Dokument & lagar (827 träffar)

Riksdagsskrivelse 1893:74

Riksdagens Skrifvelse N:o 74. 21 N:o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster. Statsutskottets utlåtande n:o 40 samt memorial n:is 53

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:74 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:39

Riksdagms Skrifvelse N:o 39. 1 N:o 39. Uppläst och godkänd lios Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvud titel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtande n:o 7 samt memorial n:o

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:39 (pdf, 1445 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:39a

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 39 a. N:o 39 a. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl Maj:ts framställningar dels under riksstatens fjerde hufvudtitel om anslag till generalstabens topografiska arbeten och dels under sjette

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:39a (pdf, 281 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37. 1 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtanden nns 5 och 7 a samt memorial n:o 50Till Konungen. I afseende å regleringen

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:37 (pdf, 2308 kB)

Riksdagens protokoll 1893:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Andra Kammaren. N:o 40. Lördagen den 29 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammarens afgörande förelåg till en början lagutskottets Angående utlåtande n:o 55, i anledning af väckta motioner angående ändring ändring af af 12 i förordningen om kommunalstyrelse

1893-05-01

Riksdagens protokoll 1893:40 (pdf, 3881 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 19 N:o 84. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upphörande af Lundby pastorats i Göteborgs stift prebendeegenskap m. m. Sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:84 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:81

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående dödande af inteckningar i Korbergs jernväg. Statsutskottets utlåtande n:o 64.Till Konungen. I proposition af den 29 sistlidne mars har Eders Kongl. Maj:t föreslagit

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:81 (pdf, 145 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:80

Riksdagens Skrifvelse N:o 80. 11 N:o 80. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 63.Till Konungen. Med bifall till hvad Eders Kongl. Maj:t i proposition

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:80 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:73

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 73. N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring af gällande bestämmelser om utbetalande af belöning för dödande af björn och varg. Lagutskottets utlåtande

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:73 (pdf, 127 kB)