Dokument & lagar (189 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C24FA

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Lagstiftningsöverläggningar Översyn av förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004 och 987/2009 Allmän riktlinje Socialminister Annika Strandhäll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C9

Kommenterad dagordning rådet 2018-05-14 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Biståndsministrarnas möte den 22 maj 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C9 (pdf, 111 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C8

Kommenterad dagordning Rådet för utrikesfrågor handel 2017-10-18 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad UD HI Rådet för utrikesfrågor handel den 22 maj 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Godkännande an A-punktslistan icke lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C8 (pdf, 100 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C7

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika Diskussion Post Cotonou Lägesrapport Extern finansiering i den fleråriga budgetramen efter 2020 Föredragning Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C6

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Rådets beslut Förhandlingsdirektiv Antagande Slutsatser om förhandlingar om och ingående av EU:s handelsavtal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C5

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punkter UTBILDNING Statsrådet Anna Ekström Översyn av rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande Antagande Rekommendation om att främja gemensamma värden, inkluderande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C189F

Kommenterad dagordning rådet 2018-05-03 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 14 maj 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter 3.Förberedelser inför Europeiska rådet den 28-29 juni 2018 Utkast till annoterad dagordning Diskussionspunkt Förslagets innehåll Vid mötet i Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C189F (pdf, 203 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C189E

Kommenterad dagordning rådet 2018-05-03 Statsrådsberedningen Allmänna rådets art. 50 möte den 14 maj 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.Ev.A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C189E (pdf, 231 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C189D

Godkännande av dagordningen Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 2829 juni 2018 Diskussion Den fleråriga budgetramen MFF för perioden efter 2020 Föredragning av kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C189C

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punkter Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet art. 50 den 28 eller 29 juni 2018 Utkast till kommenterad dagordning Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C47

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Iran Demokratiska republiken Kongo Efter Cotonou Venezuela Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C46

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI Icke lagstiftande verksamhet Konkurrenskraftsavstämning Föredragning av kommissionen Diskussion Lagstiftningsöverläggningar Varupaketet: förordningen om ömsesidigt erkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1BD8

Kommenterad dagordning Rådet 2018-05-17 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 25 maj 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 8 maj. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Administrativt samarbete på


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1BD8 (pdf, 117 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1BD7

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet Allmän riktlinje ev.Mervärdesskatt allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet Allmän


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C48

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-05-21 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 28 maj 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C48 (pdf, 109 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C4B

Rådspromemoria 2018-05-16 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad, Inre marknaden Rådets möte, konkurrenskraft, den 28 maj 2018 Information om dagordningspunkt Nummer: 4 Rubrik: Varupaketet, förordning om ömsesidigt erkännande Vilken typ av behandling förväntas i rådet:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C4B (pdf, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C4A

Rådspromemoria 2018-05-04 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Rådets möte, konkurrenskraft, den 28 maj 2018 Information om dagordningspunkt Nummer: 5 Rubrik: Förordningen om förbindelser mellan plattformar och företag Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C4A (pdf, 199 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C49

Kommenterad dagordning rådet 2018-05-20 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Konkurrenskraftsrådets möte inre marknads-forsknings- och rymdministrarna den 28-29 maj 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Godkännande av A-punkter 3.Konkurrenskraftsavstämning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1C49 (pdf, 413 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1F56

Kommenterad dagordning rådet 2018-05-28 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport och Telekom den 7-8 juni 2018 Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1F56 (pdf, 372 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1F55

Rådspromemoria 2018-05-23 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 4-5 juni 2018 Rubrik: E-bevisning Förordning om tillgång till e-bevisning inom EU och Direktiv om utseende av representant för utlämnande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C1F55 (pdf, 104 kB)