Dokument & lagar (149 träffar)

Omröstning 2011/12:NU9p10 Legalisering av söktjänster på internet

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Legalisering av söktjänster på internet Riksdagen avslår motion 2011/12:N209 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin V, MP yrkandena 1 och 3, 2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. S yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N321

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU4p3 Nättariffer och elräkningar

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 3 Nättariffer och elräkningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N1 yrkande 1, 2011/12:N2 yrkande 2, 2011/12:N258 yrkande 4 och 2011/12:N334. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU3p3 Nationell strategi för biogas

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 3 Nationell strategi för biogas Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU22p4 Elområden

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 4 Elområden Riksdagen avslår motion 2011/12:N242 av Christer Nylander m.fl. FPDatum: 2012-05-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU14p3 Kommunalt veto mot uranprospektering

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Kommunalt veto mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2011/12:N417 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0 16 M 100 0 0 7

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU13p6 Handel med sjukvårdstjänster

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 6 Handel med sjukvårdstjänster Riksdagen avslår motion 2011/12:N244. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 0 97 13 M 97 0 1 9 MP 17 0 1 7 FP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU9p2 Rådgivning till forskare och uppfinnare i patentfrågor

Votering: betänkande 2011/12:NU9 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Rådgivning till forskare och uppfinnare i patentfrågor Riksdagen avslår motion 2011/12:N299 av Andreas Norlén m.fl. M yrkande 1. Datum: 2012-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-02-16

Omröstning 2011/12:NU5p3 Allmänt om ägarstyrning av statliga företag

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 3 Allmänt om ägarstyrning av statliga företag Därmed avslår riksdagen motionerna 2011/12:N345 av Lars Johansson m.fl. S yrkandena 2 och 4 samt 2011/12:N387 av Sven-Erik Bucht m.fl. SDatum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU6p3 Miljökrav för elcertifikat för vattenkraft

Votering: betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 3 Miljökrav för elcertifikat för vattenkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N372 av Krister Örnfjäder S yrkande 2 och 2011/12:N419 av Helena Leander MPDatum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU5p4 Jämställdhet inom statliga företag

Votering: betänkande 2011/12:NU5 Statliga företag, förslagspunkt 4 Jämställdhet inom statliga företag Riksdagen avslår motion 2011/12:N345 av Lars Johansson m.fl. S yrkande 5. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU4p5 Marknaden för energitjänster

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 5 Marknaden för energitjänster Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N2 yrkande 3, 2011/12:N258 yrkande 2 och 2011/12:N320. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU4p2 Smarta elnät och smarta elmätare

Votering: betänkande 2011/12:NU4 Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem, förslagspunkt 2 Smarta elnät och smarta elmätare Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N239, 2011/12:N337 och 2011/12:N343 yrkande 8. Datum: 2011-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-11-30

Omröstning 2011/12:NU3p2 Uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi

Votering: betänkande 2011/12:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 Uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi Riksdagen avslår motion 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2011-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-12-07

Omröstning 2011/12:NU2p4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Votering: betänkande 2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP yrkandena 8 och 16, 2011/12:N219 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. M yrkande 1,

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU22p6 Kommunala energibolag

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 6 Kommunala energibolag Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N311 av Annika Lillemets m.fl. MP2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. S yrkande 10 och 2011/12:N381 av Johan Linander CDatum: 2012-05-24

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p2 Övervakningsplan för samriskföretag

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 2 Övervakningsplan för samriskföretag Riksdagen avslår motion 2011/12:N5 av Lars Isovaara SDDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU21p1 Timmätning för aktiva elkonsumenter

Votering: betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter, förslagspunkt 1 Timmätning för aktiva elkonsumenter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:98 och avslår motion 2011/12:N7. Datum: 2012-06-14 Omröstning i sakfrågan

2012-06-14

Omröstning 2011/12:NU14p2 Moratorium mot uranprospektering

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Moratorium mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2011/12:N259 yrkande 2. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p6 Vissa övriga frågor

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 6 Vissa övriga frågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N255 yrkande 3 och 2011/12:N417 yrkande 2. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-03-14