Dokument & lagar (189 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA81

Rådspromemoria RIF, dp. 4 2017-10-02 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1213 oktober 2017 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Förslaget till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA81 (pdf, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA80

Rådspromemoria RIF, dp. 5 2017-10-02 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 12-13 oktober 2017 Dagordningspunkt 5 Rubrik på svenskaFörslag till Europaparlamentets och rådets förordning med utökning av rådets rambeslut 2009/315/RIF, vad gäller utbyte av information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA80 (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7F

2017-10-02 Justitiedepartementet EU-enheten EU-nämnden Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1213 oktober 2017 INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7F (docx, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7E

Rådets möte miljöministrarna den 13 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen ev.Godkännande av A-punktslistan Sektorer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7E (docx, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7D

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-10-02 Näringsdepartementet Rådets möte jordbruksministrarna den 9 oktober 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Kommenterad dagordning Icke lagstiftande verksamhet 4. Förslag till rådets förordning om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7D (pdf, 266 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7C

Ekofinrådets möte den 10 oktober 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 25 september. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA7C (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA76

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Europeiska åklagarmyndigheten: Rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten Antagande Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Frysning och förverkande: Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA75

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet första behandlingen a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA74

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan FISKE Förslag till rådets förordning om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Politisk överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA73

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Godkännande av A-punktslistan Övriga frågor a Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet b Slutgiltigt mervärdesskattesystem Föredragning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-01-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 22 januari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE (pdf, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD

Kommenterad dagordning Rådet 2018-01-15 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 23 januari 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 8 januari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Ett fördjupat EMU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD (pdf, 94 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BC

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lista över lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Efter Cotonou Diskussion Libyen Diskussion Israel-Palestina Fredsprocessen i Mellanöstern Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BB

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke-lagstiftning b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Ett fördjupat EMU Riktlinjedebatt Övriga frågor a Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet b ev.Momspaketet: Förenkling av de små och medelstora


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-15 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.Ev.A-punkter 3.Presentation av Bulgariens ordförandeskapsprioriteringar Informationspunkt Bakgrund Det bulgariska ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207 (pdf, 231 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-19 Statsrådsberedningen Allmänna rådets art. 50 möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.Ev.A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206 (pdf, 242 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-02-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 26 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205 (pdf, 130 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491204

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Republiken Moldavien Diskussion Rådets slutsatser Fredsprocessen i Mellanöstern Diskussion Venezuela Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491203

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Presentation av det bulgariska ordförandeskapets prioriteringar Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 22-23 mars 2018 Diskussion Rättsstatsprincipen i Polen artikel 7.1 i EU-fördraget motiverat förslag Föredragning av kommissionen Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491202

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet art. 50 den 22 eller 23 mars 2018 Utkast till kommenterad dagordning Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information