 Nationella riktlinjer

Votering: betänkande 2011/12:SoU5 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar, förslagspunkt 2 Nationella riktlinjer Riksdagen avslår motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp MP yrkande 2. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-11-30

Omröstning 2011/12:SoU10p6 Bemanningen i demensboenden

Votering: betänkande 2011/12:SoU10 Äldrefrågor, förslagspunkt 6 Bemanningen i demensboenden Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 5 och 2011/12:So633 av Carina Herrstedt SDDatum: 2012-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-02-22

Omröstning 2011/12:KrU9p3 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr326. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0 4 C 18

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU9p1 Rapportering av fornfynd

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Rapportering av fornfynd Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr207. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 102 0 0 5 MP 24 0 0 1 FP 20

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p1 Regelverk

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 1 Regelverk Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr303 av Jan Ericson MDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU7p9 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 9 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU14p5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 15, 2011/12:So388 av Magdalena Andersson M2011/12:So433 av Christer Winbäck FP2011/12:So474 av

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p3 Patientsäkerhet

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Patientsäkerhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 9, 2011/12:So544 av Eva-Lena Jansson S2011/12:So610 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid båda SD och 2011/12:So632 av Carina

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU10p2 Äldrehälsovård

Votering: betänkande 2011/12:SoU10 Äldrefrågor, förslagspunkt 2 Äldrehälsovård Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So363 av Eva Flyborg FP och 2011/12:So498 av Christina Karlsson S yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-02-22

Omröstning 2011/12:KrU7p1 Läsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 1 Läsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU4p5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Votering: betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor, förslagspunkt 5 Public service-företagens kulturbevarande uppdrag Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:KrU2p1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen

Votering: betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Skrivelsen och motioner med anledning av skrivelsen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr1 av Berit Högman m.fl. S yrkandena 1-3 och 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2011/12:6 till handlingarna. Datum: 2012-02-01

2012-02-01

Omröstning 2011/12:KrU1p19 Kulturarvslyftet

Votering: betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Kulturarvslyftet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 21 och 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-12-14

Omröstning 2011/12:KrU10p1 Kultur i hela landet

Votering: betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr219 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson båda S2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2011/12:Kr231 av Johan Pehrson FP2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU1p10 Screeningprogram

Votering: betänkande 2011/12:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, förslagspunkt 10 Screeningprogram Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So212 av Hans Hoff S2011/12:So249 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam båda S yrkandena 1 och 2, 2011/12:So260 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda S2011/12:So375

2011-12-19

Omröstning 2011/12:KrU7p8 Språkfrågor

Votering: betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek, förslagspunkt 8 Språkfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr272, 2011/12:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr325. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:KrU9p23 Statligt stöd till vissa museer

Votering: betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 23 Statligt stöd till vissa museer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr230, 2011/12:Kr246, 2011/12:Kr314 och 2011/12:Kr318. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-05-23

Omröstning 2011/12:KrU8p13 Trakasserier och diskriminering inom idrotten

Votering: betänkande 2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället, förslagspunkt 13 Trakasserier och diskriminering inom idrotten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3 och 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. SDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU26p1 Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning

Votering: betänkande 2011/12:SoU26 Assisterad befruktning, förslagspunkt 1 Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen efter att ha vidtagit de utredningsåtgärder som krävs skyndsamt ska återkomma till riksdagen med

2012-03-29

Omröstning 2011/12:SoU16p9 Apoteksomregleringens konsekvenser för konsumenterna

Votering: betänkande 2011/12:SoU16 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 9 Apoteksomregleringens konsekvenser för konsumenterna Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So232 av Fredrik Olovsson S2011/12:So354 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda S2011/12:So371 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg båda S2011/12:So425

2012-04-18