Dokument & lagar (543 463 träffar)

Talarlista 2020/21:20200909

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 9 september 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär

2020-09-09

Talarlista 2020/21:20200909 (docx, 40 kB) Talarlista 2020/21:20200909 (pdf, 106 kB)

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Tisdag 8 september klockan

2020-08-07

Statens offentliga utredningar 2020:46

sou 2020

2020-08-07

Statens offentliga utredningar 2020:46 (pdf, 0 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:46

sou 2020 46 d2 En gemensam angelägenhet Vol. 2 Betänkande av Jämlikhetskommissionen Stockholm 2020 SOU 2020:46 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:46 (pdf, 3426 kB)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-08-07

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/02009/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1854 av Saila Quicklund M Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att de lågfrekventa tidningarnas behov av övernattbefordran av tidningar

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1903 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1903 Explosionen i Beirut av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Explosionen i Beirut tisdagen den 4 augusti, där hundratals människor mist sina liv och tusentals människor skadats, har inte helt oväntat chockat många, som undrar hur detta kan ha hänt. Klart är att det var minst två olika

Inlämnad: 2020-08-06 Svarsdatum: 2020-08-21 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1903 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1902 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1902 Åtgärder mot ökad arbetslöshet av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I inget annat EU-land ökade arbetslösheten under juni mer än i Sverige, som nu har den sjätte högsta andelen utan jobb i unionen. I juni låg den genomsnittliga arbetslösheten i EU på 7,1 procent, vilket är en

Inlämnad: 2020-08-05 Svarsdatum: 2020-08-21 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1902 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1901 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1901 Förlängd ansökningstid för omställningsstöd av Alexandra Anstrell M till Finansminister Magdalena Andersson S Omställningsstöd finns för företag som har tappat mycket i omsättning på grund av corona under mars och april 2020. För att kunna få del av omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning

Inlämnad: 2020-08-05 Svarsdatum: 2020-08-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1901 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03189/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1795 av Arman Teimouri L Fordonsskatt för husbilar Arman Teimouri har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i myndighetsstyrningen av Skatteverket för att säkerställa att tänkbara kommande förändringar i beskattningen av

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 03179/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1789 av Björn Söder SD Plastpåseskatten Björn Söder har frågat finansmarknads- och bostadsministern, biträdande finansministern om han har för avsikt att riva upp skatten på plastbärkassar. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1705 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:1705 av Ola Johansson C Investeringsstödet Ola Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att kontrollera och följa upp investeringsstödet och för att skynda på handläggningen av inkomna ansökningar. Ola Johansson tar upp frågan om att det kan vara långa väntetider

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1705 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03068/S1 Finansdepartementet Finansminister n Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1702 av Niklas Wykman M Befrielse från förmånsbeskattning vid vissa transporter Niklas Wykman har med anledning av riksdagens tillkännagivande frågat mig när jag kommer att återkomma med konkreta åtgärder som säkrar att transporter

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1676 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03013/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1676 av Björn Söder SD Nollmoms eller reducerad moms för inköp av skyddsutrustning Björn Söder har frågat mig om jag avser att i likhet med andra EU-länder införa en temporär nollmoms eller en reducerad moms i Sverige vid inköp

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1676 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1674 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2020/03012/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1674 av Per Åsling C Tillgång till kontanter Per Åsling har frågat mig om jag avser att agera för att undanröja den osäkerhet som i dag finns på marknaden i syfte att motverka att

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1674 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1655 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02964/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1655 av Sofia Westergren M Förmånsbeskattning av fyrhjulingar Sofia Westergren har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förändra förmånsbeskattningen av fyrhjulingar. En förmån uppkommer om en anställd får eller

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1655 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1653 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02962/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1653 av Annika Qarlsson C Besked om att enklare ställa av och på husbilar Annika Qarlsson har frågat mig om förenklad och förkortad möjlighet att ställa av och på husbilar ska genomföras och när detta ska träda i kraft. Husbilar

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1653 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1596 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02886/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1596 av Angelica Lundberg SD Avfallsförbränningsskatten Angelica Lundberg har frågat mig om jag avser att agera för att förändra eller avskaffa avfallsförbränningsskatten. Skatten på avfallsförbränning bygger på en sakpolitisk

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1596 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1592 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:1592 av Larry Söder KD Val av särskild utredare till utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning Larry Söder har frågat mig vilka kriterier som användes av mig och regeringen i valet av Karolina Skog som särskild utredare i utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Regeringen beslutade

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Larry Söder (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1592 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 86 kB)

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:442 Kontroller av kör- och vilotider av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en rapport från Linköpings universitet konstateras allvarliga brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Särskilt påpekas behovet av trafikpoliser med specialistkompetens. Rapporten är omfattande,

Inlämnad: 2020-08-04 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)